ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 07 Mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.)

 

ZİLE
BİBLİYOGRAFYASI
(Toplam Yayın Sayısı : 437)

.

Saygıdeğer Okurlar,
Bu güzide araştırma sayfalarında Zile hakkında
kaleme alınmış makalelerin tam ya da özet metinlerini vermeye
çalışacağım. Yayınlanmasını arzuladığınız makaleleri aşağıdaki mail
adreslerimden bana ulaştırmanızı istirham ediyorum..

 

Yeni yayınlanmış makaleler.

Yayın sırasına alınmış, henüz yayınlanmamış makaleler.

 

M. Ufuk MİSTEPE'nin Ünye ve Zile Bibliyografik Arşivi'ni Sakladığı Kütüphanesi.
Vefatında; kütüphane dokümanı, CD - DVD ve fotoğrafları, kitap - dergileri ve PC'deki Fotoğraf / Metin Arşivi'nin
Ünye ve Zile Belediye Başkanlıkları'na teslim edilmesi MİSTEPE tarafından vasiyet edilmiştir.


Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 28 Mart 2010 Macunköy / Ankara

ZİLE
BİBLİYOGRAFYASI

 

Kaynak göstermek suretiyle sitelerdeki şahsıma ait
tüm yazı, resim, grafik ve fotoğraflardan sizler de istifade edebilirsiniz.
Diğer alıntılar için 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri geçerlidir.

 

Okumak İçin Tıklayınız

Araştırma ya da Eserin Adı
(Alfabetik Sırayla)

Yayımlandığı Yer

A'DAN Z'YE
ZİLE'NİN TARİHÎ, MİMARÎ,
DOĞAL, KÜLTÜREL VE
BİLİMSEL BULGULARI - 1
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
http://unyezile.net/muhtzile1.htm

Bu makale serisinde Zile hakkında münferiden bir makale oluşturmayan kısa notlar halinde elde olunan araştırma bulguları yayınlanacaktır.
A'DAN Z'YE
ZİLE'NİN TARİHÎ, MİMARÎ,
DOĞAL, KÜLTÜREL VE
BİLİMSEL BULGULARI - 2
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
http://unyezile.net/muhtzile2.htm

Bu makale serisinde Zile hakkında münferiden bir makale oluşturmayan kısa notlar halinde elde olunan araştırma bulguları yayınlanacaktır.
A'DAN Z'YE
ZİLE'NİN TARİHÎ, MİMARÎ,
DOĞAL, KÜLTÜREL VE
BİLİMSEL BULGULARI - 3
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
http://unyezile.net/muhtzile3.htm

Bu makale serisinde Zile hakkında münferiden bir makale oluşturmayan kısa notlar halinde elde olunan araştırma bulguları yayınlanacaktır.
A'DAN Z'YE
ZİLE'NİN TARİHÎ, MİMARÎ,
DOĞAL, KÜLTÜREL VE
BİLİMSEL BULGULARI - 4
Derleme : Hulûsi SEREZLİ
http://unyezile.net/muhtzile4.htm

Bu makale serisinde Zile hakkında münferiden bir makale oluşturmayan kısa notlar halinde elde olunan araştırma bulguları yayınlanacaktır.
A'DAN Z'YE
ZİLE'NİN TARİHÎ, MİMARÎ,
DOĞAL, KÜLTÜREL VE
BİLİMSEL BULGULARI - 5
Derleme : Hulûsi SEREZLİ
http://unyezile.net/muhtzile5.htm

Bu makale serisinde Zile hakkında münferiden bir makale oluşturmayan kısa notlar halinde elde olunan araştırma bulguları yayınlanacaktır.
A'DAN Z'YE
ZİLE'NİN TARİHÎ, MİMARÎ,
DOĞAL, KÜLTÜREL VE
BİLİMSEL BULGULARI - 6
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
http://unyezile.net/muhtzile6.htm

Bu makale serisinde Zile hakkında münferiden bir makale oluşturmayan kısa notlar halinde elde olunan araştırma bulguları yayınlanacaktır.
ABDAL MUSA SULTAN'IN
ZİLE EMİRÖREN
KÖYÜ'NDEKİ MAKAMI
Makale : Kutlu ÖZEN
http://www.alewiten.com/emiroren.htm
http://unyezile.net/musa.htm
AĞIZ TADI - DAMAK ZEVKİMİZ
ZİLE MUTFAĞI
Derleme : F. Saliha MİSTEPE
http://unyezile.net/yemekz.htm
AHMET DİVRİKLİOĞLU
ZİLE'DE
ŞİİRİN DELİKANLI KALEMİ
Biyografi : Bekir AKSOY
http://unyezile.net/divrik.htm
AHMET TANER KIŞLALI
ZİLE'NİN
KEMALİST DELİKANLISI
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
http://www.anadolu.be/ahmet-taner-kislali.html
http://www.islamiyetgercekleri.org/ahmettanerkislali.html
http://www.wordiq.com/definition/Ahmet_Taner_Kislali
http://www.belgenet.com/kim/akislali.html
"ALİ CENGİZ OYUNU"
MASALININ ZİLE RİVAYETİ
Derleme : Hüseyin Cahit ÖZTELLİ
Türk Folklor Araştırmaları
Aralık 1953, Sayı : 53, Sh. 347 - 348.
ALTIAĞAÇ -
ROMALILAR'IN ZİLE SAVAŞLARI
Makale : Kâmil Yaşar PAŞAY - Arkeolog
(Zile Postası Gazetesi'nin 19.09.1985 tarih ve 1009/4700 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.)
ALTMIŞLI YILLARDA
ZİLE - 1
Makale : Bekir ALTINDAL
Araştırmacı, Yazar, Başmüfettiş
http://unyezile.net/altmis.htm
ALTMIŞLI YILLARDA
ZİLE - 2
Makale : Bekir ALTINDAL
Araştırmacı, Yazar, Başmüfettiş
http://unyezile.net/altmis2.htm
ALTMIŞLI YILLARDA
ZİLE - 3
Makale : Bekir ALTINDAL
Araştırmacı, Yazar, Başmüfettiş
http://unyezile.net/altmis3.htm
AMAN ORMANCI Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Kitap Adı : Dünden Bugüne ve Yarına - 2
İrfan Yayınevi - Sahife : 202 - 207.
AMFİTİYATRO -
ZİLE'NİN KADERİ
Makale : Mehmet SEZEN
Ülkemiz - Aylık Bilim ve Kültür Dergisi / Yıl : 4,
Sayı : 37, Haziran 1969, sh. 20'de yayımlandı.
ANADOLU TURİZMİ
SEMİNERLERİ I - II,
AÇILIŞ BİLDİRİLERİ
Bildiriler : Murat AYVALIOĞLU,
Dr. Osman GÜNAYDIN, Prof. Dr. Mümtaz Turgut TOPBAŞ.

GOP Ünv. ve Zile Belediyesi Kültürel Etkinlikleri
Anadolu Turizmi Seminerleri I - II, Bildiri Kitabı.
ANADOLU TURİZMİ'NİN
YENİ ROTASI,
ZİLE GÜZERGÂHI
Bildiri : Doç. Dr. Rüştü KARAMAN
GOP Ünv. ve Zile Belediyesi Kültürel Etkinlikleri
Anadolu Turizmi Seminerleri I - II,
Bildiri Kitabı. Sh. 3 - 4
ANAİTİS MEZHEBİ VE
NİNOVALI SEMİRAMİS
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi.
http://unyezile.net/anaitis.htm
ANILARDA ZİLE DÜŞLERİ
VE
NOSTALJİK ESİNTİLER
Anılar : M. Ufuk MİSTEPE
Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi.
http://unyezile.net/ani.htm
ANŞABACILILAR
HUBYAR OCAĞI & SIRAÇLAR
Makale : Hubyar Sultan Ocağı ve Beydili Sıraç Türkmenleri -  A. KENANOĞLU - İ. ONARLI
http://unyezile.net/ansabaci.htm
ANTİK ANADOLU COĞRAFYASI
STRABON - (GEOGRAPHİKA
XII - XIII - XIV)
Kitap Adı : Antik Anadolu Coğrafyası
(Geographika : XIII - XIII - XIV)
Yazan : STRABON (Amasyalı Coğrafyacı)
Çeviren : Prof. Dr. Adnan Pekman
Yayınlayan ve Yöneten : Nezih Başgelen

APUL EMMİ
GÖNÜL BAHÇESİNDE BAĞRI YANIK
ZİLELİ ÜMMÎ ŞÂİR

Araştırma : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/apul.htm
ÂRİF KILIÇ'IN
ARDINDAN
(ZİLE MÜFTÜSÜ)
Makale : Süleyman TEKİN
Gönderen : Bekir AKSOY
Diyanet Dergisi - Sayfa 21 - 22'de yayımlandı.
ARKEOLOJİK VERİLER
IŞIĞI ALTINDA ZİLE TARİHİ
Bildiri : Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT - Arkeolog Nesrin ÖZSAİT
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 09 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/zyuzey.htm
ARZUHALCİ
GÂZİ BEY
Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Kitap Adı : Dünden Bugüne ve Yarına - 1
İrfan Yayınevi - Sahife : 182 - 187.
ASLEN ZİLELİ OLAN
ŞEMSEDDİN AHMED es-SİVASÎ'NİN
MARİFETÜ'NNEFS ANLAYIŞI
Bildiri : Dr. Yüksel GÖZTEPE
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 10 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/sivasi.htm
ÂŞIK AYDIN ALİ -
(ALİ SÖYLEYEN)
Kitap Adı : Âşık Aydın Ali (Ali SÖYLEYEN)
Derleme : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
Hayatı, Sanatı, Şiirlerinden Örnekler - 2006
Ürün Yayınları, Yöneten : Metin TURAN, 208 sh.
ÂŞIK FERRUZÎ -
(FERAMUZ YÜNAL)
Özgeçmiş : Âşık Ferruzî (Feramuz Yünal)
Gönderen : Udî Bekir AKSOY
ÂŞIK SANATI
VE ZİLE PANAYIRI
Bildiri : Prof. Dr. Öcal OĞUZ
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 11 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/asikpan.htm
ÂŞIKOĞLU
NECATİ AKYUNAK
SAN'ATKÂR RUHLU AHİ ESNAFI
Araştırma : M. Ufuk MİSTEPE
Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi.
http://unyezile.net/asikoglu.htm
AŞİRETLERİN KÖKENİ Makale : Dr. Orhan YILMAZ
(Araştırmacı, Ziraat Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/asiret.htm
AYŞE KARİP ATALAR
IŞIK HÜZMELERİNİN
TUVALE YANSIYAN GİZEMİ
Söyleşi : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/ayse.htm
AYNUR AYDINLI
ANADOLU'NUN MAVİ UFKUNDA
RENKLERİN DANSI
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
(
Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/aydinli.htm
BAŞKANIM HOŞGELDİN !
- TEMENNİLER
Köşe Yazısı : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
Özhaber Gazetesi - 08.04.2009 Çarşamba, Yıl : 10,
Sayı : 1639'da yayımlandı, Fy. 20 krş.
BEDRİ ÖZDEMİR
TÜRKÜLERDE
ANADOLU EZGİSİ
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
http://unyezile.net/bedri.htm

http://bedri.atspace.com
BEKİMİŞ DEDE
VE BEKİMİŞ TAŞLARI
Araştırma : M. Ufuk MİSTEPE
Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi.
http://unyezile.net/bekimis.htm
BEKİR AKSOY -
ZİLE'DE MUSİKİ VE
KUBBEDE KALAN HOŞ SEDA
Röportaj : M. Ufuk MİSTEPE
Ûdî : Bekir AKSOY (Emekli Öğretmen)
http://unyezile.net/aksoy.htm
BEKİR ALTINDAL
KÜLTÜRE UZANAN
GÖNÜL TELİ
Röportaj : M. Ufuk MİSTEPE
Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi.
http://unyezile.net/bekir.htm
BENDEN SONRA
BİR GELEN
Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Kitap Adı : Dünden Bugüne ve Yarına - 1
İrfan Yayınevi - Sahife : 37 - 42.
BİÇARE KÖROĞLU
MURAT GÖRAL
Derleme : Turgut YILDIRIM
http://www.ozyurdumbildis.com/halkozan.htm
1964 YILINDA
ZİLE'DE RAMAZAN
Manzume : Yusuf MERAL
Kayseri Fevziçakmak Lisesi Tarih Öğretmeni
http://unyezile.net/manzume.htm
1997 VE 1998 YILI
TOKAT - ZİLE VE ÇEVRESİ
YÜZEY ARAŞTIRMALARI
Araştırma : Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT
Anıtlar ve Müzeler Gen. Müdürlüğü
17. Araştırma Sonuçları Toplantısı -
2. Cilt,
24 - 28 Mayıs 1999 Ankara, Sh. 73 - 88.
1938
KIŞLARI
Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Zaman Gazetesi - Perşembe Yazıları
13 Mart 1997'de yayımlandı.
1986 - 2007
ZİLE'DE HALKOYUNLARI
Makale : Hayrettin URAL
(Halkoyunları Eğitmeni)
Özhaber Gazetesi - 12.04.2007, Yıl : 9, Sayı : 1029.
1864 - 1901
YILLARI ARASINDA
TOKAT

Kitap Adı : I. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman
Paşa ve Dönemi (1833 - 1900) Sempozyumu Bildiriler (313 sh.)
Bildiri : Dr. Ali AÇIKEL
05-07.04.2000, Tokat,  ISBN : 975.7328.38.3, Sh. 284 - 296.

BİR ANADOLU RESSAMI
ZİLELİ NAKKAŞ EMİN
VE KALEMKÂRÎ SÜSLEMELERİ
Makale : Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKER
Tokat Kültür Araştırma Dergisi - Haziran 1991,
Sayı : 2, Sayfa : 21 - 23'de yayımlandı.
BİR DAÜSSILA RÜYASI :
MAHALLE
Makale : A. Rahmi ŞEYHOĞLU
(GOP Üniv., Öğr. Gör. Zile Meslek Yüksekokulu)
http://unyezile.net/mahalle.htm
BİR HATIRLATMA
ÜZERİNE
Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Zaman Gazetesi - Perşembe Yazıları
10 Nisan 1997'de yayımlandı.
BİR HİKÂYEDİR
ZİLE'DE YAŞAMAK
Anı : Abbas KUL
Eğitimci- Zile Mehmet Akif İlköğretim Okulu
http://unyezile.net/hikaye.htm
BİR SEMPOZYUMUN ARDINDAN
VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Makale : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu - 09/12.10.2008 Zile
Sponsor ve Organizasyon : Zile Belediyesi
BİR YALNIZ
DERVİŞ
Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Kitap Adı : Dünden Bugüne ve Yarına - 1
İrfan Yayınevi - Sahife : 149 - 155..
BİSEKSÜEL SEZAR VE
"VENI - VIDI - VICI" AŞKLARI
Araştırma : M. Ufuk MİSTEPE
Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi
http://unyezile.net/sex.htm
BİTKİSEL
CANLILAR KATALOĞU
VE KOLEKSİYONU
Araştırma : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/floraz.htm
BULGURU
KAYNATIRLAR
Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Zaman Gazetesi - Pazar Yârenliği
28 Eylül 1997 Pazar günü yayımlandı.
CÆSAR - CIVIL WAR
HIRTIUS COMMENTARIES
ALEXANDRIAN WAR
(İSKENDERİYE SAVAŞI)
Yazan : Aulus HIRTIUS
Çeviren : William DUNCAN (Lâtince - İngilizce)
Çeviren : Bekir YILDIZ (İngilizce - Türkçe)
Vol. II. London, 1832, Sh. 169 - 217.
CAHİT H. ÖZTELLİ
ZİLE'Yİ KUCAKLAYAN
BİR KÜLTÜR DUAYENİ
Makale : M. Ufuk MİSTEPE
Türk Folklor Araştırmaları - Cilt : 18, Özel Sayı,
Şubat 1979, Yıl : 30, Sayı : 355, Sh. 8561 - 8586.
Sivas Folkloru - Aylık Folklor Dergisi
Nisan/Eylül 1978, Sayı : 63 - 68, Özel Sayı.
CAHİT KOÇÇOBAN
RENKLERİ HEYKELLEŞTİREN
BİR ZİLE ÂBİDESİ
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi.
http://www.cahitkoccoban.com
CAHİT KÜLEBİ Makale : Doç. Dr. İsmail ÇETİŞLİ
Türk Dili Dergisi, Sayı : 548, Ağustos 1997,
169 - 176. sayfalarda yayımlanmıştır.
http://www.ismailcetisli.com/?p=42
CAHİT KÜLEBİ
HUSUSÎ VE MEMURİYET HAYATI
Kitap Adı : Cahit Külebi ve Şiiri
Yazarı : Doç. Dr. İsmail ÇETİŞLİ
Akçağ Yayınları : 231, Biyografi - İnceleme : 9,
ISBN : 975-338-207-3,Feryal Matbaacılık, 363 sh.
CAHİT KÜLEBİ
VE
ŞİİR DÜNYASI
Araştırma : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
http://unyezile.net/kulebi.htm
CAHİT KÜLEBİ -
ZİLE'NİN
KUVAY-I MİLLÎYECİ ŞÂİRİ
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/cahit.htm
CAHİT KÜLEBİ'NİN
PENCERESİNDEN
ZİLE
Bildiri : Bekir ALTINDAL
(Araştırmacı, Yazar, Başmüfettiş)
"Aramızdan Ayrılışının Onuncu Yılında Cahit Külebi"
konu başlıklı panel bildirisi - 25.11.2006 Zile
CAHİT KÜLEBİ'NİN
ŞİİR DİLİ
Bildiri : Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 10 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/cksiir.htm
CAMDAKİ
YÜZ
Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Zaman Gazetesi - Perşembe Yazıları
Nisan 1997'de yayımlandı.
CİCİ BABA VE AL KARISI
(SAINT CICELIO & ALLY MAGIE)
Derleme : Dr. Ömer YÜCE
http://unyezile.net/cici.htm
COACH
GÜLSENEM BAYRAMOĞLU
ZİLE'NİN VEFAKÂR KOÇU
Röportaj : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/gulsenem.htm
COĞRAFÎ, TARİHÎ, İDARÎ,
SOSYAL VE KÜLTÜREL
YÖNLERİYLE ZİLE
Derleme : Mustafa ŞAHİN - Yusuf KARABACAK
I. Baskı Temmuz 2006 / Tokat, Tofset Matbaacılık,
200 sh., 150 adet basılmıştır. Kitapta Yer Alan Fotoğraflar :
Necmettin ERYILMAZ - M. Ufuk MİSTEPE
ÇAĞILTI KÜLTÜR - SANAT -
TARİH - EDEBİYAT - AKTÜALİTE DERGİSİ
MAKALELERİ - 1
Dergi Adı : ÇAĞILTI Kültür - Sanat - Tarih - Edebiyat - Aktüalite Dergisi
Temmuz 2008, Yıl : 1, Sayı : 1, 40 sh., ISSN : 1308-3333
1)
2)
3)
ÇAĞILTI KÜLTÜR - SANAT -
TARİH - EDEBİYAT - AKTÜALİTE DERGİSİ
MAKALELERİ - 2
Dergi Adı : ÇAĞILTI Kültür - Sanat - Tarih - Edebiyat - Aktüalite Dergisi
Temmuz 2008, Yıl : 1, Sayı : 1, 40 sh., ISSN : 1308-3333
1)
2)
3)
ÇAĞILTI KÜLTÜR - SANAT -
TARİH - EDEBİYAT - AKTÜALİTE DERGİSİ
MAKALELERİ - 3
Dergi Adı : ÇAĞILTI Kültür - Sanat - Tarih - Edebiyat - Aktüalite Dergisi
Temmuz 2008, Yıl : 1, Sayı : 1, 40 sh., ISSN : 1308-3333
1)
2)
3)
ÇAĞIMIZIN DEDE KORKUT'U
MUSTAFA NECATİ
SEPETÇİOĞLU'NUN ARDINDAN
Makale : Bekir ALTINDAL
(Araştırmacı - Başmüfettiş)
http://unyezile.net/mnecati.htm
ÇAKIRCALI KÖYÜ'NDE
GÖRGÜ CEMİ
Bildiri : Kutlu ÖZEN
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 11 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/cem.htm
ÇANAKKALE SAVAŞLARI'NDA
TOKATLI ŞEHİTLER
Makale : Yrd. Doç. Dr. Mehmet MERCAN
GOP Ünv. Fen - Edb. Fak. Tarih Böl. Öğretim Üyesi
http://unyezile.net/canakkale.htm
ÇANAKKALE ŞEHİDİ
ZİLELİ KINALI ALİ
ÖYKÜSÜ - DESTANI - TÜRKÜSÜ
Araştırma : Ahmet DİVRİKLİOĞLU (Tufan)
Özhaber Gazetesi Armağanıdır - Mayıs 2006
Özhaber Gazetesi - Yıl : 8, Sayı : 753,
19.05.2006 tarihli nüshasında yayımlandı.
ÇANAKKALE VE KURTULUŞ
SAVAŞI'NDA ADI EFSANELEŞEN
DÖRT KAHRAMAN
Bildiri : Ahmet DİVRİKLİOĞLU
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 10 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/kahraman.htm
ÇARŞAF
MESELEMİZ
Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Zaman Gazetesi - Perşembe Yazıları
27 Şubat 1997'de yayımlandı.
ÇEKEREK
KIYILARINDA
Kitap Tanıtım : Ahmet Derya VARİLCİ
Yazar : Zekeriya TEMİZEL
http://varilci.blogspot.com/search/label/Kitap%20Tan%C4%B1t%C4%B1m
ÇEYİZLİK
DUT AĞACI
Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Zaman Gazetesi - Perşembe Yazıları
20 Şubat 1997'de yayımlandı.
DANİŞMENDLİLER
DÖNEMİNDE ZİLE
ZİLE KAZASI VE ZİLE KAL'ASI
Bildiri : Prof. Dr. Münir ATALAR
Niksar`ın Fethi ve Danişmendliler Döneminde
Niksar Sempozyumu, 0
8 Haziran 1996, Niksar.
DANİŞMENDLİLER DÖNEMİNDE
ZİLE VE ZİLELİ ŞEYH İDRİS EFENDİ'NİN
SELÇUKLU DÖNEMİ VAKFİYESİ
Bildiri : Kâmil ŞAHİN
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 11 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/vakfiye.htm
DÂÜSSILA'DA
ZİLE BAĞLARININ
LÂLEY KİRAZ HASRETİ
Anı : Ahmet KÂĞIZMAN
Kaynak : zileplatformu@googlegroups.com
http://unyezile.net/sila.htm
DEDE KORKUT
BAMSİ BEYREK'İN
ZİLE VARYANTI
Yazan : H. Cahit ÖZTELLİ
Türk Folklor Araştırmaları Dergisi (Aylık) -
Ocak 1954, Sayı : 54, Sh. 853 - 855'de yayımlandı.
DEDE KORKUT
BEY BEYREK'İN
ZİLE VARYANTI
Makale : H. Cahit ÖZTELLİ
19 Mayıs Samsun Halkevi Dergisi
Cilt : 7, Sayı : 66, Sh. 14 - 17'de yayımlandı.
DERYA ALTINER
ZİLELİ GENÇ RESSAMIMIZ
Röportaj : M. Ufuk MİSTEPE
Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi.
http://unyezile.net/derya.htm
DESTAN SÖYLEME GELENEĞİNDE
ZİLELİ
ÂŞIK TÂLİBÎ'NİN YERİ
Bildiri : Prof. Dr. Erman ARTUN
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 09 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/talibi.htm
DEVE KERVANLARIYLA
İPEK YOLUNDA YEŞEREN
ÜNZİLE DÜŞLERİ
Hikâye : M. Ufuk MİSTEPE
Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi.
http://unyezile.net/deve.htm
DEVECİ DAĞI
EFSANESİ
Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Türk İslâm Efsaneleri -
Sh. 101 - 111'de yayımlandı.
DİNÇERLER EFSANESİ
VE ZİLE SEVDASI YOLUNDA
ELİ TAŞIN ALTINA KOYMAK
Araştırma : Necmettin ERYILMAZ
(Zile Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü)
http://unyezile.net/dincerler.htm
DÜĞÜN ÂDETLERİ - I Kitap Adı : Her Yönüyle ZİLE - 1983
Araştırma : Semra - Yusuf MERAL

Dizgi ve Baskı : Sanem Matbaacılık, sh. 103 - 112.
DÜĞÜN ÂDETLERİ - II Kitap Adı : Her Yönüyle ZİLE - 1983
Araştırma : Semra - Yusuf MERAL

Dizgi ve Baskı : Sanem Matbaacılık, sh. 112 - 120.
DÜNDEN BUGÜNE STÜDYOLAR
FOTO EKEN - ZİLE
Makale : Zeynep Orhon TARGAÇ
FOTOĞRAF Dergisi - Sayı : 55, 2004/3, Haziran
- Temmuz 2004, sh. 68 - 74'de yayımlandı.
DÜNDEN BUGÜNE STÜDYOLAR
FOTO SAMİ - ZİLE
Makale : Zeynep Orhon TARGAÇ
FOTOĞRAF Dergisi - Sayı : 54, 2004/2, Nisan - Mayıs
2004, sh. 76 - 82'de yayımlandı.
EBRÛ SANATI
VE ÇUHADAR AİLESİ
İPEKLE KÂĞIDIN RENKLERLE DANSI
Makale : Gülten - Haydar ÇUHADAR
(Emekli Öğretmen - Ebru Sanatçıları)
http://unyezile.net/ebru2.htm
EFSANE GERİ DÖNECEK Mİ?
ZİLELİ
SEÇİMDE NE YAPACAK?
Makale : Bekir ALTINDAL
Araştırmacı, Yazar, Başmüfettiş
http://unyezile.net/efsane.htm
EFSANELER
(MUALLİM DEDE -
BEYAZİ BESTEN -
GUGUK BABA)
Efsaneler Derleme : Michael M. YOUNG
Efsane Derleme : Cem GÖRAL (Kül. ve Tur. Bak.)

http://www.kulturturizm.gov.tr/portal/tarih_tr.asp?belgeno=6529
http://hercules_5.tripod.com/efsaneler/muallim_dede.html
http://hercules_5.tripod.com/efsaneler/beyazibesten.html
http://hercules_5.tripod.com/efsaneler/guguk.html
ELİ
TAŞIN ALTINA KOYMAK
Makale : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/el.htm
ESKİ BİR
ZİLE FOTOĞRAFINA ALTMIŞ SEKİZ YIL SONRA BAKARKEN
Anı : Ahmet KAĞIZMAN
Zile Kültür Derneği Haber - Kültür - Sanat - İletişim
Bülteni,
Mayıs 2005, Yıl : 3, Sayı : 3, Sh. 32 - 33.
ESKİ PANAYIRLAR Anı : Hulusi SEREZLİ
http://mail.google.com/mail/?view=page&name=gp&ver=sh3fib53pgpk
http://unyezile.net/epanayir.htm
EŞEK DEYİP
GEÇMEMELİ
Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Kitap Adı : Dünden Bugüne ve Yarına - 2
İrfan Yayınevi - Sahife : 147 - 152.
F. SALİHA MİSTEPE
KUMAŞA DESEN GİYDİREN
BİR RENK DÂHİSİ
Makale : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/saliha.htm
FESTİVAL -
KİRAZ - PEKMEZ
Makale : Fikret TARHAN
31 Ağustos 1982 tarihinde yayımlandı.
http://unyezile.net/fkp.htm
FEVZİ ÇAKMAK İLKÖĞRETİM
OKULU (ZİLE II. ORTAOKULU)
40. AÇILIŞ YILDÖNÜMÜ
Sunulamayan Sunum : M. Ufuk MİSTEPE
Organizasyon : Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu
Yer : Saray Sineması, 10.04.2009, Saat : 19:00 Zile.
http://unyezile.net/zfc.htm
FİKRET TARHAN
KÜLTÜRÜN RESME YANSIMASI
VE TALİYE OBUT
Röportaj : M. Ufuk MİSTEPE'nin Taliye OBUT'la
söyleşisi
(Kaynak yayınlardan derlemeler).
http://unyezile.net/tarhan.htm
FİRAVUN İMANI Yazar : Tarık BUĞRA
Kitap Adı : Firavun İmanı
İletişim Yayınları No. 981, Çağdaş Türkçe Edb. 136
GEÇMİŞ RAMAZANLAR,
BAYRAMLAR
Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Zaman Gazetesi - Perşembe Yazıları
06 Şubat 1997 tarihinde yayımlandı.
GELENEKSEL KÜLTÜRÜMÜZDE TAŞ
VE ZİLE'DE TAŞLARLA İLGİLİ
İNANMALAR, UYGULAMALAR VE OYUNLAR
Bildiri : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 09 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/tasinanc.htm
GÜLTEN - HAYDAR ÇUHADAR
EBRU SANATINDA
RENKLERİN BÜYÜLÜ DANSI
Makale : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/ebru.htm
GÜN IŞIĞINA
ÇIKARILMASI BEKLENEN TARİH
Makale : Mehmet SEZEN
Zile Postası Gazetesi -
Yıl : 8, Sayı : 1009 - 441,
10 Nisan 1964, 1. sayfada yayımlandı.
HALK TEDAVİLERİ Makale : Hüseyin Cahit ÖZTELLİ
19 Mayıs Samsun Halkevi Dergisi
Cilt : 7, Sayı : 66, Sh. 38 - 39'da yayımlandı.
HALLEŞME Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Kitap Adı : Dünden Bugüne ve Yarına - 2
İrfan Yayınevi - Sahife : 171 - 176.
HAMULLU Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Zaman Gazetesi - Pazar Yârenliği
??.??.199? Pazar günü yayımlandı.
HASAN ŞENDOĞDU
GÖNÜL GÖZÜYLE GÖREN
GÖNÜL DOSTUMUZ
Biyografi : Bekir AKSOY
Araştırmacı - Müzisyen - Elektronik Öğretmeni - Udi
http://unyezile.net/sendogdu.htm
HAŞHAŞTAN
EKMEĞE
Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Zaman Gazetesi - Perşembe Yazıları
05 Haziran 1997 tarihinde yayımlandı.
HAYAL KENT
ZİLE VE
MARKA ŞEHİR YARATMAK
Makale : Mehmet KOCAMAN
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi
http://unyezile.net/marka.htm
HAYVANSAL
CANLILAR KATALOĞU
VE KOLEKSİYONU
Araştırma : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/faunaz.htm
HAZNEDAR SOKAK - YILLAR
ÖNCESİNDEN HATIRLADIKLARIM
BEKİR AKSOY ANILARI - 1
Anı : Bekir AKSOY
Araştırmacı - Müzisyen - Elektronik Öğretmeni - Udi
http://unyezile.net/santral.htm
HEY ONBEŞLİ ONBEŞLİ Hikâye : Hulusi ÜSTÜN
Türkü Öyküleri - Pozitif Yayıncılık, 144 sh., İst., 2003, Ciltsiz,
ISBN : 9789758466955 / Tokat Reşadiyem Dergisi - 2002

http://www.turkudostlari.net/hikaye.asp?turku=603
HEY ONBEŞLİ ONBEŞLİ Hikâye : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
Yaygın Eğitim Mut Haber Bülteni - Özel Sayı
Yıl : 3, Sayı : 11, 01.10.1985, Sh. 20 - 22'de yayımlandı.
HEY ONBEŞLİ ONBEŞLİ Araştırma : Necdet KURT
(Türk Halkbilim Araştırmacısı - İşletmeci)
Mavi Didim Günlük Bağımsız Siyasî Gazete -
31.01.2009 Tarih, Yıl : 12, Sayı : 2957'de yayımlandı.
HEY ONBEŞLİ ONBEŞLİ
TÜRKÜSÜ
ÜZERİNDE EDEBÎ KALEMLER
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/heyonbeslitur.htm
HEY ONBEŞLİ ONBEŞLİ
TÜRKÜSÜ ÜZERİNE
Araştırma : Bekir ALTINDAL
(Araştırmacı, Yazar, Başmüfettiş)
Özhaber Gazetesi -
07 - 15 Şubat 2008, Yıl : 10,
Sayı : 1280 - 1287'de yayımlandı.
HEY ONBEŞLİ ONBEŞLİ
TÜRKÜSÜ VE HAZİN HİKÂYESİ
BİR TÜRKÜ'NÜN KİTABI
Araştırma : Mehmet Emin ULU
Yorum : Semra MERAL (CIBIROĞLU)
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/hey-onbesli/

http://www.tumgazeteler.com/?a=2470089
http://www.tumgazeteler.com/?a=3916365
HOŞSEDA MUSIKÎ GRUBU -
ZİLE  MUSIKÎ DERNEĞİ’NİN
TARİHÇE ÖZETİ
Makale : Bekir AKSOY
Araştırmacı - Müzisyen - Elektronik Öğretmeni - Udi
http://unyezile.net/hosseda.htm
HULÛSİ SEREZLİ
ZİLE'NİN BAĞRINDA
BİR BASIN VE KÜLTÜR ELÇİSİ
Röportaj : M. Ufuk MİSTEPE
http://unyezile.net/hulusi.htm
HÜSEYİN
CAHİT ÖZTELLİ
KÜLTÜRÜN MİHENK TAŞI - 1
Araştırma : Muhtelif Araştırmacılardan Alıntılar
Türk Folklor Araştırmaları - Cilt : 18, Özel Sayı,

Şubat 1979, Yıl : 30, Sayı : 355, Sh. 8561 - 8586.
HÜSEYİN
CAHİT ÖZTELLİ
KÜLTÜRÜN MİHENK TAŞI - 2
Araştırma : Muhtelif Araştırmacılardan Alıntılar
Sivas Folkloru - Aylık Folklor Dergisi

Nisan/Eylül 1978, Sayı : 63 - 68, Özel Sayı.
İL OLMA YOLUNDAKİ
ZİLE
Makale : Bekir ALTINDAL
(Araştırmacı - Başmüfettiş)
http://unyezile.net/il.htm
İLBAŞI AHMET :
THE CABBARZADE'S
LOYAL CLİENT AS GOVERNOR
Basılmamış Tez : Yüksel DUMAN
Excerpt from Copper, Textiles and Notables in Ottoman
Tokat (Basılmamış Tez) by Yuksel DUMAN, 10 sh.
İPEK YOLU'NDA
ÜNYE'DEN ZİLE'YE
SEVGİ SELİ KÖPRÜSÜ
Düzenleme : M. Ufuk MİSTEPE
(
Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/ipekyol.htm
İSTİKLÂL SAVAŞI GAZİSİ,
ZABİT VEKİLİ ZİLELİ
SAKKAOĞLU İSMAİL EFENDİ
Araştırma : Faruk ÖZGÜR
Zile Kültür Derneği Haber - Kültür - Sanat -
İletişim Bülteni / Yıl : 3, Sayı : 3, Mayıs 2005
KAÇAK TÜTÜNÜN
HİKÂYESİNDEN
SU DEĞİRMENİNİN TAŞINA
Makale : Bekir ALTINDAL
Tokat Kültür Haber Dergisi'nin, Yıl : 3, Sayı : 17,
Kasım - Aralık 2004 tarihli nüshasının 22 - 25. sayfalarında yayımlandı.
KADAYIFLI BAYRAMLAR Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Kitap Adı : Dünden Bugüne ve Yarına - 2
İrfan Yayınevi - Sahife : 184 - 189.
KAPI TOKMAKLARI VE
KAPI HALKALARI
(ŞAKŞAKLAR)
Araştırma : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/tokmak.htm
KAZOVA VE
YAKIN ÇEVRESİNDE
ESKİ YERLEŞMELER
Araştırma : Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Coğrafya
Bilim ve Uygulama Kolu -
Coğrafya Araştırmaları /
Yıl : 199?, Sayı : ?, Sh. 61 - 79'da yayımlandı.
KEHRİZ VE
KÖR HÜSEYİN SUYU ÇEŞMELERİ
YERALTI SU KANALLARI
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/kehriz.htm
KEL BEKİR Makale : Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKER
Tokat Kültür Araştırma Dergisi - Eylül/Aralık 1991,
Sayı : 3 - 4, Sayfa : (19 - 22) - (19 - 27)'de yayımlandı.
KELKİT HAVZASI'NDA (TOKAT - ERZİNCAN) BAĞLARIN BESLENME DURUMU VE YÖREDE
BAĞCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÖNERİLER
Kitap : Kelkit Havzası'nda (Tokat - Erzincan) Bağların Beslenme
Durumu ve Yörede Bağcılığın Geliştirilmesi İçin Öneriler -

Prof. Dr. M. Rüştü KARAMAN Proje Ekibi

Zile Ticaret Borsası Kültür Yayınları No. : 2
Detay Yayıncılık, Nisan 2007, 138 sh.
KEMAL DOĞANAY
ŞÂİR RUHLU BİR ZİLELİ
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
http://unyezile.net/doganay.htm
KEMAL TÜRKER
KÜLTÜRÜ RESMEDEN ÂBİDE
Röportaj : M. Ufuk MİSTEPE
Arş. - Ressam : Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKER
http://unyezile.net/turker.htm
KINALI ALİ - ÇANAKKALE
SAVAŞI SIRASINDA
BİR KAHRAMAN ZİLELİ
Araştırma : Ahmet DİVRİKLİOĞLU
TOŞAYAD Kümbet Dergisi - Ocak / Mart 2007,
Yıl : 1, Sayı : 6 + 1, Sh. 28 - 32.
KINALI ALİ VE DESTANI
ÇANAKKALE ZAFERİ
Gönderi : Yürük İYRİBOZ
Bütün Dünya 2000 Dergisi, Sayı : 2003/03 Mart 2003
http://unyezile.net/kinaliali.htm
KIRIM
KONGO KANAMALI ATEŞİ
(KKKA)
Makale : Mehmet Ali KOÇER
Erzurum Atatürk Üniversitesi,
Veteriner Fakültesi - Son Sınıf Öğrencisi
KIYICI
USTASI
Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Zaman Gazetesi - Perşembe Yazıları
18 Mayıs 1997'de yayımlandı.
KIZILCAHAMAM
ZİLELİLER TOPLANTISI
GÖRÜŞ - ÖNERİ - ETKİNLİKLER
Derleme : Av. Asım Turgut YEŞİLTAN
Zile ve Zileliler 2000 Belgeseli - 169 sh.
İstanbul Zileliler Yardımlaşma Derneği
KOMANA PONTİKA
ARKEOLOJİK
ARAŞTIRMA PROJESİ
Proje Adı : Komana Pontika Arkeolojik Arş. Projesi
Proje Direktörü : Assist. Prof. Dr. D. Burcu ERCİYAS
http://www.komana.org/
KOMANA PONTİKA
VE ZELA
Tezi Hazırlayan : Emine SÖKMEN
ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı
Pontus Bölgesi'ndeki Tapınak Devletleri
KORUMA OLGUSU
VE ZİLE'NİN
DOĞAL VE TARİHÎ MİRASI
Bildiri : Yrd. Doç. Dr. Teoman TEKKÖKOĞLU
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 09 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/olgu.htm
KOYUN SÜRÜSÜ Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Kitap Adı : Dünden Bugüne ve Yarına - 2
İrfan Yayınevi - Sahife : 9 - 14.
KÖYÜM VE KÖYLÜLERİM - 1
HER YÖNÜYLE TOKAT - ZİLE
KÜÇÜKÖZLÜ (İSA) KÖYÜ
Araştırma : Dr. Orhan YILMAZ - 2004/Ankara
Kitap Adı : Köyüm ve Köylülerim - 1 : Her Yönüyle Tokat - ZİLE - KÜÇÜKÖZLÜ (İSA) KÖYÜ
KRONOLOJİK
TAKVİME GÖRE
ZİLE TARİHİ
Araştırma : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/kronz.htm
KURTULUŞ SAVAŞI'NDA
ZİLE İSYANI - I
Araştırma : Dr. Orhan YILMAZ - 2004/Ankara
Kitap Adı : Zile İsyanı - 144 sh.
Zile Belediyesi Kültür Yayınları - Ankara / 2005
KURTULUŞ SAVAŞI'NDA
ZİLE İSYANI - II
Araştırma : Dr. Orhan YILMAZ - 2004/Ankara
Kitap Adı : Zile İsyanı - 144 sh.
Zile Belediyesi Kültür Yayınları - Ankara / 2005
KUŞ SARAYLARI
VE ZİLE'NİN
SERÇE SARAYI
Makale : Haluk ÖZÖZLÜ
http://www.sihirlitur.com/belgesel/kus_saraylari/index.html#
hozozlu@sihirlitur.com
KÜÇÜK ASYA'DA
ZÉLA VE ANAΪTİS DİNİ
Yazarı : Charles Texier
Kitap Adı : Küçük Asya - Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi
(Asia Mineure), 3 Cilt, Ankara/2002.
MAHLEP (İDRİS) AĞACI -
MAHLEP ŞARABI VE LİKÖRÜ
Derleyen : M. Ufuk MİSTEPE
Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi.
http://unyezile.net/mahlep.htm
MAHMUT
UFUK MİSTEPE'Yİ
TANIYALIM
Makale : Yüksel ŞEN
Hizmet Gazetesi - 22.04.2005 - 13.05.2005 - 06.06.2005
tarih, Yıl : 15, Sayı : 432, 438, 442'de; yayımlandı.
MALATYALI ÂŞIK SADIK
İLE ZİLELİ ÂŞIK SADIK'IN
BİRBİRİNE KARIŞAN ŞİİRLERİ
Araştırma : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
İ.Ü. II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk
Kültürü Sempozyumu - Tebliğler -
Eylül 1988/İst.
Malatya 19 - 21 Ekim 1987, Sh. 232 - 235.
MAŞAT HÖYÜK II
SİTADEL KAZILARI
Araştırma : Tahsin ÖZGÜÇ
Kitap Adı :
Maşat Höyük II - A Hittite Center
Northeast of Boğazköy
- Sh. 1 - 11.
MAŞAT HÖYÜK
SARAYI VE ARŞİVİ
Araştırma : Tahsin ÖZGÜÇ
Kitap Adı :
Maşat Höyük Kazıları ve
Çevresindeki Araştırmalar
- Sh. 1 - 17.
MAŞAT HÖYÜK
KAZISINDAN ÇIKARILAN
KAFATASLARININ TETKİKİ
Araştırma : Dr. Muzaffer Süleyman ŞENYÜREK
Türk Tarih Kurumu - Belleten, Cilt : X,
Nisan 1946/Ankara, Sayı : 38, sh. 231 - 242.
MAŞAT - HÖYÜK'TE
BULUNAN ÇİVİ YAZILI
HİTİT TABLETLERİ
Araştırma : Sedat ALP
TTK Basımevi - Ankara/1991, 114 sh.
TTK Yayınları VI. Dizi - Sa. 34.
MAŞAT TABLETLERİNİN
ESKİ ANADOLU
COĞRAFYASINA KATKILARI
Bildiri : Sedat ALP
IX. Türk Tarih Kongresi - Ankara : 21 - 25 Eylül
1981, I. Cilt, TTK Basımevi, Ankara/1986, 304 sh.
TTK Yayınları IX. Dizi - Sa. 9.
MEHMET SEZEN
ZİLE SEVDASININ
RESİMDEKİ YANSIMALARI
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
Fotoğraflar : Necmettin ERYILMAZ
http://unyezile.net/sezen.htm
MEHMET YARDIMCI
(YRD. DOÇ. DR.)
ZİLE'NİN KÜLTÜR DEVÂSASI
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi.
http://unyezile.net/mehmet.htm
MEVSİM
HÂTIRALARIM
Makale : Abbas KUL
Eğitimci- Zile Mehmet Akif İlköğretim Okulu
http://unyezile.net/mevsim.htm
MEVSİMLERDE
YAŞAMAK
Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Kitap Adı : Dünden Bugüne ve Yarına - 1
İrfan Yayınevi - Sahife : 79 - 84.
MİLÂT ÖNCESİ
ZİLE
Bildiri (E-Sunum) : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
"Tarihi ve Kültürüyle Zile" Sempozyumu / 10 Ekim 2008
http://unyezile.net/milat.htm
MİLLÎ MÜCADELE'DE
ZİLE AYAKLANMASI
Makale : Süreyya Hami ŞEHİDOĞLU
1983/Ankara, 41 Sayfa, Ederi : 150 Liradır.
MİLLÎ MÜCADELE'DE ZİLE
ZİLE AYAKLANMASI
Makale : Prof. Dr. M. Münir ATALAR
(GOP Üniversitesi Tarih Bölümü Akademisyeni)
http://unyezile.net/zisyan.htm
MİMARÎ AÇIDAN
ZİLE'DE YAPILAŞMA
Makale : Prof. Dr. Muhammer HACIBALOĞLU
Zile ve Zileliler 2000 Belgeseli - İst. Zileliler Yrd. Derneği,
176 sh. (56 - 57. sayfada yayımlandı.)
MİRALAY
HİLMİ BEY'İN ALBÜMÜNDEN
Makale : Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKER
Kültür & Tokat Dergisi Yıl : 2005,
Sayı : 19, sh.  80 - 83'te yayımlandı.
MUAMMER ÇİÇEK
İNADINA YAŞAYACAK
BİR MADIMAK OTEL AYDINI
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/cicek.htm
MUHABİRLİK MESLEĞİNİN
MEDAR-I İFTİHARLARI -  HAYDAR ÇUHADAR
VE NECMETTİN ERYILMAZ
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi.
http://unyezile.net/muhabir.htm
MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU
ZİLE'NİN EDÎP VE TARİHÇİSİ
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi.
http://unyezile.net/sepetci.htm
MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU'NUN
ROMAN DÜNYASI
Bildiri : Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇİFTLİKÇİ
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 11 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/roman.htm
MUSTAFA USLU
TÜRKİYE'NİN
KLİP FABRİKATÖRÜ
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
Röportaj :
Emrah AKKURT
Boxer Dergisi - Kasım 2007/11, Sayı : 41, Sh. 136 - 159
Haber : Necmettin ERYILMAZ
MÜHTOĞUN TEKKE Makale : Dr. Ali Adil GÜNEREN
İstanbul Sağlık Müdürlüğü Kriz Merkezi
http://unyezile.net/tekke.htm
MÜMTAZ TURGUT TOPBAŞ
(PROF. DR.) ZİRAÎ
KÜLTÜRÜN AKADEMİSYENİ
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
http://w3.gazi.edu.tr/~topbas/
http://unyezile.net/topbas.htm
MÜNİR ATALAR (PROF. DR.)
ZİLE TARİHÎ KÜLTÜRÜNDE
BİR OSMANLI BEYEFENDİSİ
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi.
http://unyezile.net/atalar.htm
NEBİ YILMAZ
TÜRKÜLERİN CAMDA DANSI
Yaşam Öyküsü : Nebi YILMAZ
(Müzik Öğretmeni - Cam Dekorasyon San'atçısı)
http://unyezile.net/nebi.htm
NECMETTİN ERYILMAZ
ZİLELİ BİR
GÖNÜL VE KÜLTÜR DOSTU
Röportaj : M. Ufuk MİSTEPE
Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi.
http://unyezile.net/neco.htm
NEREDEN NEREYE? Makale : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
Araştırmacı, Yazar, Şâir, Akademisyen.
http://unyezile.net/nereden.htm
NİHAT AKYUNAK
ANILAR... KRONOLOJİ - ATATÜRK
VE PLÂSTİK SANATLARIMIZ
Otobiyografi : Nihat AKYUNAK
SANAT ÇEVRESİ Dergisi - Ocak 1982,
Sayı : 39, sh. 4 - 17'de yayımlandı.
NİHAT AKYUNAK
DÜNYA ÇAPINDA DEVÂSA
ZİLELİ RESSAM
Makaleler : Gültekin ELİBAL, O. Zeki ÇAKALOZ, Prof. Nurullah
BERK, Sezer TANSUĞ, Mehmet ERGÜVEN.

SANAT ÇEVRESİ Dergisi - Ocak 1982,
Sayı : 39, sh. 8 - 15'de yayımlandı.
NOTA VE SÖZLERİYLE
ZİLE VE YÖRESİ TÜRKÜLERİ - 1
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/zturku.htm
XVI. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE
İZ BIRAKAN
ZİLELİ ŞAİRLER
Kitap Adı : 16. Yüzyıldan Günümüze
İz Bırakan Zileli Şairler

Araştırma :
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
Zile Belediyesi Kültür Yayınları, Mayıs 2004, 320 sh.
XIX. YÜZYILIN BAŞLARINDA
TOKAD VE ZİLE
Araştırma : Assis. Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ
Kitap Adı : XIX. Yüzyılın Başlarında Bir Âyanın Yaşamından Kesitler
- Zile Âyanı İlbaşıoğlu Küçük Ahmed Ağa - TOKAT/2004, 197 sh.
19. YÜZYILIN SONLARINDA
ZİLE'NİN DİNÎ VE SOSYAL YAPISI
Bildiri : Doç. Dr. Adem TUTAR
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 10 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/dsyapi.htm
XVIII. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE
ZİLELİ ÂŞIKLAR ZİNCİRİ
Makale : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
Bildiri VIII. Millî Türkoloji Kongresi,
14 - 18 Eylül 1987'de İstanbul'da sunuldu.
OSMANLILAR
İDÂRESİNDE ZİLE ŞEHRİ
(1455 - 1574)
Araştırma : Ahmet ŞİMŞİRGİL
M.Ü. Fen - Edb. Fak. Türklük Araştırmaları Dergisi
Yıl : 1990, Sayı : 6, İst. - 1991, Sh. 231 - 243.
OYUN YAZARI OLARAK
MUSTAFA NECATİ
SEPETÇİOĞLU ROLÜ
Bildiri : Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TUNCER
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 10 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/oyun.htm
OZAN
DELİ CEMAL
DERGÂH BÜLBÜLÜ
Kitap : Dergâh Bülbülü - Yaşamı, Şiirleri ve Deyişleri
Yazarı : Ozan Deli Cemal
İstanbul 2001, 129 sh.
OZANLAR ANITI
VE ÂŞIK TÂLİBÎ
Köşe Yazısı : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/anit.htm
PALAEOAMASIA KANSUI
(MAMMALIA) IN THE EOCENE
OF BULTU - ZİLE
(TOKAT - NORTHEASTERN TURKEY) AND SYSTEMATIC REVISION OF PALAEOAMASIA
Araştırma : Tanju KAYA
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Bornova - İzmir.
Received 12 March 1993, acceted in revised form 7 February
1994
- Turkish Journal of Earth Sciences
Volume : 4, Turkish Issue, 1995, Sh. 105 - 111.
PONTOS - ROMA HÂKİMİYETİ
DÖNEMLERİ VE
OINOE - ZELA I
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/przela.htm
PONTOS - ROMA HÂKİMİYETİ
DÖNEMLERİ VE
OINOE - ZELA II
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/prunye.htm
PONTOS - ROMA HÂKİMİYETİ
DÖNEMLERİ VE
OINOE - ZELA III
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/prunzile.htm
PONTUS BÖLGESİ
ŞEHİR SİKKELERİ VE
ZELA DEFİNESİ
Makale : Melih ARSLAN (Arkeolog - Nümizmat)
Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1991 Yıllığı
Ankara 1992, Sayfa 121 - 142'de yayımlandı.
RENK CÜMBÜŞÜNDEKİ
YUMURTALAR VE
ZİLE'DE BIRAKTIĞI ANILAR
Makale : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/yumurta.htm
SADE VATANDAŞ GÖZÜYLE
İL OLMAK ÜZERİNE -
SİYASÎ ANLAYIŞ ÇARPIKLIĞI
Makaleler : Mehmet SEZEN
Zile Postası Gazetesi - Yıl 40, 01.12.1997 tarih,
Sayı : 1009/5644 ve Yıl : 41, 20.01.1998 tarih,
Sayı : 1009/5651'de yayımlandı.
SALNAMELERDE ZİLE Makale : Bekir ALTINDAL
Tokat Kültür ve Haber Dergisi  Sayı : 9,
İstanbul - 2002'de Yayımlandı.
SANDIKLARDA SAKLI
GÜNÜMÜZE DEK YAŞATILAN
ZİLE KÜLTÜRÜ
Araştırma : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/sandik.htm
SARIKIZ -
NOHUT TÜRKÜSÜ
ZİLE LEBLEBİSİ
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi.
http://unyezile.net/leblebi.htm
SEBASTE'NİN
KIRK ŞEHİDİ
10 MART 320
Makale : Kâmil Yaşar PAŞAY
Tokat Kültür Araştırma Dergisi - Yıl : 10, Sayı : 17,
Aralık 2002, sh. 58'de yayımlandı.
SEBİLLER
ZİLE'NİN HAYRAT ÇEŞMELERİ
Araştırma : Bekir AKSOY - M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı, Müzisyen - Araştırmacı, Orman End. Yük. Müh.)
http://unyezile.net/sebil1.htm
SEZAR'IN
ANADOLU SEFERİ
GELDİ - GÖRDÜ - YENDİ
Araştırma : Serhan GÜNGÖR - Bünyad DİNÇ
NTV Tarih Dergisi - Kasım 2008, No. 0, Sh. 18 - 25'te bedelsiz
ve Nisan 2009, Sayı : 3, Sh. 26 - 33'te 5 TL bedelle yayımlandı.
SIĞIRCIK
ŞEYHİ
Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Zaman Gazetesi - Perşembe Yazıları
20 Mayıs 1997 tarihinde yayımlandı.
SIRAÇ VE NALCI
ALEVÎLERİNDE SAMAH
Makale : Halil Bedi YÖNETKEN
Türk Folklor Araştırmaları Aylık Halkbilgisi Dergisi -
Yıl : 14, Cilt : 7, No. 161, Aralık 1962'de yayımlandı.
SİFTAH Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Zaman Gazetesi - Pazar Yârenliği
05 Ekim 1997 Pazar günü yayımlandı.
SİVÂSÎ ABDÜLMECİD EFENDİ
yahut
PİR ABDÜLMECİD SİVÂSÎ
Haz. : http://www.enfal.de/ecdad6.htm
Haz. :
http://www.halvetisivasi.4t.com/abdulmec.htm
Kaynak : Yeni Rehber Ansiklopedisi
http://unyezile.net/abdulmecid.htm
SOFRALAR Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Zaman Gazetesi - Pazar Yârenliği
19 Ekim 1997 Pazar günü yayımlandı.
SOKAKTAKİ GAZETE -
AİLESİ, ZİLE VE FENERBAHÇE
Makale : Bekir ALTINDAL
Fenerbahçe SK Dergisi, 01 Ekim 2004, Sayı : 20
Sh. 82 - 84'te yayımlandı.
SUYA DÜŞEN DAMLA -
EBRU SANATI VE
HÜLYA / RESUL ATAY ÇİFTİ
Röportaj : Abbas KUL
Ebru Sanatçıları : Hülya ve Resul ATAY
http://unyezile.net/ebru1.htm
SÜREYYA BEY
BARAJI
Makale : Bekir ALTINDAL
Derleme : Sedat YÜCE
http://unyezile.net/sureyya.htm
ŞÂİRLERİN
DİLİNDE VE TELİNDE
ZİLE
Tebliğ : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
2008 Yılı Turizm Haftası Konferans Bildirisi (13 sh.)
16.04.2008 Çrş. 14:00, Saray Sineması / Zile
ŞEHİRLİLİK, MAHALLELER
VE ZİLE'DE
MAHALLE KÜLTÜRÜ
Bildiri : Öğr. Gör. Rahmi ŞEYHOĞLU
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 09 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/seyhoglu.htm
ŞEHİTLERİMİZ
VE
GAZİLERİMİZ
Kitap Adı : Şehitlerimiz (5 Cilt)
Yazar Adı : Korgeneral M. Şener ERUYGUR
T.C. Millî Savunma Bakanlığı - Ankara, 1998
Kitap Adı : Tokat Şehit ve Gaziler Albümü 1998
Tokat Vâliliği'nin Bir Kültür Hizmetidir.
ŞEHRİMİZDE
KIRK HATİM GELENEĞİ
Makale : Ahmet DİVRİKLİOĞLU
(Şâir, Yazar, Araştırmacı, İLESAM Üyesi)
Özhaber Gazetesi - 05.12.2007, Yıl : 9, Sayı : 1229
ŞEHRİN
SAHİPLERİ
Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Zaman Gazetesi - Perşembe Yazıları
06 Mart 1997'de yayımlandı.
ŞEMSEDDİN AHMED SİVÂSÎ
(KARA ŞEMS) HAZRETLERİ
Hazırlayan : Muhammed Faruk
Kaynak : Evliyâlar Ansiklopedisi
http://unyezile.net/karasems.htm
ŞEMSEDDİN SİVASÎ'NİN
MEVLİD-İ NEBİ ADLI ESERİNİN
YENİ BİR NÜSHASI
Bildiri : Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 10 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/mevlid.htm
ŞEYH AHMET ÇAMLIĞI Makale : Bekir ALTINDAL
(Araştırmacı - Başmüfettiş)
http://unyezile.net/seyhcamlik.htm
ŞEYH AHMET ÇAMLIĞI
VE TÜRK KÜLTÜRÜNDE
YASAK AĞAÇ İNANCI
Makale : Nurhan Buhan GİRGEÇ
Araştırmacı - Edebiyat Öğretmeni
http://unyezile.net/seyhahmet.htm
ŞEYH NASREDDİN
(NUSRET) TÜRBESİ
Bildiri : Arş Gör. Halit ÇAL
Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu
Bildiriler Kitabı
02 - 06 Temmuz 1986/Ankara - 1987
ŞEYH NUSREDDİN Osmanlıca Mütercim : Mustafa DOĞTAŞ
Risale Adı : El-Babü fi Vilayet-i Şeyh Nusreddin Veliyyül
Asrittayri Mekâni Gutbül Hafigıyn.
Kâtibi : Mustafa Fahri, 15 Şehr-i Şevval 1344, 60 sh.
ŞEYH TUSÎ SOKAK -
KARSLIOĞLU ARASTASI
Röportaj : M. Ufuk MİSTEPE
Hâtırat : Necati TÜRKUÇAR
http://unyezile.net/tusi.htm
ŞİNAVAT
VE ZİLE PEKMEZİ
Edebî Mektup : Dr. Ali Adil GÜNEREN
Zileli Bir Yeryüzü Doktoru
http://www.yeryuzudoktorlari.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
TARİH VE KÜLTÜR YÖNÜYLE
ZİLE’NİN TURİZM POTANSİYELİ
VE ÖNERİLER
Tebliğ : Bekir ALTINDAL
2008 Yılı Turizm Haftası Konferans Bildirisi (9 sh.)
16.04.2008 Çrş. 14:00, Saray Sineması / Zile
TARİHÎ DOKUSU
VE ŞEHİRLEŞME YÖNÜYLE
ZİLE
Makale : Bekir ALTINDAL
TOKAT Kültür Haber Dergisi - Yıl : 2, Sayı : 13, Eylül - Ekim 2003, sh. 14 - 15'de yayımlandı.
TARİHÎ EVLERİN
ONARIM FİNANSMANI VE
ZİLE EKONOMİSİNE
OLASI KATKILARI
Bildiri (E-Sunum) : Öğr. Gör. Mehmet KOCAMAN
2008 Yılı Turizm Haftası Konferans Bildirisi
16.04.2008 Çrş. 14:00, Saray Sineması / Zile
http://unyezile.net/finansman.htm
TARİHÎ SU YAPILARINDAN
ZİLE HAMAMLARI
Kitap Adı : Tokat Tarihî Su Yapıları (Hamamlar)
Araştırma :
Osman ERAVŞAR
Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Konya 2004, 151 sh.
TARİHİN VE
KÜLTÜRÜN KUCAKLAŞTIĞI
GÜZEL ZİLE...
Haber ve Röportaj : Önder KURT
Karadeniz Yaşam Dergisi -
Nisan 2006, Sayı : 10, Sh. 6 - 41'de yayımlandı.
TEKİN KİREÇCİ
ZİLE'DE
OZAN KÜLTÜRÜNÜN MİMARI
Biyografi : Turhan GÖZÜBÜYÜK - Merve ÇOBAN
(ZMYO 2007 Yılı Tedrisatı İşletme Bölümü Öğrencileri)
http://unyezile.net/tekin.htm
TOKAT - KAZOVA VE
ZİLE OVALARINDA
NOHUDUN SU TÜKETİMİ
Araştırma : Faruk GÜNBATILI
Köy Hizmetleri Gen. Müd. Tokat Arş. Ens. Müd. Yay.
Genel Yy. No. 79, Rapor Serisi No. 49.
Tokat/1986, 52 sayfa.
TOKAT (KOMANA)
ZİLE (ZELA)
Araştırma : Ersal YAVİ
Kitap Adı : Tokat (Komana) - Niksar (Neocaesarea) - Zile (Zela) - Artova - Erbaa (Erek) - Turhal (Talaura) - Reşadiye (İskefsir) - Almus (Alumus)
Tokat Otelcilik Turizm A.Ş. - 1986, Sh. 1 - 25.
TOKAT SANCAĞI İÇİN
BULGARİSTAN'DAKİ
OSMANLI EVRAKI
Kitap Adı : I. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi (1833 - 1900) Sempozyumu Bildiriler (313 sh.)
Bildiri : Prof. Dr. Slavka DRAGANOVA
05-07.04.2000, Tokat,  ISBN : 975.7328.38.3, Sh. 188 - 197.
TOKAT VE ÇEVRESİ
MİMARÎ ESERLERİNDEKİ
HADİSLER
Araştırma : Dr. Ali YARDIM
Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu
0
2 -0 6 Temmuz 1986, Sh. 463 - 474, Ankara - 1987.
TOKAT - ZİLE Makale : Osman YALÇIN
Özyürek Yayınevi, 2. Baskı, İst./1969, sh. 51 - 55.
http://unyezile.net/tzile.htm
TOKAT - ZİLE AKDOĞAN DERESİ
HAVZASI YAĞIŞ VE
AKIM KARAKTERİSTİKLERİ
Araştırma : Fahriye AKAR - Ziraat Yük. Mühendisi
Köy Hizmetleri Gen. Müd. Tokat Arş. Ens. Md. Yy.
Genel Yayın No. : 122, Rapor Serisi No. : 74
(ARA RAPOR 1987 - 1991)
TOKAT ZİLE
YEŞİLCE KÖYÜ
ŞEYH EYLÜK TÜRBESİ
Makale : Ahmet DİVRİKLİOĞLU
Araştırmacı - Eğitimci
http://unyezile.net/eyluk.htm
TOKAT - ZİLE YÖRESİNDE
YETİŞTİRİLEN BUĞDAYIN
BESLENME DURUMUNUN
TOPRAK VE BİTKİ ANALİZLERİ
İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Kitap Adı : Tokat - Zile Yöresinde Yetiştirilen
Buğdayın Beslenme Durumunun Toprak ve
Bitki Analizleri ile Değerlendirilmesi
Zile Ticaret Borsası Kültür Yayınları No. : 1
Araştırma :
Prof. Dr. M. Rüştü KARAMAN,
Prof. Dr. Sabri GÖKMEN, Zir. Y. Müh. Sezer
ŞAHİN, Zir. Müh. Erol OLCA, Ziraat Mühendisi
Serpil ÇOBAN, Kimya Mühendisi Tuba SERT.
TOKAT ZİLE’DEN
KORE’YE HÂTIRALAR
Kitap Adı : Tokat Zile'den Kore'ye Hâtıralar
Yazar : Halil YÜCEL zilelihalil60@hotmail.com
(Tarih Öğretmeni - Tel : 0 (545) 546 52 58)
TOKAT'IN İKİ ÖNEMLİ
KÜLTÜR HAZİNESİ
ANTİK COMANA PONTICA
ANTİK SEBASTOPOLİS
Hazırlayanlar : Birsel ÖZCAN (Müze Müdürü), H. Mehmet AYKUN (Müze Araştırmacısı), Güven YETİŞKİN (Müze Araştırmacısı) / Türkçe - İngilizce,
Fotoğraflar : Mustafa EZMECİ 29 sh.,
İngilizce'ye Çeviri : Dr. Müsteyde DİLEKTAŞLI
TOKATLI ÂŞIKLARIN
GENEL TARİHİ
Derleme : Selahattin ADIGÜZEL
http://www.arisukoyu.org.tr/index.php?pid=9

Arısu Köyü Web Sitesi'nden alıntı yapılmıştır.
TOKATLI, ZİLELİ GENÇLERE
YAZILMIŞ BİR YAZI
Makale : Bekir ALTINDAL
Tokat Kültür Haber Dergisi Web Sitesi'nde yayınlandı.
http://www.tokatkultur.com/articledetail.asp?AuthorID=12&ArticleID=27
TOKAT'TA
AHŞAP ESERLERE
BİR BAKIŞ
Makale : H. Mehmet AYKUN
Tokat Kültür Araştırma Dergisi -
Yıl : 8,
Sayı : 15, Kasım 2000, Sh. 27 - 29'da yayımlandı.
TOKAT'TA
YAĞMUR DUASI
Yazan : Halis Turgut CİNLİOĞLU
Türk Folklor Araştırmaları Halk Küültürü Dergisi
Ocak 1961, Sayı : 138
TOKAT'TA
ZİYARET YERLERİ
VE USULLERİ
Makale : Halis CİNLİOĞLU
Türk Folklor Araştırmaları -
Şubat 1969,
Sayı : 235, Sh. 5201 - 5204'te yayımlandı.
TOKAT'TAN
DÜNYAYA YAYILAN HABER
"GELDİM - GÖRDÜM - YENDİM"
Araştırma : Ersal YAVİ
Kitap Adı : Tokat (Komana) - Niksar (Neocaesarea) - Zile (Zela) - Artova - Erbaa (Erek) - Turhal (Talaura) - Reşadiye (İskefsir) - Almus (Alumus)
Tokat Otelcilik Turizm A.Ş. - 1986, Sh. 28 - 31.
TOPLUMSAL
DİYALOG PLÂTFORMU
NEDEN KURULDU?
Makale : Hulûsi SEREZLİ
Zile Toplumsal Diyalog Plâtformu Yön. Kur. Bşk.
06.03.2007 tarih, 997 sayılı ÖZHABER Gazetesi -

http://unyezile.net/platform.htm
TOPRAK
SATICILARI
Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Zaman Gazetesi - Pazar Yârenliği
23 Kasım 1997 Pazar günü yayımlandı.
TURHAL - TOKAT
DEMİRYOLU
Makale : H. Turgut
Yeni Tokat Dergisi - Sayı : 26, Yıl : 2, 15.09.1934
http://unyezile.net/demiryol.htm
TURİZM GÜZERGÂHINDA
HEDEF İSTASYONLAR
Makale : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı Yazar - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/istasyon.htm
TURNA KUŞU
VE
TÜRKÜ TÜRKÜ ANADOLU
Makale : Remzi ZENGİN
TOŞAYAD Kümbet Dergisi - Temmuz / Eylül 2007, Yıl : 1, Sayı : 6 + 3, Sh. 28 - 30'da yayımlandı.
http://unyezile.net/turna.htm
TÜRK KÜLTÜRÜNDE
ZİLE EFSANELERİ
Bildiri : Prof. Dr. Metin EKİCİ
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 11 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/efsanez.htm
ÜNZİLE'NİN MÂZİYE
UZANAN REKLÂMLARI
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/reklam.htm
VENİ - VİDİ - VİCİ
(GELDİM - GÖRDÜM - YENDİM)
Araştırma : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/vidi.htm
YAĞMAK VE GÜRLEMEK Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Kitap Adı : Dünden Bugüne ve Yarına - 2
İrfan Yayınevi - Sahife : 190 - 195.
YAŞANABİLİR BİR ZİLE
PROJESİ ÇERÇEVESİNDE
"TURİZM, EĞİTİM VE KÜLTÜR KENTİ"
Bildiri (E-Sunum) : M. Ufuk MİSTEPE
2008 Yılı Turizm Haftası Konferans Bildirisi
16.04.2008 Çrş. 14:00, Saray Sineması / Zile
YAŞAYAN
ZİLELİ ÂŞIKLAR HAKKINDA
BİR DEĞERLENDİRME
Bildiri : Necdet KURT
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 11 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/asikzile.htm
YEMEN ELLERİNDE
ZİLE REDİF TABURU
Araştırma : Bekir ALTINDAL
(
Araştırmacı, Yazar, Başmüfettiş)
http://unyezile.net/redif.htm
YEREL ETKİNLİKLERİN
SOSYO - KÜLTÜREL BOYUTLARI
VE ZİLE
Bildiri : Yahya AKSOY
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 11 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/boyut.htm
YERYÜZÜ DOKTORLARI
ZİLELİ BİR YERYÜZÜ DOKTORU
DR. ALİ ADİL GÜNEREN
Röportaj : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
Yeryüzü Doktoru : Dr. Ali Adil GÜNEREN
YEŞİLIRMAK HAVZASINDA
KURULAN
"BEŞİNCİ"
HELLENİSTİK ÇAĞ KRALLIĞI
PONTUS
Araştırma : Ersal YAVİ
Kitap Adı : Tokat (Komana) - Niksar (Neocaesarea) - Zile
(Zela) - Artova - Erbaa (Erek) - Turhal (Talaura) - Reşadiye
(İskefsir) - Almus (Alumus)
Tokat Otelcilik Turizm A.Ş. - 1986, Sh. 26 - 27.
YOL PARASI
UĞRUNA
Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Zaman Gazetesi - Perşembe Yazıları
13 Şubat 1997'de yayımlandı.
YOLUN SONU
ÖLÜMÜ HATIRLAMAK
Makale : Bekir ALTINDAL
Tokat Kültür Haber Dergisi Web Sitesi'nde yayınlandı.
http://www.tokatkultur.com/articledetail.asp?AuthorID=12&ArticleID=23
YOUTH HOSTEL
ZİLE EVLERİ
RESTORASYON PROJESİ
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
Proje : Nuray ŞİMŞEK
(Zile Dinçerler Turizm Meslek Yüksekokulu Okutmanı)
YÖRESEL TURİZMİN
ÖNEMİ
Makale : Hüsnü KÜÇÜKARSLAN
(Turizm İl Müdürü)
Anadolu Turizmi Seminerleri I - II, Bildiri Kitabı, 2001.
YUNUS TONKUŞ
DOSTLUĞUN HEYKELİNİ YAPTI!
Makale : Celal Başlangıç
http://unyezile.net/ytonkus.htm

http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=189967
YUNUS TONKUŞ
KEŞFEDİLMEMİŞ ÜLKENİN
YOLCUSU
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
Karşıyaka Rotary Kulübü - İş Bankası Ankara ve İstanbul
Menkul Kıymetler Borsaları Sanat Galerileri

http://unyezile.net/tonkus.htm
YURT
ANSİKLOPEDİSİ'NDE
ZİLE
Kaynak : Yurt ANSİKLOPEDİSİ
Türkiye, İl İl : Dünü, Bugünü, Yarını
10. Cilt, Sayfa : 7064 - 7167.
YUSUFCUKLAR
ZİLE'DE BİRLİKTE YAŞAM HİKÂYESİ
BALKONA MİSAFİR GELEN DOSTLARIM
Anı : Abbas KUL
(Eğitimci - Emekli Öğretmen)
http://unyezile.net/yusufcuk.htm
YÜKSEK OKULLARIMIZ VE
ZİLE EKONOMİSİ
Makale : Prof. Dr. Mümtaz Turgut TOPBAŞ
Zile ve Zileliler 2000 Belgeseli - İst. Zileliler Yrd. Derneği,
176 sh. (45 - 49. sayfada yayımlandı.)
100 YIL ÖNCEDEN
GELEN TALİHSİZLİKLERİMİZ
NE OLACAK BU MEMLEKETİN HALİ?
Makale : Hulusi SEREZLİ
Özhaber Gazetesi - 27.04.2007, Yıl : 9, Sayı : 1042.
http://unyezile.net/100.htm
ZELA KÖKENLİ
MÜZELİK ESERLER
Makale : M. Ufuk MİSTEPE
Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi
http://unyezile.net/eser.htm
ZELA / OİNOE Kitap Adı : Karadeniz Kappadokia'sı (Pontos) - 248 sh.
Yazar :
Prof. Dr. Bilge UMAR
Bir Tarihsel Coğrafya Araştırması ve Gezi Rehberi
ZELA'DA DA
BİR YERALTI KENTİ Mİ VAR?
Makale : M. Ufuk MİSTEPE
Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi
http://unyezile.net/yeralti.htm
ZİLE - I Kitap Adı : Zile
Yazar : Rahmi DÖNMEZ
Aksiseda Matbaası - Samsun (1951, 56 sh.)
ZİLE - II Kitap Adı : Zile
Yazar : Rahmi DÖNMEZ
Aksiseda Matbaası - Samsun (1951, 56 sh.)
ZİLE - III Kitap Adı : Zile
Yazar : Rahmi DÖNMEZ
Aksiseda Matbaası - Samsun (1951, 56 sh.)
ZİLE ADI VE MENŞEİ Araştırma : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/zela.htm
ZİLE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
BİNASININ TOKAT’A ALINMASI
YA DA TEKERRÜR EDEN TARİH
Makale : Bekir ALTINDAL
(Araştırmacı, Yazar, Başmüfettiş)
http://unyezile.net/aol.htm
ZİLE ÂŞIKLIK GELENEĞİNİN
TÜRK ÂŞIKLIK GELENEĞİ İÇİNDEKİ YERİ
Bildiri : Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 09 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/gelenek.htm
ZİLE AYAKLANMASI Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
http://www.yozgat.gov.tr/yozgat.php?sayfa=t_8
http://www.kenthaber.com/sayfalar/IlGenelBilgi.asp?IlKodu=60
http://www.tokattarim.gov.tr/tokattarihi.htm
http://www.ataturk.net/mmuc/ayaklanma.html
ZİLE ÂYANI
İLBAŞIOĞLU
KÜÇÜK AHMED AĞA- I
Araştırma : Assis. Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ
Kitap Adı : XIX. Yüzyılın Başlarında Bir Âyanın Yaşamından Kesitler - Zile Âyanı İlbaşıoğlu Küçük Ahmed Ağa - TOKAT/2004, 197 sh.
ZİLE ÂYANI
İLBAŞIOĞLU
KÜÇÜK AHMED AĞA- II
Araştırma : Assis. Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ
Kitap Adı : XIX. Yüzyılın Başlarında Bir Âyanın Yaşamından Kesitler - Zile Âyanı İlbaşıoğlu Küçük Ahmed Ağa - TOKAT/2004, 197 sh.
ZİLE CÂMİLERİ Kitap Adı : ZİLE'de Camiler, Türbeler,
Velîler ve Efsaneler

Araştırma : Semra - Yusuf MERAL

Baskı : Ses Matbaası, İstanbul/1991, sh. 21 - 36.
ZİLE - CEYHAN VE
BOĞAZLIYAN KAYMAKAMI
Makale : Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
Makale, Orta Doğu Gazetesi'nin "Bana Göre" sütununda yayımlanmıştır.
ZİLE EKONOMİSİNİN
GEÇMİŞİNDEN
GELECEĞİNE BAKIŞ
Makale : Bekir ALTINDAL
Araştırmacı - Yazar - Başmüfettiş
http://unyezile.net/ekoz.htm
ZİLE EKOSİSTEMİNDE
KANGAL IRKININ
DOĞAL GÜZELLİĞİ
Araştırma : Dr. Orhan YILMAZ - Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - Doktora Tezi (Devam Ediyor.)
http://members.lycos.co.uk/trafikftm/kangal.htm
ZİLE HAMAMLARI Araştırma : Arş. Gör. Halit ÇAL
Türk Etnografya Dergisi
Sayı : XVIII, Yıl : 1988, Sh. 103 - 123.
ZİLE İÇİN
TALİHSİZ BİR YIL :
2006
Makale : Bekir ALTINDAL
Araştırmacı - Yazar - Başmüfettiş
http://unyezile.net/2006.htm
ZİLE İLÇESİ ALPERENLERİ
VE EFSÂNELERİ - I (A/C)
Hazırlayan : Mehmet Emin ULU - GOP Ü. Öğr. Gör.
Kitap Adı : Alperenler Cenneti Tokat (Sh 223 - 242)
İstanbul/2004, 464 sh.
ZİLE İLÇESİ ALPERENLERİ
VE EFSÂNELERİ - II (Ç/Km)
Hazırlayan : Mehmet Emin ULU - GOP Ü. Öğr. Gör.
Kitap Adı : Alperenler Cenneti Tokat (Sh. 242 - 260)
İstanbul/2004, 464 sh.
ZİLE İLÇESİ ALPERENLERİ
VE EFSÂNELERİ - III (Kr/Z)
Hazırlayan : Mehmet Emin ULU - GOP Ü. Öğr. Gör.
Kitap Adı : Alperenler Cenneti Tokat (Sh. 261 - 280)
İstanbul/2004, 464 sh.
ZİLE İLE İLGİLİ
BAZI ARŞİV KAYITLARI
Bildiri : Prof. Dr. Münir ATALAR
Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu
Bildiriler Kitabı
02 - 06 Temmuz 1986/Ankara - 1987
ZİLE İLE İLGİLİ
TESPİTLER - 2
Makale : Bekir ALTINDAL
Tokat Kültür Haber Dergisi Web Sitesi'nde yayınlandı.
http://www.tokatkultur.com/articledetail.asp?AuthorID=12&ArticleID=38
ZİLE İSYANI VE
MİRALAY HİLMİ BEY
Makale : Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKER
Tokat Kültür Araştırma Dergisi - 1991,
Sayı : 1, Sayfa : 14 - 15'de yayımlandı.
ZİLE İSYANI'NIN
BASTIRILMASINDA
MÜFTÜ TEVFİK EFENDİ
Kitap Adı : Millî Mücadelede Din Adamları I
Yazar : Doç. Dr. Ali SARIKOYUNCU
Diyanet İşleri Bşk. Yy. : 341, İlmî Eserler : 65, Ankara, 1999.
3. Baskı, ISBN : 975-19-1265-2, 288 sh. (Sh. 195 - 198).

ZİLE KALESİ
MERMER SÜTUNLARI -
ROMALILAR’IN DÖRT MESAFE TAŞI

Araştırma : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
Zile ÖZHABER Gazetesi - 16/21.10.2007, Yıl : 9,
Sayı : 1186 - 1191'de yayımlandı.
ZİLE KİTABELERİ Hazırlayanlar : Mehmet MERCAN - Yrd. Doç. Dr.
Hazırlayanlar : Mehmet Emin ULU - GOP Ü. Öğr. Gör.
Kitap Adı : Tokat Kitabeleri, Ankara 2003, 260 sh.
ZİLE KÜLTÜR DERNEĞİ
VE ÇAĞILTI DERGİSİ
Makale : Nurhan Buhan GİRGEÇ
(Araştırmacı - Edebiyat Öğretmeni)
http://unyezile.net/cagilti.htm
ZİLE MEDRESELERİ VE ZİLE'DE
YETİŞEN İLİM ADAMLARI
ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
Bildiri : Prof. Dr. Münir ATALAR
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 09 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/medrese1.htm
ZİLE MUTFAĞI Makale : Elif DEMİRÇAL
(Zile Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi)
http://unyezile.net/mutfak.htm
ZİLE NÜFUSUNUN SOSYAL
VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ
ZİLE'NİN DEMOGRAFİK YAPISI
Makale : Bekir ALTINDAL
(Araştırmacı, Yazar, Başmüfettiş)
Tokat Kültür Haber Dergisi -
Yıl : 6, Sayı : 22,
Haziran - Temmuz 2006, Sh. 40 - .
ZİLE OLAYLARI
17 EKİM 1958
Makale : Bekir ALTINDAL
(Araştırmacı, Yazar, Başmüfettiş)
http://unyezile.net/olayz.htm
ZİLE PANAYIRI Makale : Mustafa ŞAHİN
TOŞAYAD Kümbet Dergisi - Ocak / Mart 2007,
Yıl : 1, Sayı : 6 + 1, Sh. 15
ZİLE PANAYIRI - 1
(DEİR - DERİ)
Derleme : Zile Turizm ve Tanıtma Derneği Adına
Zile Postası Gazetesi -
19 Ekim 1965 Tarihli Ek'dir.
Zile Postası Gazetesi Sahibi : Hüseyin HOŞCAN
ZİLE PANAYIRI - 2
(DEİR - DERİ)
Derleme : Zile Turizm ve Tanıtma Derneği Adına
Zile Postası Gazetesi -
19 Ekim 1965 Tarihli Ek'dir.
Zile Postası Gazetesi Sahibi : Hüseyin HOŞCAN
ZİLE PANAYIRI'NIN
HALK BİLİMİ AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Tez : Nurhan Buhan GİRGEÇ
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2008
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 10 Ekim 2008 Zile
ZİLE PEKMEZİ Araştırma : İlkay TOSUN - N. Şule ÜSTÜN
(İngilizce Metin) - Nonenzymic Browning During Storage of White Hard Grape Pekmez.
ZİLE PEKMEZİ
ÜRETİM TEKNİĞİ VE BİLEŞİM
UNSURLARININ BELİRLENMESİ
Araştırma : Mustafa KARAKAYA - Nevzat ARTIK
Gıda Dergisi - Gıda Teknolojisi Derneği Yayını

Mayıs/Haziran 1990, Yıl : 15, Sayı : 3, Sh. 151 - 154.
ZİLE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU
Z-STK'NIN TARİHÇESİ - I
Makale : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/z-stk.htm
ZİLE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU'NUN
AYAK SESLERİ - II
Makale : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/z-stk1.htm
ZİLE SPOR TARİHİ
VE UNUTULMAZ KARELER
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
Fotoğraflar : İbrahim AKSOY

http://unyezile.net/futbolzile.htm
ZİLE TARİHİ 1 Araştırma : Zile Müftüsü Arif KILIÇ
ÇAĞILTI Dergisi - 
Cilt 1, Sayı : 2, 1 Mayıs 1961
ve Yıl : II, Sayı : 15, Aralık 1962 sayılı
nüshaları arasında yayımlandı.
ZİLE TARİHİ 2 Araştırma : Zile Müftüsü Arif KILIÇ
ÇAĞILTI Dergisi - 
Cilt 1, Sayı : 2, 1 Mayıs 1961
ve Yıl : II, Sayı : 15, Aralık 1962 sayılı
nüshaları arasında yayımlandı.
ZİLE TARİHİNDEN KESİTLER
MİLLÎ MÜCADELE YILLARINDA
ZİLE - KÜLTÜR YAPISI
VE ÖRNEKLER
Makale : Bekir ALTINDAL
Tokat Vâliliği Kültür Araştırma Dergisi'nin Aralık 2003 tarih, Sayı : 18'de yayımlanmış ve Tarihi Türk Evleri – Zile Evleri Haftası Sempozyum
u'nda konuşma metni olarak sunulmuştur.
ZİLE, TOKAT Derleme : Vikipedi, Özgür Ansiklopedi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Zile,_Tokat
http://unyezile.net/viki.htm
ZİLE (TOKAT) BATISINDA
UZUNKÖY ÇEVRESİNİN
STRATİGRAFİSİ
Araştırma : Ayhan ÜSTÜNTAŞ - Murat İNCEÖZ
Türkiye Jeoloji Bülteni - TMMOB Jeoloji Müh. Odası
Şubat 1999, Cilt : 42, Sayı : 1, Sh. 69 - 83.
ZİLE (TOKAT) BÖLGESİ'NİN
STRÜKTÜRAL VE
JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Makale : Yrd. Doç. Dr. Nilüfer PEKCAN (Yalçıner)
İ.Ü. Edebiyat Fak. Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi
Coğrafya Dergisi - Sayı : 5, İst./1997, sh. 69 - 82.
ZİLE (TOKAT)
YÖRESİNİN STRATİGRAFİSİ
Araştırma : Mehmet AKYAZI - Mahmut TUNÇ
Türkiye Jeoloji Bülteni - Ağustos 1992,

Cilt : 35, Sayı : 2, Sh. 35 - 46'da yayımlandı..
ZİLE - TOKAT -
YILDIZELİ BÖLGESİNİN
JEOLOJİSİ
Araştırma : A. Fuat BAYKAL
Géologie de la Région de Zile - Tokat - Yıldızeli (Anatolie)
- (Institut de Géologie de l!Université d'İstanbul) -
İst./1947,
İst. Ünv. Fen Fak. Mec. Seri B, Cilt XII, Sayı 3, Sh. 190 - 214.
ZİLE - TURHAL
YÖRESİNİN
MORFOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
Araştırma : Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Coğrafya
Bilim ve Uygulama Kolu -
Coğrafya Araştırmaları / Cilt : I,
Şubat/1989, Sayı : 1, Sh. 185 - 198'de yayımlandı.
ZİLE TÜRKÜ SÖZLERİNDE
EDEBÎ ESTETİK, SÖZ YANLIŞLIKLARI
VE HAKSIZ SAHİPLENMELER
Bildiri : Dr. Halil ATILGAN
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 09 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/turkuz.htm
ZİLE
ULU CÂMİSİ
Araştırma : Öğr. Gör. Halit ÇAL
E.Ü. Edb. Fak. Yay. - Sanat Tarihi Dergisi VII
Ege Ünv. Basımevi, Bornova 1994, Sh. 27 - 52.
ZİLE VE CİVARININ
ÖN VE ESKİ TARİHİNE ÂİD
YENİ BULUNTULAR
Araştırma : Prof. Dr. Ş. A. KANSU - Tahsin ÖZGÜÇ
Ülkü Halkevleri ve Halkodaları Dergisi
Mayıs 1941, Sayı : 99, Cild : XVII, Sh. 215 - 219.
ZİLE VE
ÇEVRESİNDE GÖRÜLEN
ÇEŞİTLİ İNANIŞLAR
Makale : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
Türk Folkloru Aylık Halkbilim Dergisi -

Nisan 1985, Sayı : 69, Sh. 18 - 32'de yayımlandı.
ZİLE VE KALESİ Makale : Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKER
HALAY (Aylık Kültür Dergisi - ANKARA)
Mayıs :1984, S. : 23 - 25'de yayımlandı.
ZİLE VE TURİZM Makale : H. Hasan GENÇLER
(Ticaret Meslek Lisesi Müdürü)
Özhaber Gazetesi -
15.04.2007, Yıl : 9, Sayı : 1032.
ZİLE VELÎLERİ Kitap Adı : ZİLE'de Camiler, Türbeler,
Velîler ve Efsaneler

Araştırma :
Semra - Yusuf MERAL

Baskı : Ses Matbaası, İstanbul/1991, sh. 37 - 66.
ZİLE YAKININDA
MAŞAT'TAN GELME BİR
ETİ MEKTUBU
Araştırma : Prof. Dr. Hans Gustav Güterbock
A.Ü. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dergisi
Cilt II, Sayı : 3, Mart - Nisan 1944, Sh. 389 - 398.
ZİLE YÖRESİ
HALK OYUNLARI
Kitap Adı : Gülü Bardağ İçinde
Hazırlayan : Selahattin ADIGÜZEL
Tokat 2004, T.H.K. Basımevi/Ankara, 234 sh.
ZİLE YÖRESİ ÖRNEKLERİ İLE
TÜRK KÜLTÜRÜ HALKALARINDA
DEMİR İNANCI
Bildiri : Dr. Yaşar KALAFAT
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 11 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/zdemir.htm
ZİLE YÖRESİNİN
ANADOLU TURİZMİ'NE
POTANSİYEL KATKILARI
Araştırma : Cüneyt TOKMAK - Kâmil AKYOLLU -
Fikret GÜRSES - Feyza SİLAHTAROĞLU

GOP Ünv. ve Zile Belediyesi Kültürel Etkinlikleri
Anadolu Turizmi Seminerleri I - II, Bildiri Kitabı.
ZİLE ZİLE'DİR Şâir : Ziyaettin NADİR
Şiir ve Resimlerle Yurt Parçaları : 1,
Ankara - 1952, Çankaya Matbaası, 32 sh.
ZİLE’DE
BAĞ VE BEKÇİ HİKÂYELERİ - 1 -
Makale : Abbas KUL
Eğitimci- Zile Mehmet Akif İlköğretim Okulu
http://unyezile.net/hikayebag.htm
ZİLE’DE BAĞCILIK Makale : Nevzat PEKTEKİN
(Tekin Ticaret - Şeyh Tusî Sokak, Bedesten İşhanı, No. 1)
http://unyezile.net/bagcilik.htm
ZİLE'DE
BASIN YAYIN
Bildiri : Ayşegül SARISOY ARAN
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 10 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/zby.htm
ZİLE'DE ÇOCUK VE LOHUSA
ÜZERİNE ÂDETLER - İNANÇLAR,
NAZAR İNANIŞLARI
Kitap Adı : Her Yönüyle ZİLE - 1983
Araştırma :
Semra - Yusuf MERAL

Dizgi ve Baskı : Sanem Matbaacılık - 1983.
ZİLE'DE
DOĞUM VE ÂDETLERİ -
BAŞA HASIR YAKMAK
Makale : Hüseyin Cahit ÖZTELLİ
Türk Folklor Araştırmaları -
Kasım 1951 - Eylül 1953,
Sayı : 28 - 50, Sh. 436 - 790'da yayımlandı.
ZİLE'DE EĞİTİM
VE
DİNÇER KARDEŞLER
Makale : Bekir ALTINDAL
TOKAT Kültür Haber Dergisi'nin Yıl : 3, Sayı : 16, Temmuz - Ağustos 2004, sh. 12 - 14'te yayımlandı.
ZİLE'DE EĞİTİM
VE ÖĞRETİM
Makale : Nurten TARHAN
Zile Panayırı 19.10.1965 - Zile Turizm ve Tanıtma
Derneği Adına, Zile Postası Gazetesi İlâvesi (2. sh.)
ZİLE'DE EN ÇOK KULLANILAN ATASÖZLERİ VE DEYİMLER,
DUA VE BEDDUALAR
Kitap Adı : Her Yönüyle ZİLE
Araştırma :
Semra - Yusuf MERAL

Dizgi ve Baskı : Sanem Matbaacılık. - 1983
ZİLE'DE
GELENEKSEL EĞLENCE
KÜLTÜRÜ
Makale : Nurhan Buhan GİRGEÇ
(Araştırmacı - Edebiyat Öğretmeni)
http://unyezile.net/eglence.htm
ZİLE'DE
HATTAT EMİN GELENEĞİ
Bildiri : Cahit KOÇÇOBAN (Heykeltıraş)
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 11 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/znakkas.htm
ZİLE'DE
HAYVANCILIK
Makale : Mustafa ŞENGİZ
Zile Panayırı 19.10.1965 - Zile Turizm ve Tanıtma
Derneği Adına, Zile Postası Gazetesi İlâvesi (3. sh.)
ZİLE'DE
HIDRELLEZ GELENEĞİ
Makale : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
Türk Halk Bilimi ve Edebiyat Araştırmaları,
S. 335, Ankara 1999'da yayımlandı.
ZİLE'DE
HİZMET SEFERBERLİĞİ
(BELEDİYELERİMİZ)
Makaleler : Bizim Mahallî İdareler Gazetesi
http://www.bizim-mig.com.tr/default.asp?id=22&mnu=22&ACT=5&content=24
http://unyezile.net/belediye.htm
ZİLE'DE KULLANILAN
BAZI HALK
İLÂÇLARI
Makale : Hüseyin Cahit ÖZTELLİ
Halk Bilgisi Haberleri - Aylık Folklor Mecmuası
Yıl : 10, Sayı : 109, İkinci Teşrin 1940,
Sh. 15 - 17'de yayımlandı.
ZİLE'DE
LEBLEBİCİ ESNAFI
Makale : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
Türk Folkloru, S. 64,
İstanbul, 1985'te yayımlandı.
ZİLE'DE
MÜZE KÜLTÜRÜ VE DEFİNECİLİK
Makale : M. Ufuk MİSTEPE
Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi
http://unyezile.net/muze.htm
ZİLE'DE
MÜZİĞİN YAŞAYAN SACAYAKLARI
Makale : Bekir ALTINDAL
(Araştırmacı, Yazar, Başmüfettiş)
http://unyezile.net/sacayak.htm
ZİLE'DE
ÖNEMLİ BİR HİTİT MERKEZİ
MAŞAT HÖYÜK (TAPİGGA)
Araştırma : Ersal YAVİ
Kitap Adı : Tokat (Komana) - Niksar (Neocaesarea) - Zile (Zela)
- Artova - Erbaa (Erek) - Turhal (Talaura) - Reşadiye (İskefsir)
- Almus (Alumus)
Tokat Otelcilik Turizm A.Ş. - 1986, Sh. 2 - 8.
ZİLE'DE SAHNE ALAN
PERDE VE SAHNE SAN'ATKÂRLARI
ALBÜMÜ - I
Makale : Ahmet AKBAY
Günümüze Taşıyan : Necmettin ERYILMAZ
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
ZİLE'DE SAHNE ALAN
SES SAN'ATKÂRLARI
ALBÜMÜ - II
Makale : Ahmet AKBAY
Günümüze Taşıyan : Necmettin ERYILMAZ
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
ZİLE'DE
SİNEMACILIĞIN TARİHÇESİ
Makale : Bekir AKSOY
Araştırmacı - Udî - Emekli Müzik Öğretmeni
http://unyezile.net/sinema.htm
ZİLE'DE SÖYLENEN
GELİN KAYNANA MANİLERİ
Makale : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
Tokat Kültür Araştırma Dergisi, Sayı 5 - 6, Mart - Haziran 1992, Sh. 21 - 22'de yayımlandı.
ZİLE'DE SÖYLENEN
MAHALLÎ SÖZ VE DEYİMLER
Makale : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
http://unyezile.net/soz.htm
ZİLE'DE SPORUN ÇİLESİNE
GÖNÜL VERENL
ER VE BİR PORTRE :
GÜLSENEM BAYRAMOĞLU
Makale : Bekir ALTINDAL
(Araştırmacı - Başmüfettiş)
http://unyezile.net/zspor.htm
ZİLE'DE
TEKKE VE ZAVİYELER
Bildiri : Mehmet Emin ULU
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 11 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/ztekke.htm
ZİLE'DE YATIRLAR,
İNANIŞLAR VE MENKIBELER
Araştırma : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
Zile'de Yatırlar ve Ziyâret Yerleri ile İlgili
İnanışlar, Uygulamalar, Menkıbeler
ZİLE'DE
YAYIN HAYATI -
BASIN VE MATBAACILIK
Makale : Hüseyin HOŞCAN
Zile ve Zileliler 2000 Belgeseli - İst. Zileliler Yrd. Derneği,
176 sh. (59. sayfada yayımlandı.)
Zile Panayırı 19.10.1965 - Zile Turizm ve Tanıtma
Derneği Adına, Zile Postası Gazetesi İlâvesi (3. sh.)
ZİLE'DEKİ
RAMAZAN'A ÖZLEM
Makale : Bekir ALTINDAL
Tokat Kültür Haber Dergisi Web Sitesi'nde yayınlandı.
http://www.tokatkultur.com/articledetail.asp?AuthorID=12&ArticleID=22
ZİLE'DEN
ATASÖZLERİ VE DEYİMLER
Araştırma : M. Güner DEMİRAY
Sivas Folkloru - Aylık Folklor Dergisi

Sayı : 75, Nisan 1979, Sh. 15 - 17.
ZİLE'DEN
BİR MECMUA VE SELİM BABA
Bildiri : Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKKAYA
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 09 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/mecmua.htm
ZİLELİ ALİ ÇELEBİ
VAKFİYESİ'NİN
DİL VE ÜSLÛP ANALİZİ
Bildiri : Dr. Zafer KIZIKLI
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 11 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/uslup.htm
ZİLELİ
ÂŞIK CEYHUNÎ
Araştırma : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
Tokat Kültür Araştırmaları Dergisi, S. 4,
Tokat 1991'de yayımlandı.
ZİLELİ ÂŞIK CEYHUNÎ'NİN
EMRAH KOLUNDAKİ
YERİ VE ÖNEMİ
Bildiri : Öğr. Gör. Dr. İ. Seçkin AYDIN
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 11 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/emrah.htm
ZİLELİ ÂŞIK CEYHÛNÎ'YE
YENİ BİR BAKIŞ
Araştırma : Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL
Tokat Kültür Araştırma Dergisi - Yıl : 7, Sayı : 14,
Kasım 1999 nüshası, 52 - 59. sayfada yayımlandı.
ZİLELİ ÂŞIK
HACI TÂLİBÎ
HAYATI VE ESERLERİ
Makale : H. Nezihi OKAY
Folklor Postası - Aylık Halk Bilgileri Dergisi
Ekim 1988, Sayı : 240, Sh. 31 - 32'de yayımlandı.
ZİLELİ ÂŞIK SADIK DOĞANAY’IN
YİTMEYEN KENDİLİK ÇAĞRISI YA DA
‘VAY DÜNYA DÜNYA YALANSIN DÜNYA’
Bildiri : İbrahim TÜZER
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 11 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/sdoganay.htm
ZİLELİ ÂŞIK
ZEFİL NECMİ
Makale : Ahmet Tufan ŞENTÜRK
Kemalist Ülkü - Aylık Sanat ve Fikir Dergisi
Cilt : 1, Mart - Temmuz 1945, Sayı : 6 - 10, 3 Sh.
ZİLELİ ÂŞIKLARDA
DİNÎ MOTİFLER
Araştırma : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu,
Bildiriler Kitabı 02 - 06 Temmuz 1986/Ankara 1987
ZİLELİ
HALK ŞÂİRLERİMİZ
Makale : Prof. Dr. Münir ATALAR
Kubbealtı Akademi Mecmûası -
Yıl : 25, Ekim 1996, Sayı : 4, sh. 9 - 16.
ZİLELİ HULÛSÎ Makale : Hikmet Turhan DAĞLIOĞLU
Halk Bilgisi Haberleri - İst. - Eminönü Halkevi
Yıl : 8, Birinciteşrin 1939, Sayı : 96, Sh. 267 - 268.
ZİLELİ İKİ ÂŞIK
SADIK DOĞANAY VE
ÇAKIRCALILI ALİ KURT
Makale : Bekir ALTINDAL
TOKAT Kültür Haber Dergisi - Yıl : 3, Sayı : 15, Nisan - Mayıs 2004, sh. 26 - 30'da yayımlandı.
ZİLELİ
MUHARREM EFENDİ
VE ETKİLERİ
Bildiri : Prof. Dr. İlhan GENÇ
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 10 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/muallim.htm
ZİLELİ OLMAK Makale : Ahmet DİVRİKLİOĞLU
(Şâir, Yazar, Araştırmacı, İLESAM Üyesi)
Özhaber Gazetesi
- 19.04.2007, Yıl : 9, Sayı : 1035.
ZİLELİ
RESİM VE HEYKEL
SANATÇILARIMIZ
Makale : Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKER
Tokat Kültür Araştırma Dergisi - Yıl : 9, Sayı : 16,
Ekim 2001, sh. 17 - 35'de yayımlandı.
ZİLELİ
SEÇİMDE NE YAPACAK? - 2
Makale : Bekir ALTINDAL
(Araştırmacı, Yazar, Başmüfettiş)
http://unyezile.net/secim.htm Özhaber Gazetesi - Yıl : 9, Sayı : 1024, 06.04.2007 tarihli nüshasında yayımlandı.
ZİLELİ
SEÇİMDE NE YAPACAK? - 3
Makale : Bekir ALTINDAL
(Araştırmacı, Yazar, Başmüfettiş)
http://unyezile.net/secim1.htm
ZİLELİ
SEYİT DERVİŞ'İN
YATIRLAR DESTANI
Makale : Hüseyin Cahit ÖZTELLİ
Türk Folklor Araştırmaları -
Ekim 1968,
Sayı : 231, Sh. 5081 - 5084'te yayımlandı.
ZİLE'Lİ ŞAİRLER Yazar : Hüseyin Cahit ÖZTELLİ
Kitap Adı : Zile'li Şairler - Samsun Lisesi Edebiyat
Öğretmeni, Vilâyet Matbaası - Samsun 1944, 144 sh.
ZİLE'Lİ ŞÂİRLERİMİZ Derleme : Yahya YAHYAOĞLU - Avni ZİLELİGİL
ÇAĞILTI Aylık Kültür ve Sanat Dergisi - Sayı 1 - 12,
Nisan 1961 - Mayıs 1962'de yayımlandı.
ZİLELİLER PLÂTFORMU
ÜYELERİ

TANITIM KARTLARI
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi.
Bu çalışma Zileliler Plâtformu Üyeleri'nin verdikleri destekle
hayata geçirilmiştir. http://unyezile.net/pluye.htm
ZİLE'NİN
COĞRAFÎ ÖZELLİKLERİ
Makale : Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR
Zile ve Zileliler 2000 Belgeseli - İst. Zileliler Yrd. Derneği,
176 sh. (52 - 55. sayfada yayımlandı.)
ZİLE'NİN COĞRAFÎ POTANSİYELİ
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMADAKİ ROLÜ
Bildiri : Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 10 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/cografi.htm
ZİLE'NİN DESTAN,
EFSANE VE MENKIBELERİ
Kitap Adı : ZİLE'de Camiler, Türbeler,
Velîler ve Efsaneler

Derleme : Semra - Yusuf MERAL

Baskı : Ses Matbaası, İstanbul/1991, sh. 73 - 86.
ZİLE'NİN KURULUŞU,
GELİŞMESİ VE BUGÜNKÜ
FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ
Araştırma : Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu -
Coğrafya Araştırmaları
/ Yıl : 1996, Sayı : 4, Sh. 145 - 161'de yayımlandı.
ZİLE'NİN
MAKÛS TALİHİ
BÖYLE Mİ DEVAM EDECEK?
Makale : Bekir ALTINDAL
Tokat Kültür Haber Dergisi - Yıl : 6, Sayı : 21,
Şubat - Mart 2006/İst. nüshasında yayımlandı.
ZİLE'NİN MÂNEVİYAT GÜNEŞİ;
KARA ŞEMS VE TAKİPÇİLERİ
Bildiri : Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 10 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/sems.htm
ZİLE'NİN SEMBOLÜ
KALE VE SAAT KULESİ
Bildiri : Bekir ALTINDAL
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 11 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/zkale.htm
ZİLE'NİN SORUNLARI,
VE ÇÖZÜMLERİ
Makale : Mehmet BAYRAKTAR
Beden Eğitimi Öğretmeni
http://unyezile.net/sorunz.htm
ZİLE'NİN SORUNLARI,
YATIRIMLAR VE
ÇÖZÜM YOLLARI - I
Bildiri : Bekir ALTINDAL
Kızılcahamam Zileliler Kurultayı Tebliği - 2000
ZİLE'NİN SOSYAL VE EKONOMİK SORUNLARI, YATIRIMLAR
VE ÇÖZÜM YOLLARI  ÜZERİNE DÜŞÜNCELER - I
ZİLE'NİN SORUNLARI,
YATIRIMLAR VE
ÇÖZÜM YOLLARI - II
Bildiri : Bekir ALTINDAL
Kızılcahamam Zileliler Kurultayı Bildirisi - 2001
ZİLE'NİN SOSYAL VE EKONOMİK SORUNLARI, YATIRIMLAR
VE ÇÖZÜM YOLLARI  ÜZERİNE DÜŞÜNCELER - II
ZİLE'NİN SORUNLARI,
YATIRIMLAR VE
ÇÖZÜM YOLLARI - III
Bildiri : Bekir ALTINDAL
Kızılcahamam Zileliler Kurultayı Bildirisi - 2002
ZİLE'NİN SOSYAL VE EKONOMİK SORUNLARI, YATIRIMLAR
VE ÇÖZÜM YOLLARI  ÜZERİNE DÜŞÜNCELER - III
ZİLE'NİN
SOSYAL DURUMU
Makale : Mehmet YILMAZ - Zile Kaymakamı
Tokat Kültür Araştırma Dergisi - Eylül 1991,
Sayı : 3, sh. 7 - 8'de yayımlandı.
ZİLE'NİN TARİHÇESİ Araştırma : Prof. Dr. Münir ATALAR
Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi,
13 - 17 Ekim 1986 / Samsun - sh. 286 - 290.
ZİLE'NİN TARİHÎ VE KÜLTÜREL
DEĞERLERİNİN KORUNMASI
Bildiri : Prof. Dr. Cengiz ERUZUN
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 09 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/korunma.htm
ZİLE'NİN
TOPLUMSAL TARİHİNDEN
ANEKDOTLAR
Makale : Bekir ALTINDAL
(Araştırmacı, Yazar, Başmüfettiş)
http://unyezile.net/anekdot.htm
ZİLE'NİN
ÜN ALMIŞ ÖZELLİKLERİ
Kitap Adı : Her Yönüyle ZİLE - 1983
Araştırma :
Semra - Yusuf MERAL

Dizgi ve Baskı : Sanem Matbaacılık, sh. 91 - 94.
ZİLE'’NİN YETİŞTİRDİĞİ
MEMLEKET ŞÂİRİ
CAHİT KÜLEBİ
Bildiri : Metin TURAN
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 10 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/sairck.htm
ZİLE'NİN
YETİŞTİRDİĞİ MEŞHURLAR
Kitap Adı : Her Yönüyle ZİLE - 1983
Araştırma :
Semra - Yusuf MERAL

Dizgi ve Baskı : Sanem Matbaacılık, sh. 69 - 76.
ZİLE'NİN YETİŞTİRDİĞİ
YAZAR MUSTAFA NECATİ
SEPETÇİOĞLU'NUN ÖYKÜLERİNDE
TOPRAĞININ SESİ
Bildiri : Öğr. Gör. Dr. Özlem FEDAİ
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" 10 Ekim 2008 Zile
http://unyezile.net/ses.htm
ZİLE'YE
HİZMET VEREN
ARAŞTIRMACI VE ÜNLÜLER
Derleme : Turhan GÖZÜBÜYÜK - Merve ÇOBAN
(ZMYO 2007 Yılı Tedrisatı Öğrencileri)
Danışman : M. Ufuk MİSTEPE
http://unyezile.net/unlu.htm
ZİLE'Yİ
TANITMAK - 1
Makale : Ahmet DİVRİKLİOĞLU
(İLESAM Üyesi - Şâir - Yazar - Araştırmacı)
Zile ÖZHABER Gazetesi - ??.08.2007 Tarih, Sayı : ???
ZİLE'Yİ
TANITMAK - 2
Makale : Ahmet DİVRİKLİOĞLU
(İLESAM Üyesi - Şâir - Yazar - Araştırmacı)
Zile ÖZHABER Gazetesi - 04.01.2008 Tarih, Sayı : 1251

 

Kaynak göstermek suretiyle sitelerdeki
şahsıma ait tüm yazı, resim, grafik ve fotoğraflardan sizler de istifade edebilirsiniz.
Diğer alıntılar için 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri geçerlidir.

 

              

YAZDIR