.

            ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 21 Şubat 2011 tarihinde güncellenmiştir.)

 

YÜKSEL ŞEN
ÜNYE SEVDALISI

Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)

 


Yüksel Şen

.

.

Bu güzide sayfada Ünye'mizin yetiştirdiği bir gönül eri olan Yüksel ŞEN'in Ünye'mize yaptığı katkıları,
özel koleksiyonundan alıntılar yapılarak, yazılı ve görsel özet halinde sizlere aktarılacaktır.
.

Araştırmacımız Orta Mahalle, Keşaplı Sokak, 23 numaralı evde doğmuştur (Arka ortadaki geniş müstakil ev)


Soldan Sağa Arkadaki Evler: Temel Çınar, Sait Demirkol, Agavni Oluk, Hüseyin Ahmet Şen, Sıtkı Karabıyık,
Eski Ortaokul (Meçhul Asker İlkmektebi), Adire Hanım (Çerkez Emine Hanım - Abakaslar), Cemal ve Mahmut Güven ve Hüseyin Mistepe'nin evleri.

 

Ahmet Hüseyin Şen
Ünye'nin İlk Türk Profesyonel Fotoğrafçısı


(D. 13.06.1907 - Ö. 70'li yıllar İst.)
Hüsrev Yürür Evi Merdivenleri

27.04.1917

Araştırmacı Yüksel ŞEN'in Babası

 

CURRICULUM VITAE
(Haftalık Çağrı Gazetesi'nin Yıl : 10, Sayı : 443, 23 Ocak 1987 tarihli nüshasında yayımlandı.)
Özgeçmiş

 

            Yüksel Şen 1937 yılında Ünye'de, Orta Mahalle, Keşaplı Sokak, Ortaokul arkasında bulunan 23 numaralı evde dünyaya geldi. Ünye'nin ilk profesyonel fotoğrafçısı Hüseyin Ahmet ŞEN'in oğludur. İlk ve Ortaokul tahsilini Ünye'de yaptı. 01 Aralık 1954 tarihinde öğretmen vekili olarak Terme'nin Üskütü Köyü İlkokulu'nda memuriyet hayatına başladı.

 

Yüksel ŞEN, Seval ŞEN ve F. Saliha MİSTEPE Özgecan Apartmanı Önü ve Bahçesinde.

Fotoğraflar : M. Ufuk MİSTEPE - 03.05.2009 Çukurambar / Ankara

 

            1955 - 1957 yılları arasında Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nda görev aldı. Askerliğini ifa ettikten sonra 1959'da tekrar aynı yerde görevlendirildi. 1960 yılı başlarında T.C. Ziraat Bankası Çorum/Osmancık Şubesi'ne tayininin çıkması üzerine Oda'daki görevinden ayrıldı. Yurt sathında çeşitli kentlerde 23 yıl değişik görevlerle bankacılık yaptı.

 

Solda : Yüksel ŞEN (17.01.2010 Ankara) - Sağda : Cemil Şen (Yaş 2) - Cemal Hadi Gürşen (17) - Yüksel Şen (5)

M. Ufuk MİSTEPE ve Yüksel ŞEN Fotoğraf Arşivi - 02.11.1941 Pazar

 

            1983 yılında fiilen emekli oldu. Bundan sonra özel sektörün değişik kesimlerinde çalıştı. 1986 yılı başında, merkezi İzmir'de bulunan Millî Aydın Bankası Tarişbank T.A.Ş.'nin Ankara Şubesi'nin açılmasında görev aldı. Dört yıl bu bankada çalıştıktan sonra, kendi isteğiyle 1990 yılında buradaki işinden ayrıldı. Ankara'da Rafet Canıtez Caddesi, 49 numarada faaliyette bulunan Ünye Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı'nın uzun yıllar yöneticiliğini yaptı ve senelerin yorgunluğunu tatlı anılarla ve eserleriyle geride bırakarak 30 Nisan 2004 tarihinde kendi isteğiyle bu görevine de veda etti.

 

Yüksel ŞEN'in Özgecan Apartmanı'ndaki Ünye Belgeselleri Arşivi.

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 03.05.2009 Çukurambar /Ankara

 

            Evli ve biri kız, biri erkek iki çocuğu olan araştırmacımız Ünye'nin geçmişi ile ilgili çok zengin bir arşive sahiptir. Kitap biriktirmek ve okumak, şiir ve yazı yazmak başta gelen tutkuları arasındadır. Henüz betik halinde basılmayan, ancak yurt genelinde pek çok mahallî gazete ve dergilerde yayımlanmış şiir ve yazılarını topladığı "20 Yaşın Rüzgârı" (Şiirler), "Suat'a Deyişlerim" (Şiirler), "Anıl'ın Defteri" (Şiirler), "Dünden Bugüne Ünyeli Şairler", "Ünye Şiirleri Antolojisi", "Şiirlerle Ünye", "Ordu'lu Şair Murat Sukuti Karaca'dan Bir Demet" (Şiirler), "Güzel Ünyemiz" (Ünye'yi bütün özellikleriyle yansıtan bir yapıt), "Yurt Duyguları" (Bütün Türkiye'yi kapsayan gezi yazıları - 3 cilt), "Ünye ve Tarih", "20. Yüzyıl Ünye Ekonomisinden Kesitler - İnsanlar ve İşletmeler" isimli araştırmaları bulunmaktadır.

 

Resimli Ünye Rehberi
1930

Telif ve Tertip Eden : M. Bahaattin Güler
(Kelleroğlu Baha Bey)

Fotoğraflar : Ahmet Hüseyin
(Araştırmacımızın Babası)

Annesi Hatice Mahmure ve Kardeşi Cemil

Orta Mah. Keşaplı Sok. No. 23

BURSİYER ÖĞRENCİLERİMİZ

Ünye
Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı
Yayınıdır
Hazırlayan : Yüksel Şen
Vakıf Genel Müdürü

Ankara/Çankaya - 1997

 

Yüksel ŞEN, Ailesi ile Birlikte.

 

ŞÂİR DİLİNDE ÜNYE
http://www.unyekent.com/koseyazi/1600/sair-dilinde-unye
04 Eylül 2010 Pazar

 Sensin şiirlerime bütün ilhamı veren,
 Sensin güzellik denen, ebedî sırra eren.

 Şu tabiat elinde, şekilden şekle girmiş,
 Tanrı bile kıskanıp sana gönlünü vermiş.

 Eminim ki bulunmaz, arzda bir eşin daha,
 Itır saç, neşe dağıt, güzellik denen deha.

 Eller hayran, ben hayran, şirin olan hüsnüne.
 Ne şiirler yazılmış, Ünye’m senin üstüne.

 Sen Hüseyin Özdil’in, anlattığı memleket.
 Taşınla, toprağınla, bizim için bir nimet.

 Sen şâir Gökbelen’in, meftun olduğu yersin,
 “Denize Hasret” ile haşre kadar gidersin.

 Sen ki şâir Tıflı’nın çok sevdiği diyârsın,
 Benim için hem ana, hem baba, hem de yârsın.

 Âşık Emrah üstüne, bilsen neler söylemiş,
 Dolaşmış adım adım, sende gönül eylemiş.

 Sait Kapıcıoğlu, bilgelerin bilgesi,
 Vallahi her konuda, şu Ünye’nin gür sesi.
 O’nunla hayat buldu, mitolojik yanımız,
 Tarihi öğrendikçe, kaynıyor hep kanımız.
 Kim bilirdi Fega’nın Yedibaş Ejderi'ni,
 Araştırıp yazıyor, Nagalar’ın yerini.

 Topyanı’nın gizemi, bellekleri yoruyor,
 İnsanlar birbirine, hep geçmişi soruyor.

 Dikilitaş ve Fokfok, bir cazibe merkezi,
 Feneraltı, falezler, hayran eder herkesi.

 Çamlık ile Uzunkum, yüzümün akıdır.
 Çaleoğlu Kalesi, sanki zafer takıdır.

 Bir “Ege Vapuru”nun, her mısrası his dolu,
 “Kültür Ağası Bilgin”le, başlıyor mizah yolu.

 Ya Beşlioğlu ile Demiral’a ne denir?
 Her biri bir allâme, hakları zor ödenir.

 Kulfani dostumuz da ilhamı senden almış,
 Bütün güzelliklerin, yâdı O’nunla kalmış.

 Âşık Ummani’yi de unutmayalım sakın,
 Ne dizeler döktürmüş, okuyun da bir bakın.

 Hayran oldum Yahya’nın, nostaljik duygusuna,
 Eski Ünye renk katar, her gece uykusuna.

 Mistepe, misler gibi güzel koku saçıyor.
 Ünye’nin kültüründe, yeni çığır açıyor.

 Yoktur arzda bir eşin, gönüller meftûn sana,
 Herkese âşinasın, yakınsın Ünye’m cana.
 Nasıl ithaf etmesin, sana Akkaş bir şiir.
 O müstesna varlığın, değerken bin bir şiir…

F. Saliha MİSTEPE'nin Ünye / Zile Çay Sofrasında Aparatif Olarak Hazırladığı Mönü.

Fotoğraflar : M. Ufuk MİSTEPE - 17.01.2010 Ankara / Yüksel ŞEN, Seval ŞEN ve Nesrin ŞEN

23.04.1951
Cumhuriyet Meydanı/23 Nisan Çocuk Bayramı

İbrahim Öztürk'ün
"Yaklaşmayın Yakarım" Şiirini Okurken
12.12.1958
Iğdır/Şehit Mehmet Çavuş Meydanı

III. Ordu Kmt. Rahmetli Org. Ragıp Gümüşpala'nın
huzurunda kendi yazdığı ARAS şiirini okurken

 

Yüksel ŞEN ve Ozan KULFANİ

İşte Ünye Sevdası'nın Timsali İki Ünye Sevdalısı Güzel İnsan!

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 20.02.2009 TMO Gen. Müd. Ankara

 

       BİZİM ÜNYE

Boy vermiş fidanlar, almış yürümüş,
Etrafı menekşe, sümbül bürümüş,
Bizim Ünye gibi, nerede görülmüş?
Dostlar meclisini kuralım gayrı.

Yıldızlar rakseder semalarında,
Balıklar gezinir deryalarında,
Âşıklar söyleşir harmanlarında,
Sevgiden bir buket, derelim gayrı.

Not : 16.04.2003 tarih, 106 sayılı Hizmet
        Gazetesi'nde  ve Geçmişten Günümüze
        Ünye Fotoğraf Albümü'nde yayımlandı.

 

İki Ünye Sevdalısı - Yüksel ŞEN (Sağda) ve M. Ufuk MİSTEPE

Fotoğraf : F. Saliha MİSTEPE - 15.11.2004 Çukurambar/Ankara

 

Yüksel ŞEN - Rasim Efendilerin
Evinin Önünde Boyacılık Yıllarında

Yüksel ŞEN Fotoğraf Arşivi - 1950
Fotoğraf : Leylüfer VARİLCİ
YÜKSEL ABİME

  Yumrucuk parmakların
  Üşümüşlüğünde
  Kaderini fırçalayan bakışlar
  Seğirtirken Kilise Tepesi'nde,
  Elleriyle silerdi mazisini
  Lisesinin Keşaplı Sokağı'nda...

  Aşkıyla sevdalandığı
  Bir yeşil Cennet nostaljisini
  İçin için yudumsarken
  M
ahmure Anne'sini anımsar
  E
zgi dolu Ünye düşlerinde...

                           M. Ufuk MİSTEPE
                         Ankara - 24.05.2005 Salı 22:26

Yüksel ŞEN, Safter TOKSOY ve Kooperatif Müfettişi

1961 - Çorum/Ankara Caddesi

TARİHTE ÜNYE KALESİ

TÜRKİYE'NİN (KARADENİZ KIYISI) ADLI KİTAPTAN ÜNYE İLE İLGİLİ BÖLÜM

Yazan : John Freely, İng. Çev. : Cemil Gürşen, Sunan : Yüksel Şen

(Ordu'da Dört Mevsim Dergisi'nin 29 - 30. sayfalarında yayımlandı.)

            Terme'nin 30 kilometre Doğu'sunda, Ünye'ye varmadan önce Aynikola denilen birkaç evden meydana gelen bir kıyı köyüne geldik. Burası adını bir küçük kilisenin vakfedildiği yerel gemicilerin pîri olan Aziz Ni'den almıştır. 1836 yılında Hamilton buradan geçtiği zaman harabe halinde olan bu kilise o zamandan bu yana tamamen ortadan kalkmış. Hamilton, Ünye ve Terme arasındaki yolu aşağıdaki gibi tanımlıyor.

            ÜNİCN'de (Ünye'de) eski dönemlere ait hiçbir kalıntı yok. Böylece on saat mesafedeki Charshameal'a (Çarşamba'ya) doğru gitmek üzere kasabanın yer aldığı engebeli burnu geçtik ve deniz üstünde, küçük bir taşda görünen bir (FUM) Yunan Kilisesi'nin bulunduğu Batı burnunun bulunduğu kıyıya doğru indik...

            Kıyıdan ayrılarak ormanlarla çevrili ya da tek ağaçların sergili olduğu geniş çayırlık alanlardan geçtik. Yolumuzun kenarındaki ağaçlar genellikle çok yüksek değildi, fakat yabanî üzümlerin uzun dallarıyla süslenmiş ve büyük bir bolluk içinde, tepe dallardan aşağıya sarkıyorlardı. Güney'e doğru büyük orman ağaçlarına dönüşerek çok farklı bir karakter kazanıyorlardı.

GÜZEL ÜNYE'MİZ
Tanrı'ya hamd ü sena, sende yazılmış künyem.
Gene yâdıma düştün, şehirler şahı ÜNYE'm.

Nasıl anlatsam seni, hangi yönden başlasam.
Bir kusurun bulup da, biraz olsun taşlasam.

Kadıların nam salmış, yedi iklim dört bucak,
Anıları ulaşmış, bizlere kucak kucak.

Bir grubu olur ki, coşturur ressamları,
Şahane bir tablodur, mehtabı akşamları.

Hele hattatlarının, emsali yoktur arzda.
Nerde? besmele yazan, Râkım Efendi tarzda

Yeşil Ünye'm kaptanlar, ulemâlar beldesi,
Gök kubbede çınlıyor, hâfızların gür sesi.

Hayat burda çok tatlı, her şey bir başka biçim.
Sahilde dolanırken, kıvanç duyuyor içim.

Böylesi cennet belde, görmemiştir bu dehir.
Yunus Emre diyarı, güzel ÜNYE'm can şehir...

ÜNYE VE TARİH ...
Derleyen ve Sunan : Yüksel Şen
Ankara/Mayıs - 2002

            Ünye'nin tarihi; tarihin tarihi kadar eskidir. Yaklaşık 50 seneye varan araştırmalarım sonucu elde ettiğim kaynakların verilerine göre, yöremizde vuku bulan tarihî olayları sizlere sunmaya çalışacağım. Son yıllarda yapılan arkeolojik araştırmalara göre Ünye'nin (M.Ö. 10.000) yıllarında Cevizdere Irmağı'nın kıyılarını içine alan Koytakkaya'da (Abrie Sur Roche) kurulduğu ve zamanla bugünkü şehir merkezine sürüklendiği anlaşılmaktadır.

            Ünye'nin başlangıçta üst, orta ve alt paleolitik, daha sonraları prehistorik devirleri yaşadığını mağaralardan elde edilen kalıntılar göstermektedir. Bazı izler; Ünye'nin M.Ö. VIII. y.y. Sinop'tan buraya gelen Miletli kolonistler tarafından kurulduğunu belirtirler. Türlü kavim ve milletlerin hegemonyasından uzun zaman kurtulamadığı için tarihte yalnız başına yer almaktan uzak kalmıştır.

            Bir kısım tarihçilerimiz, Khalyb'lerin Ünye topraklarında yaşadıklarını ileri sürerler. Xenophon zamanında Khalyb'tan bazı kabilelerin savaşçılığı sanat edindikleri, ücretli asker olarak kendilerini kiraladıkları görülmektedir. Pont Krallığı'nın altın devrini yaratan Mitridat Evpator zamanında Khalyb'lerin çalışkan ve kimseye zararları dokunmayan balıkçılar ve kral ordularına kolayca alınabilen insanlar oldukları bilinmektedir.

            Yine bir kısım tarihçilerimiz, bu bölgeye maden istihsali ile kimyanın Khalyb'ler tarafından sokulduğunu, bunların demir endüstrisinin olmasa da, çelik endüstrisinin mucidi olduğunu, eski Yunanlıların çeliği ilk defa Khalyb'den aldıklarını yazmaktadırlar (1967 Ordu İl Yıllığı, sayfa : 105).

16.05.2004/Ankara - Dokuz Eylül Sokağı

Soldan Sağa : Seval Şen, Münevver Başfay (Sancak), F. Saliha Mistepe,
M. Ufuk Mistepe, Yüksel Şen, Nesrin Şen
Ayakta, Soldan Sağa : Cemil, Şükran, Nesrin, Seval ve Yüksel ŞEN

30.07.1976 - ŞEN Ailesi
Ünye İskelesinde Önde Ebru Meydan.

XX. YÜZYIL ÜNYE EKONOMİSİNDEN KESİTLER
(İNSANLAR VE İŞLETMELER)
Derleyen ve Sunan : Yüksel Şen
Ankara/04.12.1999

            Her haliyle bir kıymet olan güzel Ünye'mizin, kayda değer hususiyetlerinden biri de iktisadî durumu ve tabiat zenginlikleridir. Hepimizin malûmu olduğu üzere evvelce nakliyat deniz yoluyla yapılırdı. Bu sebeple her sahil şehri denizcilik sanatına önem vermişti.

            Bilhassa Ünye'miz gemicilik konusunda diğer sahil şehirlerimizin çok fevkinde idi. Öyle ki şehir nüfusunun ekseriyetini oluşturan halk kendisini tamamen denizciliğe vermiş ve maişetini bu yolda aramaya başlamıştı. "Eskiden Karadeniz'in bir nevi Hamburg'u olarak kabul edilen bu limandan açık denizlere büyük gemiler hareket eder, aylarca uzak diyarlarda dolaşıp iş gördükten sonra ana limana dönerlerdi."

            İskenderiye, Venedik, Marsilya, Atina, Varna, Batum ve Azak Denizi en çok uğranan iskelelerdi.

            Ünlü tarihçimiz Şemsettin Sami "Kamus Ül Alâm" isimli eserinde XIX'uncu yüzyıl Ünye'sinden söz ederken şöyle der : "Trabzon vilâyetinin Canik Sancağı'na bağlı kaza merkezi bir kasabadır. 6700 kişilik nüfusu vardır. Limandaki tezgâhlarda gemi yapılır. Ticareti oldukça canlıdır. Kırım ve İstanbul'la ticaret ilişkisi süreklidir.
                                                                                              (Kaynak : Yurt Ansiklopedisi, Ordu Bölümü, Cilt 9, Sayfa : 6273).

Vekil Öğretmen Yüksel Şen
Okul Müdürü Mustafa AKCA ve Talebeleri

Terme Üskütü Köyü 1954/55 Öğretim Yılı

Belediye Parkı 29.10.1953

Yüksel ŞEN - Yüksel ŞİMŞEK

 

.

BRAVO
YÜKSEL BEY!

Yorum : Ömer KÜÇÜKOĞLU
(Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi - 13.05.1987 tarih ve 1743 sayılı nüshasında yayımlandı.)

Yüksel ŞEN Ünye Taşı'ndan Barbekülü Apartmanın Girişinde

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 15.11.2004 Çukurambar/Ankara

            Mavinin en mavisi, yeşilin en yeşili; tarihi ile, doyumsuz doğası ile Karadeniz'in incisi olan güzel Ünye'mizi Türkiye ve Dünya'ya tanıtmak bizim Ünyeli olarak en büyük vazifelerimizden birisidir.

            Biz Ünye'den, güzel Ünye'mizi basın yoluyla, her yönüyle tanıtmaya çalışırken, Ünyeli olup da ülkemizin çeşitli şehirlerinde bulunan çok saygın kişiler de bu görevi bizden daha fazla yüklenmişler.

Gazaros BAYGIN, Süleyman Yücel Süman, Cemil Şen, Günsel Süman (Ak), Yüksel Şen

Yüksel ŞEN Fotoğraf Arşivi - 18-09-1943

            İşte bunlardan birisi de Gazeteci, Yazar halen Ankara'da Tarişbank'ın Şube Şefliği'ni yapan Yüksel ŞEN. Büyük bir Ünye hayranı olan Yüksel Bey zamanının büyük bir bölümünü Ünye'nin geçmiş tarihine ayırarak araştırmalar yapan ve Ünye'ye olan aşkını ve özlemini şiirler yazarak avutan, sayfalara geçecek bir kişi; kendisi halen Ünye'yi her yönüyle anlattığı bir kitaba sahip.

            15 yıldır Ünye'ye gelemeyen Yüksel Bey Ünye ile ilgili şimdiye kadar duyulmamış yeni bulgulara sahip. Ben "Ünye'nin Dünü ve Bugünü" adlı kitabı hazırlayan Gazeteci arkadaşım İrfan TOSUN'la kendisinden ve kitabından yararlanmak için Ankara'da Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine gittik; kendisi ve ailesi bizi çok samimi karşıladılar eve girer girmez.

         
İrfan TOSUN ve Yüksel ŞEN

            Duvardaki Ünye'nin kartpostallarını görünce kendimizi hiç yabancı hissetmedik. Yüksel Bey ile Ünye'nin şu andaki durumu ile konuşup sohbet ettikten sonra, kendisinin çalışma odasına gittik.

            Bize Ünye ile ilgili yazdığı kitabı gösterdi, daha sonra da şiirlerini. Bu arada Ünye ile ilgili araştırma ve bulgularını bize anlattıkça hayretlerimizi gizleyemedik. 15 yıldır Ünye'ye gelmeyen Yüksel ŞEN Ünye'yi şu anda bizden daha iyi biliyordu. Kitaplığını inceleyince şaşırdık; gerçekten de Yüksel Bey her şeyi ile kendini Ünye'ye adamış bir kişiydi ve Ünye ile ilgili arşivi de çok genişti.

YÜKSEL ŞEN

NE BORAN NE POYRAZ KOPARAMADI
AYAKTA SIMSIKI DURUR YÜKSEL ŞEN.
ÖYLE BİR SEVDA Kİ AYIRAMADI,
ÜNYE'DE EBEDÎ GURUR
YÜKSEL ŞEN..

KEŞAPLI SOKAK'TA KÖKLERİ ATMIŞ,
ÇOCUKLUK GÜNÜNE NEŞEYİ KATMIŞ,
HAVAGUŞ UÇURMUŞ, TAHTALI YAPMIŞ,
İZLERİ ELİNDE KORUR
YÜKSEL ŞEN..

ÜNYE'Yİ EZBERDEN SOKUP AKLINA,
MÜNECCİM GİBİDİR GİZLİ SAKLINA,
DOĞRUYU NEŞREDİP FARKLI FARKLINA
TARİHÎ BİLGİYİ VERİR
YÜKSEL ŞEN..

YETMİŞİN ÜSTÜNE ULAŞMIŞ YAŞI,
SEVGİYLE BÜYÜMÜŞ, YÜCELMİŞ BAŞI,
AYAĞI ÖNÜNE KOYSALAR TAŞI
HÜRMETLE EĞİLİR YÜRÜR YÜKSEL ŞEN..

BULUNMAZ BİR BEYİN, BULUNMAZ ANI
EN BÜYÜK ARŞİVLE DOLU HER YANI,
ÜNYE'YE HİZMETE ADANMIŞ KANI,
NESİLDEN NESİLE VARIR
YÜKSEL ŞEN..

KULFANİ HER SEVGİ DOSTLUĞA KÜPE,
FİRKATIN VUSLATI "
UFUK MİSTEPE",
DUAYEN CİSMİNİ SARSA DA TEPE,
GÖNÜLDE EBEDÎ DURUR YÜKSEL ŞEN..

                                   18.02.2009 Ankara20.02.2009 TMO Gen. Müd. Ankara

Değerli Yüksel Hocam'la Ufuk Bey'in
TMO bürosunda telefonla görüştükten
sonra Kızılay ve Maltepe arasında
bu şiiri Belediye Otobüsü'nde yazdım.

Yüksel Hocama Saygılarla...
Mustafa Uğur ALAN
Ozan KULFANİ

            Kendinden kitapta yararlandığımız bilgileri aldıktan sonra ayrıldık ve kendimizin halen Ünye içinde oturduğumuz halde Ünye'nin tarihi ve ekonomisi ile bu kadar yeterli bilgiye sahip olamadığımız için utandık.

ÜNYELİ PROF'LAR

Ne prof'lar yetişmiş, şu bizim Ünye'mizde?
Yazalım her birini, kalmasınlar hiç gizde!

İşte Necmettin POLVAN, Türkiye tanır O'nu,
Hemen belleğe düşer, ruhsal olunca konu.

Bakırköy Hastanesi unutmaz bu dehayı,
Başka kim yaşamıştır, böyle üstün vefayı?

Osman ÇATAKLI Hoca, ünlendikçe ünlenmiş,
Vakıflar Müdürüyken bütün yurda nam vermiş.

İsmail Kılıç KÖKTEN taramış bölgemizi,
Bulduğu eserlerle yüceltmiş şehrimizi...

Koytakkaya, İn-Önü, Tilkikaya Mağrası,
İlk Çağlar'dan bugüne, Ünye'mizin aynası.

Çömlekçi'nin dehası, unutmadık seni biz,
Nesillere örnektir, bıraktığın mutlu iz.

Vasfi KAYNAR Hocamız ne de kibar insandı,
Vakitsiz ölümüne bütün Ünyeli yandı.

Ahmet DENKER Hocamız, HAVELSAN'la özleşmiş,
Yıllardır Genel Müdür, bu ne güzel hizmetmiş?

Herkesin sevgilisi Eflâtun GÖKŞİN Hoca,
Ahirete göç etti, rahmeti olsun bolca.

Sait KAPICIOĞLU, bilgelerin bilgesi,
Vallahi her konuda şu Ünye'nin gür sesi.

Göksel Hoca olayı yürekleri dağladı,
Bu elim hâdiseye Tıp Âlemi ağladı.

Yazık, çok yazık oldu bu genç kardeşimize,
Yasını tutmak düştü, Ünye'de hepimize.

Numan KURTULMUŞ Hoca siyasete soyunmuş,
Bu ne büyük bir tutku, bu ne kutsal oyunmuş?

Şefik Dursun Hoca'nın Cerrahpaşa mekânı,
Hastalara şifâdır, O'nun ilim, irfanı.

Ya o doçentlerimiz, Âti'nin Prof'ları,
Bir gün gelir görürüz, bu mevkide onları.

Hasan ERBİL Hoca'mız babasının izinde,
Çalışkan mı çalışkan, hem atik hem de zinde.

Cihat ŞEN, Güner ABA, bir de Öner GÜNÇAVDI,
Prof'luk titri ile şu Ünye'ye nam saldı.

Daha ne Prof'lar var, okuyalım görelim,
Ünye'nin kültürüne hep beraber erelim.

İşte Cihangir EREM, Oktay GÜVEN Hocalar,
Ali Ulvi ÖNDER'le, Zeynep (Nayır) AHUNBAY.

Ali SÜMER Hoca'mız mesleğinde dorukta,
Anlatılmaz hasleti, öyle tek bir solukta.

Fahri ÇELİK Hoca'yla Nuri GÜZEL Hoca'nın,
Hümanist yanlarına ölçü yoktur inanın.

Eczacı Prof. Albay Tayfun UZBAY Hoca'mız,
Gülhane'de ün yapan, bir bilim adamımız.

Araştırıp çalışmış Alkolizm dalında,
Buluşu çığır açmış tedavi alanında.

Haydar Kâmil ÇAM Hoca çok değerler taşıyor,
Ünye'nin bilgeleri kimliğinde yaşıyor.

Ahmet VARİLCİ Hoca Bolu'yu mekân tutmuş,
Kanlıkuyu Sokağın havasını unutmuş.

Babası Erol kardeş, Nene Leylüfer Teyze,
Mutluluktan uçardı, girseydi bu denize.

Sayın Ayşe YALIN'ı nasıl anlatsam size?
Asaletin timsali, gelmesin sakın göze!

Emeklilik sonrası Ankara'yı terk etti,
Halkına hizmet için doğduğu yere gitti.

Doğa ile baş başa, Gölevi Beldesi'nde,
Çiçeklerle uğraşır, orada bahçesinde.

Kreşe dönüştürdü eski baba evini,
Amacı, hep eğitmek kentin miniklerini.

Bu değerli Hoca'nın aşkına hayran kaldım,
Her bir icraatından değişik ilham aldım.

Konferanslar, paneller, tam bir Kültür Devrimi,
Kentimiz yaşamamış bu denli bir evrimi.

Sayın CÜCELOĞLU'na gezdirip Ünye'mizi,
A'dan Z'ye öğretmiş, onursal künyemizi.

Bir de Ömer ÇAM vardı, Hocaların Hocası,
Rahmete erişse de yaşıyor hâtırası.

İşte yazdım sizlere Ünyeli Prof'ları,
Okuyup örnek alın, şehrimin çocukları...

                                              25.09.2010 Ankara

            Gazeteci ve Yazar Yüksel Bey ise aynı zevk ve heyecanla Ünye için araştırma yapmaya ve şiir yazmaya devam ediyordu. Kendisini bu yaştaki başarılı çalışmalarından dolayı can-ı gönülden kutluyor ve ayrıca bize yakın ilgi gösteren ailesine de teşekkür ediyoruz.

29.10.1953 - Cumhuriyet Meydanı

Arif Nihat ASYA'nın "Bayrak" Adlı Şiirini Okurken

Yazımı onun yazdığı şiirden bir pasajla bitirmek istiyorum.

Bir memleket bilirim, Billûr gibi kızları
Bir memleket bilirim, Rakseder yıldızları
Bir memleket bilirim,
Doyum olmaz tadına
Bir memleket bilirim, Cihan âşık adına
Bir memleket bilirim,
Vallahi yârdan güzel
Bir memleket bilirim, Bembeyaz kardan güzel...

ARAŞTIRMACIMIZIN
YAYIMLANMIŞ YAZI, MAKALE VE ŞİİRLERİ
(Toplam Makale Sayısı : 91)
Geçmiş zaman olur ki, Hayali cihân değer...
Atasözü

Araştırmacı Yüksel ŞEN Piyasaya Çıkarması Beklenilen Kitabıyla.

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 15.10.2007 TMO Gen. Müd. Ankara

Okumak İçin Tıklayınız

Araştırma ya da Eserin Adı
(Alfabetik Sırayla)

Yayımlandığı Yer

ALÇAK KAHVE Makale : Yüksel ŞEN
Araştırmacı, Yazar, Şâir, Emekli Bankacı
http://unyezile.net/kahve1.htm
AMAZONLAR -
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Makale : Yüksel ŞEN
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl : 14, Sayı : 584, 28.05.1990
tarihli nüshasında yayımlandı.
ANADOLU'DAKİ ÜNYELİLER Makale : Yüksel ŞEN
Aylık Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nin Yıl : 3,
Sayı : 27, Sh. 2 - 5, Mayıs/1997 nüshasında yayımlandı.
AVANOS'TA
BİR ÜNYELİ
Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi'nin 28.10.1964
tarih ve 218 sayılı nüshasında yayımlandı.
AZMİN ZAFERİ -
OLGUN UYUN
Makale : Yüksel ŞEN
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Ankara Mektupları
Köşesi'nde yayımlandı.
BACASIZ SANAYİ TURİZMDE
ÜNYE'NİN YERİ...
Makale : Yüksel ŞEN
Aylık Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nin Yıl : 2, Sayı :
15-16, Mayıs-Haziran/1996 tarihli ve
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin
Yıl : 15, Sayı : 641, 16.12.1991 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.
BALIK DEĞİRMENİ Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Gazetesi'nin 26/28/30.07.2004 tarih
ve 2964 - 2966 - 2968 sayılı nüshalarında yayımlandı.
BALIKÇILAR -
BU ŞEHRİN ÇİLEKEŞ İNSANLARI
Makale : Yüksel ŞEN
Aylık Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nin Yıl : 3,
Sayı : 31, Sh. 2, Eylül/1997 nüshasında yayımlanmıştır.
BANKACILAR ŞEHRİ Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi'nin 15.07.1964
tarih, Sayı : 188, 3. sayfasında yayımlanmıştır.
BEN ÜNYELİ'YİM... Makale : Yüksel ŞEN
10 Mart 1995 tarih ve 50 sayılı Hizmet Gazetesi’nde yayımlandı.
BİR OKUL HÂTIRASI -
CEMAL UYSAL
Makale : Yüksel ŞEN
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl : 17, Sayı : 718,
13.09.1993 tarihli nüshasında yayımlandı.
BİR ÖMER ÇAM VARDI... Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Gazetesi'nin 25.12.2002 - 19.02.2003 tarih
ve 2849 - 2857 sayılı nüshalarında yayımlandı.
BİR RESMİN
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi'nin ??.??.199?
tarih ve ???? sayılı nüshası, sh. 2'de yayımlandı.
BİR TEVFİK PİŞKİN VARDI... Makale : Yüksel ŞEN
Aylık Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nin Yıl : 3, Sayı : 24,
Sh. 2 - 5, Şubat/1997 tarihli ve
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin
Yıl : 16, Sayı : 654, 20.04.1992 tarihli nüshalarında yayımlandı.
BU SULARDAN
ATATÜRK GEÇTİ
Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Gazetesi'nin 02.08.2004 - 11.08.2004
tarih ve 2970 - 2978 sayılı 6 nüshasında yayımlandı.
BU ÜNYE BAŞKA ÜNYE Makale : Yüksel ŞEN
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin  Yıl : 16, Sayı : 679 - 685, 07.12.1992/18.01.1993 tarihli nüshalarında yayımlandı.
BUDAPEŞTE VE ÜNYE Makale : Yüksel ŞEN
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl : 18, Sayı : 748,
25.04.1994 tarihli nüshasında yayımlandı.
BUNLAR DA
AHMET'LERİMİZ...
Makale : Yüksel ŞEN
(Araştırmacı - Yazar - Şâir - Bankacı)
Ünye Kent Gazetesi
- Yıl : ?, Sayı : ?, Tarih : ???
BURASI DEPBOY Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Gazetesi'nin 19.04.2004 - 12.05.2004 tarih
ve 2921 - 2924 sayılı nüshalarında yayımlandı.
BURASI ÜNYE SOKAĞI... Makale : Yüksel ŞEN
Aylık Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nin Yıl : 2,
Sayı : 20, Ekim/1996 ve
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl :
11, Sayı : 458, 08.05.1987 tarihli
nüshasında yayımlanmıştır.
ÇAKIRTEPE'DEN... Makale : Yüksel ŞEN
Aylık Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nin Yıl : 3,
Sh. 2, Sayı : 34, Aralık/1997 nüshasında yayımlandı.
ÇAPALAR VE KADIRGA SİLUETİ Makale : Yüksel ŞEN
Aylık Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nin Yıl : 3, Sh. 2,
Sayı : 34, Kasım/1997 nüshasında yayımlanmıştır.
ÇELİK GÜLERSOY
BİR  KÜLTÜR VE SANAT ELÇİSİ
Gönderenler : Yüksel ŞEN - Reha ARIN
Makale : Nezih BAŞGELEN
http://www.gulersoy.net/print.php?nid=258
DÜNYA YUNUS EMRE'Yİ ANIYOR Makale : Yüksel ŞEN
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl : 15, Sayı : 618 - 621,
13.05/10.06.1991 tarihli nüshalarında yayımlandı.
EĞİTİME
YENİK DÜŞEN KİLİSE
Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Gazetesi - 27 Aralık 2006, 10.01.2007 ve
31.01.2007 sayılı nüshalarında yayımlandı.
http://unyezile.net/rumkilise.htm
EY AHALİ!
NEDİR KENTİN BU HALİ?
Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi'nin ??.??.2007
tarih, Sayı : ???, ?. sayfasında yayımlanmıştır.
FOTO AHMET HÜSEYİN
ÜNYE'NİN İLK FOTOĞRAFÇISI
Makale : Yüksel ŞEN
(Araştırmacı - Yazar - Emekli Bankacı - Şâir)
http://unyezile.net/fotoahs.htm
GEÇMİŞİN METROPOL'Ü
DÜNÜN MİDRABOLU'SU
BUGÜNÜN YÜCELER KÖYÜ
Makale : Yüksel ŞEN
Aylık Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nin Yıl : 2,
Sayı : 20, Ekim/1996 ve
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl :
15, Sayı : 640, 09.12.1991 sayılı nüshasında
yayımlanmıştır.
GÖRÜP DÜŞÜNDÜKÇE -
BİR ÇABA BİRAZ GAYRET
BAŞARMAK
Makaleler : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi'nin  01.08.1964 tarih ve 193
sayılı; 05.09.1964 tarih ve 203 sayılı nüshalarında yayımlandı.
HAMSİ Makale : Yüksel ŞEN
Aylık Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nin Yıl : 3,
Sh. 2, Sayı : 35, Ocak/1998 nüshasında yayımlanmıştır.
HASAN TAHSİN KADIOĞLU
ÜNYE KÜLTÜRÜNE
İMZASINI ATAN ADAM
Makale : Yüksel ŞEN
Haftalık Ünye ŞAFAK Gazetesi'nin Yıl : 18, Sayı : 881 -
 882 - 883, Kasım/1994 tarihli nüshalarında yayımlandı.
Ünye'nin Sesi Dergisi - Yıl : 1, Sayı : 2, Mayıs 1996
HEP BU DİYÂR ÜSTÜNE Makale : Yüksel ŞEN
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl : 10, Sayı : 443 - 447,
23 Ocak/20 Şubat 1987 tarihli nüshalarında yayımlandı.
HİZMET YAYINCILIK VE
ÖZDEN SARIKAYA
Makale : Yüksel ŞEN
Hizmet Gazetesi - Yıl : 4, Sayı : 48, 31 Aralık 1994
tarihli nüshası, sayfa 4'de yayımlandı.
İBRAHİM ÖZTÜRK -
YAKLAŞMAYIN YAKARIM
(Şiir ve Anılar)
Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Gazetesi'nin 29.10.2003 - 19.11.2003
tarih ve 2893 - 2894 - 2895 - 2896 sayılı
nüshalarında yayımlanmıştır.
KADİR DİKTEPE'NİN
ARKASINDAN
Makale : Yüksel ŞEN
Hizmet Gazetesi - Yıl : 5, Sayı : 54, 11 Kasım 1995
tarihli nüshası, sayfa 7'de yayımlandı.
KARAMÜRSEL'DE
ÜN YAPAN ÜNYELİLER...
Makale : Yüksel ŞEN
Aylık Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nin Yıl : 3,
Sayı : 25, Mart/1997 nüshasında yayımlanmıştır.
KARILAR PAZARI Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Gazetesi'nin 10 - 17.03.2004 tarih ve
2914 - 2916 sayılı nüshalarında yayımlandı.
KİLİSE TEPESİ Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Gazetesi'nin 17.03.2004 - 07.04.2004
tarih ve 2916 - 2919 sayılı nüshalarında yayımlandı.
MAHMUT
UFUK MİSTEPE'Yİ
TANIYALIM
Makale : Yüksel ŞEN
Hizmet Gazetesi - 22.04.2005 - 13.05.2005 - 06.06.2005
tarih, Yıl : 15, Sayı : 432, 438, 442'de; yayımlandı.
MALATYA'DA
ÜNYE'Yİ OKUYOR,
ÜNYE'Yİ DÜŞÜNÜYORUM...
Makale : Yüksel ŞEN
Aylık Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nin Yıl : 3,
Sh. 2 - 5, Sayı : 23, Ocak/1997 ve
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin
Yıl : 16, Sayı : 662, 22.06.1992 tarihli
nüshalarında yayımlandı.
MEŞHURLARIN DİYÂRI ÜNYE Makale : Yüksel ŞEN
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi - Yıl : 11 - 12, Sayı : 492 - 495,
26.02/25.03.1988 tarih ve Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi
- 05.08.1964 tarih, 194 sayılı nüshalarında yayımlandı.
ODUNCULUK Anı : Yüksel ŞEN
(Araştırmacı - Şâir - Yazar) - 22.11.2009
http://www.unyekent.com/koseyazi/818/odunculuk
ONUR VEREN RESİMLER Makale : Yüksel ŞEN
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl : 11, Sayı : 464, 03.07.1987
tarihli nüshasında yayımlandı.
RÜYÂLAR ŞEHRİ ÜNYE Makale : Yüksel ŞEN
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl : 15, Sayı : 639, 25.11.1991
tarihli nüshasında yayımlandı.
SANATÇIYI KORUYALIM Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi'nin Sayı : 247,
10.02.1965 tarihli nüshasında yayımlandı.
SILA MEKTUPLARI Makale : Yüksel ŞEN
Demokrat Ünye Gazetesi'nin Yıl : 2, Sayı :123, 05.05.1960
tarihli nüshasında yayımlandı.
ŞÂİR AHMET
AHMET MUHLİS GAZİOĞLU
Makale : Yüksel ŞEN
http://unyezile.net/ahmet.htm
ŞEHİTLER PARKI Makale : Yüksel ŞEN
Aylık Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nin Yıl : 3,
Sh. 2, Sayı : 34, Kasım/1997 nüshasında yayımlandı.
ŞİRİN ÜNYE
VE YAZARLARI
Makale : Yüksel ŞEN
(Emekli Bankacı - Araştırmacı Gazeteci - Yazar)
http://unyezile.net/sirin.htm
TAKUNYACILIK Makale : Yüksel ŞEN
(Emekli Bankacı - Araştırmacı Gazeteci - Yazar)
http://unyezile.net/takunya.htm
TARİHE ŞAN VEREN ÜNYELİLER Makale : Yüksel ŞEN
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl : 18, Sayı : 760 - 768 ve
25.07/26.09.1994 tarihli nüshalarında yayımlandı.
TARİHTE ÜNYE KALESİ -
(TÜRKİYE'NİN KARADENİZ KIYISI
ADLI KİTABIN ÜNYE BÖLÜMÜ)
Sunan : Yüksel ŞEN - Ordu'da Dört Mevsim Dergisi'nin
29 - 30. sayfalarında yayımlandı. Yazan : John Freely,
İng. Çev. : Cemil Gürşen.
TEŞEKKÜRLER SAYIN ÖZ'LER
(GAZETECİLİĞİMİZ)
Makale : Yüksel ŞEN
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl : 14, Sayı : 578, 02.04.1990
tarihli nüshasında yayımlandı.
TİRYAKİ HASAN PAŞA -
MAKBUL BİR ZİYARET VE BİR ÖNERİ
Makale : Yüksel ŞEN
Aylık Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nin Yıl : 3,
Sh. 2, Sayı : 34, Aralık/1997 nüshasında yayımlandı.
TOPYANI'NDAN FOKFOK DENİZİ
VE FENERALTI'NA
Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Gazetesi'nin 03 - 08.07.2004 tarih ve 2945
- 2949 sayılı nüshalarında yayımlandı.
TURİSTİK YÖNDEN
ÜNYE'DE KIŞ
VE KIŞ GECELERİ...
Makale : Yüksel ŞEN
Aylık Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nin Yıl : 3,
Sayı : 24, Sh.2 - 5, Şubat/1997 nüshasında yayımlandı.
ÜNYE COĞRAFYASINA
BİR BAKIŞ
Makale : Yüksel ŞEN
Aylık Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nin Yıl : 2,
Sayı : 13-14, Mart-Nisan/1996 nüshalarında yayımlandı.
ÜNYE HANLARI Makale : Yüksel ŞEN
Hizmet Gazetesi'nin 08.07.2003 tarih ve
115 sayılı nüshasında yayımlandı.
ÜNYE İÇİN ÇALIŞAN
SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI
Makale : Yüksel ŞEN
Hizmet Gazetesi'nin 31.12.2004 - 07.01.2005 - 14.01.2005
tarih ve 339 - 344 - 350 sayılı nüshalarında yayımlandı.
ÜNYE İLİNE DOĞRU Makale : Yüksel ŞEN
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl : 14, Sayı : 587, 18.06.1990
tarihli nüshasında yayımlandı.
ÜNYE ŞİİRLERİ ANTOLOJİSİ Derleyen : Yüksel ŞEN
Ankara/1992, 50 sh.
http://unyezile.net/siir.htm
ÜNYE TAŞLARI Makale : Yüksel ŞEN
(Hizmet Gazetesi'nin Yıl : 13, Sayı : 309 - 315 - 321, 26 Kasım,
03 Aralık, 10 Aralık 2004 tarihli nüshalarında yayımlandı.
ÜNYE TERSANELERİ Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Gazetesi'nin 07 - 19.04.2004 tarih ve 2919
- 2921 sayılı nüshalarında yayımlandı.
ÜNYE... ÜNYE... Makale : Yüksel ŞEN
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl : 11, Sayı : 454 - 456,
10/24.04.1987 tarihli nüshalarında yayımlandı.
ÜNYE ÜZERİNE YAZILAN
İLK KİTAPLAR
Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Gazetesi'nin 07 - 21.01.2004 tarih ve 2904
- 2906 sayılı nüshalarında yayımlandı.
ÜNYE VE ÇEVRESİNDEKİ MADEN YATAKLARI Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Gazetesi'nin 29 - 30.06.2004 tarih ve 2941
- 2942 sayılı nüshalarında yayımlandı.

ÜNYE VE TARİH ...

Derleyen ve Sunan : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Gazetesi'nin 02.07.2002 - 09.10.2002 tarih
ve 2824 - 2838 sayılı 15 farklı nüshasında yayımlanmıştır.
Ankara/Mayıs - 2002, 11 sh.

ÜNYE YALILARI Makale : Yüksel ŞEN - 4 sh.
Şirin Ünye Gazetesi'nin 04.12.2002 - 18.12.2002 tarih
ve 2846 - 2847 - 2848 sayılı; 19.11.2004 - 24.12.2003
tarih ve 2896 - 2902 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.
ÜNYE'DE
BAYAN FOTOĞRAFÇILAR
Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Gazetesi'nin 18/25.02.2004 tarih ve
2911 - 2912 sayılı nüshalarında yayımlandı.
ÜNYE'DE BEŞERÎ DURUM Makale : Yüksel ŞEN
Hizmet Gazetesi'nin Yıl : 13, Sayı : 327 - 333, 17 Aralık -
24 Aralık 2004 tarihli nüshalarında yayımlandı.
ÜNYE'DE DOKUMACILIK Makale : Yüksel ŞEN
Ünye Aylık Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nin Yıl : 3,
Sayı : 32, Sh. 2, Ekim/1997; Şirin Ünye Gazetesi'nin
14 - 16.07.2004 tarih ve 2954 - 2956 sayılı
nüshalarında yayımlanmıştır.
ÜNYE'DE İLK BASIN DAVASI Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Gazetesi'nin 27.11.2002 tarih ve
2845 sayılı; 02.07.2004 tarih ve 2944 sayılı
nüshalarında yayımlanmıştır.
ÜNYE'DE İLKLER... Makale : Yüksel ŞEN
Hizmet Gazetesi'nin 05.05.2003 - 23.06.2003
tarih ve 108 - 113. sayılı 6 nüshasında yayımlandı.
ÜNYE'DE İPÇİLİK, BAKIRCILIK VE
DİĞER EL SANATLARI
Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Gazetesi'nin 23 - 25.06.2004 tarih ve
2936 - 2938 sayılı nüshalarında yayımlandı.
ÜNYE'DE KEÇECİLİK, SARAÇLIK, NALBANTLIK Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Gazetesi'nin 26.06.2004 tarih ve 2939
sayılı nüshalarında yayımlandı.
ÜNYE'DE
MAARİF HAYATI
Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi'nin 12.09.1964
tarih ve 205 sayılı nüshası, 2. sayfasında yayımlandı.
ÜNYE'DE ŞARAPÇILIK Makale : Yüksel ŞEN
Hizmet Gazetesi'nin 14.08.2003 tarih ve 118 sayılı
nüshası ile Tarihi, Sarayı, Konakları .. ile Ünye adlı
kitabın 73 - 74. sayfalarında yayımlandı (İst./1999)
ÜNYE'DE TABAKLIK
VE AYAKKABI SANAYİİ
Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Gazetesi'nin 09 - 21.06.2004 tarih ve
2928 - 2934 sayılı nüshalarında yayımlandı.
ÜNYE'DE TARİHÎ OLAYLAR Makale : Yüksel ŞEN
Hizmet Gazetesi'nin 28.01.2005 - 25.02.2005 tarih
ve 360 - 384 sayılı 5 ayrı nüshasında yayımlandı.
ÜNYE'DE YAŞAR'LAR Makale : Yüksel ŞEN
http://www.unyekent.com/koseyazi/1074/unyede-yasarlar
Ünye Kent Gazetesi - 25 Mart 2010
ÜNYE'DE
YAYIMLANAN İLK GAZETE
Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Gazetesi'nin 25.02.2004 - 03.03.2004 tarih
ve 2912 - 2913 sayılı nüshalarında yayımlandı.
ÜNYELİ İLK KORE GAZİSİ -
HÜSEYİN ÇAYIREZMEZ
Makale : Yüksel ŞEN
(Araştırmacı, Gazeteci, Şâir, Emekli Bankacı) - 3 sh.
ÜNYE'NİN BASIN TARİHİNE
BİR BAKIŞ
Makale : Yüksel ŞEN
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl : 17, Sayı : 730 - 733, 13.12.1993/03.01.1994 tarihli nüshalarında yayımlandı.
ÜNYE'NİN
BAYAN MUHTARLARI
Derleyen : Yüksel ŞEN
(Araştırmacı, Gazeteci, Emekli Bankacı, Şâir, Yazar)
http://unyezile.net/muhtar.htm
ÜNYE'NİN İLK FOTOĞRAFÇISI -
AHMET HÜSEYİN ŞEN
Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Gazetesi'nin 28.01.2004 - 18.02.2004 tarih
ve 2907 - 2911 sayılı nüshalarında yayımlandı.
ÜNYE'NİN
ŞÂİR KAYMAKAMLARI
Makale : Yüksel ŞEN
Aylık Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nin Yıl : 3, Sayı : 26,
Nisan/1997 ve Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl : 18, Sayı :
780 - 782, 09.01/06.02.1995 tarihli nüshalarında yayımlanmıştır.
ÜNYESPOR KULÜBÜ SOSYAL
DAYANIŞMA VE DOSTLUK GECESİ
ÜNYE'DE KURULAN İLK SPOR KULÜBÜ
Makale : Yüksel ŞEN
(Araştırmacı, Gazeteci, Şâir, Emekli Bankacı)
http://unyezile.net/spork.htm
ÜNYE'YE ÖZGÜ NEBATLAR Makale : Yüksel ŞEN
Aylık Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nin Yıl : 3,
Sayı : 31, Sh. 2, Eylül/1997 ve
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin
Yıl : 16, Sayı : 663, 29.06.1992 tarihli nüshalarında yayımlandı.
YALI KAHVESİ Makale : Yüksel ŞEN
Şirin Ünye Gazetesi'nin 19.05.2004 - 09.06.2004 tarih
ve 2925 - 2928 sayılı nüshalarında yayımlandı.
YAZI HAYATIMIN
50. YILI
Makale : Yüksel ŞEN
(Bankacı - Şâir - Gazeteci - Yazar) 3 Sh.
http://unyezile.net/50.htm

XX. YÜZYIL ÜNYE EKONOMİSİNDEN
KESİTLER
(İNSANLAR VE İŞLETMELER)
ÜNYE'DE İKTİSADÎ GELİŞME
VE TABİAT ZENGİNLİKLERİ

Derleyen ve Sunan : Yüksel ŞEN
Ankara/04.12.1999, 12 sh. Hizmet Gazetesi'nin 30.06.2003 - 11.11.2003 tarih ve 114 - 125 sayılı 12 farklı nüshasında; Şirin Ünye Gazetesi'nin 02.10.2002 - 02.11.2002 tarih ve 2837 - 2844 sayılı 8 farklı nüshalarında ve Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl : 11, Sayı : 485 - 499, 08.01.1988 - 12.02.1988 tarihli 5 farklı nüshasında yayımlanmıştır.

YUNUS EMRE'NİN
MEZARI ÜZERİNE
Makale : Yüksel ŞEN
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl : 11, Sayı : 451 - 452,
20/27.03.1987 tarihli nüshalarında yayımlandı.
YÜKSEL ŞEN -
ÜNYE SEVDÂLISI
BİR GÖNÜL ERİ
Makale : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı Yazar - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://unyezile.net/yuksel.htm

 


İki Ünye Sevdalısı Kafadarın Makaleler ve Araştırmalar Üzerindeki Bir Sohbet Ânı

 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR