KISSADAN HİSSE

Bu lânet ülkede senin gibilerinin elinden
yazmaktan başka ne gelir ki?
Yapabileceğin başka bir şey olmadığı için, yalnızca
çaresizlikten yazdığını biliyorum.
Orhan PAMUK - Kara Kitap, 25. Baskı, sh. 343

Hayattan kaçtım, san'ata sığındım.
Yazı'yı evlât edindim, okurları akraba...
Murathan MUNGAN - Paranın Cinleri, 1. Basım, Şubat/1997, sh. 75

.
BASIN VE YAYIN HİZMETLERİM
(Kaynak göstermek suretiyle her türlü bilgiden alıntı yapabilirsiniz.)
(Bu sayfa en son 20 Ocak 2007 tarihinde güncellenmiştir.)

 


TMO Genel Müdürlüğü APK Uzmanı / Haziran 2006 - Ankara

 

Araştırma gücüyle yola çıkan insanın, bugün kendi
çözemese de, yarınki kuşaklara miras bırakacağı meselelerle uğraşmaması,
ardından belgeler bırakmaması ne kadar yazık !!!
Oğuz ATAY - Tutunamayanlar, 18. Baskı, 103. sh., İst./1999

                Meslek yaşantımın muhtelif periyotlarında
elde etmiş olduğum birikimlerimin gelecek nesillere aktarılmasını
temin maksadıyla aşağıda detaylandırmış olduğum yazı, makale, bildiri ve
kitaplarımı gösterir çizelgeden istifade edebilirsiniz.

Makale Menüsü'nden Arzu Ettiğiniz Makaleyi Tıklayınız!

Okumak
İçin

Tıklayınız
Makale Adı Açıklama
Yonga Levha Teknolojisi Fratelli Pagnoni Sistem adlı kitabı yazdı; henüz yayımlanmadı.
(Vezirköprü/Şubat 1985, 302 sh. + 92 Teknik Resim).
Orman Ürünleri Sanayiinde Plânlama ve Verimlilik Trabzon ORENKO’93/2. Ulusal Orman Ürünleri Endüstrisi Kongresi’nde Bildiri Metni olarak tebliğ edildi.
Enflâsyon, Ücretliler ve Dünya'mız
(Muhtelif Yazı ve Makaleler)
Vezirköprü/VATANDAŞ Gazetesi’nde yayımlandı/1991.
Sitelit ve Biçme Teknikleri Temmuz/1986 tarihli Orman Mühendisliği Dergisi’nde yayımlandı.
Kereste Fabrikalarında Ağaç Malzemenin Kurutulması Kasım/1986 tarihli Orman Mühendisliği Dergisi’nde  yayımlandı.
Ağaç Malzemenin Soyulması, Kesme ve Soyma Kaplama Teknolojisini İyileştiren Yeni Teknikler Aralık/1988 tarihli Orman Teknikerleri Dergisi’nde yayımlandı.
Gelişmekte Olan Bir Ürün, OSB/Yönlendirilmiş Yonga Levha Mart-Nisan/1989 tarihli Orman Teknikerleri Dergisi’nde  yayımlandı.
Odun Kökenli Levha Sanayii Gümrük Birliği Sürecinde Orman Ürünleri Sanayii Teknik Kongresi/BOLU’da Açılış Bildirisi’ni sundu (Kasım/1995).
Türkiye Orman Ürünleri Sanayii Bibliyografya
                                    
(1925 - 1995)
Bibliyografya'yı hazırladı (565 sh.), henüz yayımlanmadı.
Bir Dakika !!! Mezar Tahtası Deyip de Geçmeyin...
Ölüm Sonrası Diriliş !
Ekim/1996 tarihli  İnşaat Mühendisleri Odası Aylık Bülteni’nde yayımlandı.
Çimentolu Yonga Levha - Ağaç Malzemeye İkame Bir Ürün Ocak/1997 tarihli İnşaat Mühendisleri Odası Aylık Bülteni'nde yayımlandı.
Türkiye Orman Ürünleri Sanayiinde Özelleştirme - Privatisation de l’Industrie des Produits Forestiers En Turquie Mobilya Dekorasyon Dergisi Ocak-Şubat/1997 tarihli sayısında yayımlandı. 20/10/1997 tarihinde Antalya XI. Dünya Ormancılık Kongresi’nde sunulan Bildiri - Tebliğ Kitapları 4. Cilt, 183. sahifesinde özet olarak yayımlandı.
ORÜS A.Ş.’nin GSMH’ya Katkı Orman Mühendisliği Dergisi’nin 1997 yılı, 2. sayısında yayımlandı.
Orman Ürünleri Sanayiinde ORÜS A.Ş.'nin Performans Göstergeleri İşgücü ve Üretim Verimliliği Ocak/1998'de M.P.M. Anahtar Dergisi'nde yayımlandı.
ORÜS’ün Tarihsel Gelişimi Nisan/1998’de ORÜS A.P.K. D. Bşk. personeli desteğiyle, derleme ve dizgisini yaptığı kitabı hazırladı (180 sh. + 57  fotoğraf). 16 adet ciltlendi ve Resmî Kuruluşlara dağıtıldı; yayımlanmadı.
Türkiye Orman Ürünleri Sanayii Bibliyografyası’na Verimlilik Perspektifi İle Yaklaşım Temmuz/1998 tarihli  SEKA Kâğıtçılık Dergisi’nde yayımlandı.
Orman Ürünleri Sanayiinde Eğitim, Teknoloji ve Verimlilik İlişkileri Yaz/1998’de Sazıyla Sözüyle Bolu Bilim, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nde yayımlandı ve 21.10.1998’de İstanbul’da Cumhuriyetin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu’nda Bildiri olarak sunuldu. (Ayrıca Laminart Dergisi'nin Aralık 1999 – Ocak 2000’de Sayı :5’in 42 – 57. sayfalarında yayımlandı.)
ORÜS Orman Ürünleri Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Tarihsel Gelişimi Sonbahar/1998’de Sazıyla Sözüyle Bolu Bilim, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nin 3. sayısında yayımlandı.
Orman Ürünleri Sanayiinde TS – ISO 9000 Kalite Güvencesi ve Yönetimi Modelleri TSEK Standard Dergisi – Yıl : 40, Sayı : 446, Şubat/1999’da ve Kış/1999’da Sazıyla Sözüyle Bolu Bilim, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nin 4. sayısında yayımlandı.
Orman Ürünleri Sanayiinde İnsan Kaynakları İlkbahar/1999 Sazıyla Sözüyle Bolu Bilim, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nin 5. sayısında yayımlandı.
Orman Ürünleri Sanayiinde Toplam Kalite Yönetimi Ağustos/1999'da TSEK Standard Dergisi'nde ve Yaz/1999 Sazıyla Sözüyle Bolu Bilim, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nin 6. sayısında yayımlandı.
Orman Ürünleri Sanayiinde Veri Ambarları Laminart Dergisi ve Sonbahar/1999 Sazıyla Sözüyle Bolu Bilim, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nin 8. sayısında  yayımlanmak üzere derleme makalesi gönderildi.
Tarımsal Vakıflarda e - Ticaret ve e - İş Derleme makalesi TMO Vakfı Başak Dergisi'nde yayımlanmak üzere Temmuz/2001'de Yayın Kurulu'na gönderildi.
Yatırım ve Teşvik Politikalarımız Derleme makalesi tamamlandı. KTÜ Vakfı Dergisi'nde yayımlanmak üzere Yayın Kurulu'na verildi.

Yazmak; kısaca, kendini bir ele veriş biçimi...
Bir yanını okurlarına emânet vermek gibi bir şey...
Yahut da, yazarın baktığı aynasında gördüklerini, bir bir ifşâ etmesi...
Ahmet Yavuz CİVELEK - Tarım ve Köy Dergisi, Ocak-Şubat 2001, Sayı : 137, Sh. 62

ÜNZİLE Ana Web Sayfasına   

  Dönmek İçin TIKLAYINIZ !

YAZDIR

Copyright © 1999 - 2009 Mistepe

All Rights Reserved / Her Hakkı Saklıdır.