... ve işte HAYAT HİKÂYEM !!!

Rüzgâra bir kuş tüyü fırlatır ve kendimi kaderin
merhametine bırakırım.
(Bu sayfa en son 14 Ocak 2007 tarihinde güncellenmiştir.)

Çocuğum,
Dünya'ya katlanmak için geldin.
 Katlanmak, acı çekmek ve sessiz olmak için.
                                                                                                                                                                                       
Bir Meksika Öğüdü


Bu linkler geçici olarak devre dışı bırakılmıştır; yeniden düzenleme yapılmaktadır.

ÖZGEÇMİŞİM

Adım ve Soyadım M. Ufuk MİSTEPE
Doğum Yerim ve Tarihi Ünye - ORDU / 03.03.1956
Tahsilim K.T.Ü. Orman Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü/Trabzon
Unvanım Orman Endüstri Yüksek Mühendisi
Mezuniyetim Temmuz/1978 - Trabzon
Yabancı Dil Seviyem Fransızca (M.E.B. Yabancı Diller Eğitim Merkezi, B Programı’ndan Sertifikalı)
Medenî Durumum Evli, 2 çocuk babası
İş Adresim T.M.O. Genel Müdürlüğü – Müdafaa Cad. No. 18
APK Dairesi Başkanlığı, A.P.K. Uzmanı      06100-Bakanlıklar - Ankara
Tel : 0 (312) 416 32 06       Faks : 0 (312) 416 34 00

KAMU İKTİSADÎ TEŞEKKÜLLERİNDEKİ GÖREVLERİ

bullet 1978 - 1981 : ORÜS Akkuş Devlet Kereste Fabrikası/Fabrika Mühendisi
bullet 1981 - 1990 : ORÜS Vezirköprü Müessese Müdürlüğü/Hammadde, Mamul Ambar, İnşaat, İkmal, Plânlama Şefliği ile
                          Kereste, Kontrplâk ve Yonga Levha Fabrikaları Üretim Şeflikleri.
 
bullet 1990 - 1994 : ORÜS A.Ş. Bolu Müessese Müdürlüğü/Plânlama Müdürü.
bullet 1994 - 2000 : ORÜS A.Ş. Genel Müdürlüğü/Araştırma, Plânlama Şube Müdürü/Bolu.
bullet 04.02.2000’den beri : T.M.O. Genel Müdürlüğü/Ankara - A.P.K. Uzmanı.

İŞTİRAK ETTİĞİ SEMİNER VE KURSLAR

01) 1983 yılında ORÜS/Ayancık’ta İnşaat ve Yatırımlar Semineri.
02) 30.06.1986’da M.E.B. Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Müdürlüğü Fransızca B Programı’ndan Sertifikalı.
03) 1986 yılında, ORÜS/Vezirköprü’de Bileme ve Testere Biçme Tekniği Semineri.
04) 1987 yılında, ORÜS/Bolu’da Kereste ve Standardizasyon Semineri.
05) 1989 yılında Bolu’da, DAGEM/ORÜS İşbirliği ile Organizasyon ve Norm Kadro Semineri.
06) 1993 yılında, TÜSSİDE/Gebze’de Üretkenlik ve İş Etüdü Semineri.
07) 1994 yılında, Koru Otel/Bolu’da Özelleştirme ve İş Güvencesi Semineri.
08) 12-15/04/1994’te ORÜS/Bolu’da TS-ISO 9000 Kalite Güvencesi Yönetimi Semineri.
09) Ocak/1996’da, Bolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası aldı.
10) 08.03.2000'de Ankara Sanayi Odası'nda Dış Tic.Müsteşarlığı'nın Dış Ticaret ve Yatırımları Teşvik Bilgilendirme Toplantısı.
11) 25.05.2000'de Sheraton Otel/Ankara'da Lotus Zirvesi - 2000 Lotus Notes ve Domino.Doc Bilgisayar Etkinlikleri Sunusu.
12) 23.06.2000'de Hilton Otel/Ankara'da IBM Software Roadshow E - Business ve Elektronik Ticaret Sunu Konferansı
13) 29.06.2000'de Sheraton Otel/Ankara'da Alcatel'de Geleceğin İnternet Tasarım Çözümleri Sunu Konferansı.
14)
17.10.2000 Sheraton Otel/Ankara CISCO Expo 2000 Internet Ekonomisinin Ülkemiz, Kurumlar ve Bireyler İçin Önemi Konferansı.
15) 23.10.2000’de Sheraton Otel/Ankara’da PORCAN e – Devlete Geçişte Bilginin Arkasındaki Güç Konferansı.
16) 25.10.2000’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca TOBB Konferans Salonu/Ankara’da Türk Tarımında Gübre Paneli.
17) 01.11.2000’de ATO Konferans Salonu’nda ANGİAD – AGG A.Ş. tarafından Tarıma Yeni Bakış Paneli.
18) 06.11.2000’de Sheraton Otel/Ankara’da Microsoft Windows ve Office’2000 Tanıtımı ve e – İş Günleri Sunu ve Eğitim Programı.
19) 04.04.2001'de TRT'de Ziraat Mühendisleri Odası ve TRT İşbirliğiyle Tarımsal Eğitimde Televizyonun Rolü ve Önemi Paneli.

BASIN VE YAYIN HİZMETLERİ

bullet 01) Yonga Levha Teknolojisi/Fratelli Pagnoni Sistem adlı kitabı yazdı;  yayımlanmadı (Vezirköprü/1985, 299 sh.).
bullet 02) ORENKO’93/2. Ulusal Orman Ürünleri Endüstrisi Kongresi’nde «Orman Ürünleri Sanayii’nde Plânlama ve Verimlilik» adlı Bildiri Metni’ni tebliğ etti.
bullet 03) Vezirköprü/VATANDAŞ Gazetesi’nde muhtelif yazı ve makaleleri ile bazı dergilerde şiirleri yayımlandı.
bullet 04) Temmuz/1986 Orman Mühendisliği Dergisi’nde « Sitelit ve Biçme Teknikleri » konu başlıklı çevirisi yayımlandı.
bullet 05) Kasım/1986 Orman Mühendisliği Dergisi’nde « Kereste Fabrikalarında Ağaç Malzemenin Kurutulması » konu başlıklı çevirisi yayımlandı.
bullet 06) Aralık/1988 Orman Teknikerleri Dergisi’nde « Ağaç Malzemenin Soyulması, Kesme ve Soyma Kaplama Teknolojisini İyileştiren Yeni Teknikler » konu başlıklı çevirisi yayımlandı.
bullet 07) Mart-Nisan/1989 Orman Teknikerleri Dergisi’nde « Gelişmekte Olan Bir Ürün, OSB/Yönlendirilmiş Yonga Levha » adlı çevirisi yayımlandı.
bullet 08) Gümrük Birliği Sürecinde Orman Ürünleri Sanayii Teknik Kongresi/BOLU’da « Odun Kökenli Levha Sanayii » için Açılış Bildirisi’ni sundu (Kasım/1995).
bullet 09) Türkiye Orman Ürünleri Sanayii Bibliyografyası’nı (1925 - 1995) hazırladı (565 sh.), yayımlanmadı.
bullet 10) Ekim/1996 İnşaat Mühendisleri Odası Aylık Bülteni’nde « Bir Dakika !!! Mezar Tahtası Deyip de Geçmeyin...» konu başlıklı araştırması yayımlandı.
bullet 11) Ocak/1997 İnşaat Mühendisleri Odası Aylık Bülteni'nde « Çimentolu Yonga Levha - Ağaç Malzemeye İkame Bir Ürün » konu başlıklı yazısı yayımlandı.
bullet 12) Mobilya Dekorasyon Dergisi Ocak-Şubat/1997 sayısında « Türkiye Orman Ürünleri Sanayiinde Özelleştirme » konu başlıklı yazısı yayımlandı.
bullet 13) Orman Mühendisliği Dergisi’nin 1997 yılı, 2. sayısında « ORÜS A.Ş.’nin GSMH’ya Katkısı » konu başlıklı yazısı yayımlandı.
bullet 14) 20/10/1997 tarihinde Antalya XI. Dünya Ormancılık Kongresi’nde sunulan «Privatisation de l’Industrie des Produits Forestiers En Turquie» adlı Bildirisi Tebliğ Kitapları 4. Cilt, 183. sahifesinde özet olarak yayımlandı.
bullet 15) Ocak/1998'de M.P.M. Anahtar Dergisi'nde « Orman Ürünleri Sanayiinde ORÜS A.Ş.'nin Performans Göstergeleri İşgücü ve Üretim Verimliliği » konu başlıklı yazısı yayımlandı.
bullet 16) Nisan/1998’de ORÜS A.P.K. D. Bşk. personeli desteğiyle, derleme ve dizgisini yaptığı «ORÜS’ün Tarihsel Gelişimi» adlı kitabı hazırladı (180 sh. + 57 fotoğraf). 16 adet ciltlendi ve Resmî Kuruluşlara dağıtıldı; yayımlanmadı.
bullet 17) Temmuz/1998’de SEKA Kâğıtçılık Dergisi’nde « Türkiye Orman Ürünleri Sanayii Bibliyografyası’na Verimlilik Perspektifi İle Yaklaşım » konu başlıklı makalesi yayımlandı.
bullet 18) Yaz/1998’de Sazıyla Sözüyle Bolu Bilim, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nde «Orman Ürünleri Sanayiinde Eğitim, Teknoloji ve Verimlilik İlişkileri » konu başlıklı araştırma yazısı yayımlandı ve araştırması 21.10.1998’de İstanbul’da Cumhuriyetin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu’nda Bildiri olarak sunuldu. (Ayrıca Aralık 1999 - Ocak 2000 Sayı : 5,  Laminart Dergisi'nin 42 - 57. sayfalarında yayımlandı.)
bullet 19) Kasım/1998’de Ordu’da Dört Mevsim Dergisi ve Sonbahar/1998’de Sazıyla Sözüyle Bolu Bilim, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nde «Çömlekçilik – Çağın Gelişmişliğine Direnen Sanat ve Mesleğin Yaşayan Bir Sanatçısı» konu başlıklı makalesi yayımlandı.
bullet 20) Sonbahar/1998’de Sazıyla Sözüyle Bolu Bilim, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nin 3. sayısında « ORÜS Orman Ürünleri Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Tarihsel Gelişimi » konu başlıklı araştırma yazısı yayımlandı.
bullet 21) TSE Standard Dergisi – Yıl : 40, Sayı : 446, Şubat/1999’da ve Kış/1999’da Sazıyla Sözüyle Bolu Bilim, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nin 4. sayısında « Orman Ürünleri Sanayiinde TS – ISO 9000 Kalite Güvencesi ve Yönetimi Modelleri» konu başlıklı araştırma yazısı yayımlandı.
bullet 22) İlkbahar/1999 Sazıyla Sözüyle Bolu Bilim, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nin 5. sayısında « Orman Ürünleri Sanayiinde İnsan Kaynakları» konu başlıklı derleme makalesi yayımlandı.
bullet 23) Ağustos/1999'da Standard Dergisi'nde ve Yaz/1999 Sazıyla Sözüyle Bolu Bilim, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nin 6. sayısında « Orman Ürünleri Sanayiinde Toplam Kalite Yönetimi» konu başlıklı derleme makalesi yayımlandı.
bullet 24) Laminart Dergisi ve Sonbahar/1999 Sazıyla Sözüyle Bolu Bilim, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nin 8. sayısında yayımlanmak üzere « Orman Ürünleri Sanayiinde Veri Ambarları» konu başlıklı derleme makalesi gönderildi.
bullet 25) TMO Başak Dergisi'nde yayımlanmak üzere Haziran/2001'de « Tarımsal Vakıflarda e - Ticaret ve e - İş » konu başlıklı derleme makalesi gönderildi.
bullet 26) KTÜ Vakfı Dergisi'nde yayımlanmak üzere Haziran/2001'de « Yatırım ve Teşvik Politikalarımız » konu başlıklı derleme makalesi gönderildi.

 

AİLEMİN SOY KÜTÜĞÜ

Babamdan aldığım şifahî bilgiler ve ansiklopedik kaynaklar ışığında
baba sülâlemizi Mısır'ın İskenderiye şehri Bab Köyü'ne kadar takip edebildik.

 

 

"İnsan karakterini yaşamalı," diyordu.
"Aksi halde başkasının hayatını yaşıyor demektir!"
Bu özgüvenin inanç ve sevgiyle örülmüş iç duvarlarının ustası, duvar örme konusunda
kuşkusuz çok başarılı ve özverili birisiydi.
Çocukken kurulan böylesi özgüven,
yaşamı boyunca ayakta tutar insanı. Tek kusuru dozu güç ayarlanan bir megalomanidir ki,
ustası bunu da sanatçı bir kişilik için gerekli bir gıda olduğunu düşünüyordu.
                                                                                                                                                      Buket UZUNER - İki Yeşil Susamuru, 38. Basım, Şubat/2001, 29. sh.

 

İSKENDER PAŞA
(Trabzon Vâlisi Olan Dedemiz)

Yavuz Sultan Selim'in Trabzon Vâliliği'nden ayrılıp, padişah olmasından sonra
Vâliliğe İskender Paşa getirilmiştir (Milâdî 1512).

 

«Geniş Bilgi İçin Aşağıdaki İskender Paşa Linkine Tıklayınız»


 

İskender Paşa, Kastamonu Âyânı Mustafa Bey'in oğlu olup, Yavûz Sultân Selîm'in Mirlivâsı (Sancak Beyi) idi. Selîm cülûs ettiği sırada, İskender Paşa'yı Trabzon'a Beylerbeyi olarak bıraktı (H. 918 - M. 1512). Bu görevi 1513'te sona ermiştir. Daha sonra 1518 - 1520'de 2. defa; 1521 - 1523'te 3. defa; 1526 - 1533'te 4. defa vâlilik görevine getirilerek tam 14 sene Trabzon Vâliliği yapmış, Yavuz'dan sonra sayısal bir vâlilik rekoru da kırmıştır. Fakat bir defada ondan daha uzun Trabzon Vâliliği yapma rekoru kıranlar da vardır.

 

Trabzon Salnameleri ve Amasya Tarihi'ne göre İskender Paşa'nın Trabzon Vâliliği de Yavuz Sultan Selim'in ki gibi çetin problemlerle, fakat maddî ve manevî fetih açısından çok büyük başarılarla geçmiştir. Öyle ki : daha vâli olur olmaz Şiiler Amasya'yı basıp ele geçirmiş, Amasya Trabzon'dan yardım istemiş, İskender Paşa yönetimi ani bir müdahale ile Amasya'yı Şiiler'den kurtarmıştır.

 

1518'de Kastamonu Karadeniz Vâlisi olan İskender Paşa tekrar Trabzon Livası Vâliliği'ne getirilmiştir. İşte bu tarihten sonradır ki İskender Paşa bugün bile halâ ayakta dimdik duran birçok maddî ve manevî eser bırakmıştır. Bunlardan biri de bugün mevcut olmayan ve yokluğu çok üzücü olan, Meydan'daki İskenderpaşa Medresesi'dir. İlk olarak 1519'da Meydan'da bir I. İskender Paşa Çeşmesi'ni yaptırmıştır (H. 925).

 

20.000 kadar adamıyla Şebinkarahisar'ı ele geçiren, Turhal'da yuvalanan ve Ankara üzerine yürüyen Bozoklu Celâl yine Trabzon'un hükûmet kuvvetlerini desteklemesiyle öldürülmüş ve bu sahte mehdilik maceracıları mağlup edilmiştir.

 

1520'de Yavuz Sultan Selim Han ölünce yerine Trabzonlu cihan padişahı Kanûnî Sultan Süleyman Han geçmiştir. Görülüyor ki İskender Paşa iki cihan padişahına vâlilik yapmış meşhur bir Trabzon Vâlisi'ydi.

 

Yeni Anadolu Eyaleti'nin merkezi Trabzon'du. Onun da beş livası vardı.

  1. Trabzon livası,

  2. Kemah livası,

  3. Bayburt livası,

  4. Malatya ve Kâhta livası,

  5. Divriği ve Darende livası.

 

Livaların en büyüğü merkez livası olan Trabzon'du. Ötekilerin hepsi ikişer kadılık olduğu halde Trabzon'da 8 kadılık vardı. İşte İskender Paşa bu ortamda 1521'de üçüncü defa Trabzon Vâlisi olmuştu ki ona "Yeni Anadolu'nun Vâlisi" dersek tarihi büyüklüğü o kadar daha iyi anlaşılmış olur. Fakat asıl büyüklüğü çok dindar oluşu ve tasavvufa mensup oluşu idi. Hayırseverliği de bu tasavvufî ruhtan kaynaklanmaktaydı.

 

Üçüncü kere vâli olan İskender Paşa, bu hizmet döneminde Trabzon'un imârına yönelmiş, bir çeşme (1523'te H. 930 Aşağı-Hisâr'daki Hoca Halil Camii yanındaki II. İskenderpaşa Çeşmesi) ve câmi yaptırmıştır. Aynı yıl içinde padişah Sivas bölgesindeki Celâliler'i araştırırken, İskender Paşa da Sivas Vâliliği'ne gönderilmiştir.

 

Padişah Sultan Murat Han Sivas'taki Celâliler'i araştırırken bu görev için de İskender Paşa'yı Sivas'a göndermiştir. 1526'da tekrar 4. defa Trabzon Vâliliği'ne getirilmiştir. Kanûnî Macaristan Seferi'ndeyken Celâliler tekrar ayaklanınca İskender Paşa 1527'de Sivas'a giderek Hacı Bektaşi Veli'nin torunlarından Kalender Çelebî (Kalender Şâh) isyanını bastırmış, 1528 yılı başında tekrar Trabzon'a gelmiştir.

 

İskender Paşa'nın Trabzon'a meşhur bir hizmeti de H. 938'de yaptığı vakfiyeleridir. Bunlardan birisi İskenderpaşa Camii haremindeki Meyveli Bahçe idi. Geliri caminin ihtiyaçlarına sarfolunurdu. Evkaf Nezareti'nin Anadolu Defteri'nde 413. sayfasında yazılıdır; diğeri de Hacı Kasım Mahallesi'ndeki iki hamamdır. Biri kadınlar diğeri erkekler içindir. Düşününüz ki bugünkü yönetimler halâ kadın ve erkeğe ayrı ayrı hizmet veren vakfiyeler kuramamışlardır.

 

İskender Paşa işte böylesine hayırsever, faziletli, öksüzlere ve yetimlere babalık yapan gerçek bir yöneticiydi. İskender Paşa'nın düzenlediği mahalleler bugün dahi Trabzon'da mevcuttur. Camisi, çeşmeleri, vakfiyesi ve diğer eser ve hizmetleri devlet kayıtlarına geçmiştir. Kitabeleri de halâ yaşamaktadır. Şimdi vakıf ve medrese yoktur.

 

1533 yılına kadar vâlilik yapmak suretiyle Trabzon'da en uzun süre kalan bir yöneticidir. Oğulları da O'nun gibi meşhurdur.

 

Bugün İskenderpaşa Mahallesi'nde Belediye (Atatürk) Meydanı denen semtte, 1522 tarihinde, kendi adı ile anılan cami ve çeşmeyi o yaptırmıştır. Camiin inşa kitabesinde H. 936 - M. 1529 yazmaktadır. İskenderpaşa Çeşmesi kitabesinde O'ndan İskenderpaşa Mirlivası (Tuğgeneral, Tugay Komutanı, Sancak Beyi) olarak da bahsedilmektedir.


İskenderpaşa Câmiî/Trabzon

 

Trabzon'da medfundur (H. 940, M. 1533). Kabri de kendi yaptırdığı camiin kıblesindeki mezarlığa gömüldü. Daha sonraki yıllarda avlusunda yer alan İskender Paşa Medresesi yıktırılmış, Batı tarafındaki mezarlık ise kaldırılmıştır. Burada sadece İskender Paşa'nın mezarı bırakılmıştır (camiin avlusundadır). Mezarı, camiin Batı'sında bulunan hazirede yer almaktadır. Sandukalı, baş ve ayak şâhideleri mermerden olan mezar hazirenin ortasında bulunmaktadır.

Baş şâhidesindeki kitabesi :

Merhûm ve mağfûr

İskender Pâşâ

Rûhiçün el-Fâtihâ.

Sene, 940.

 

Camiin tarihî kapısı üstünde mermer üzerine yazılmış kitâbesi yer almaktadır.
Kâlellahu te'âlâ : Selâmun aleykûmû'd-hulû'l-cennete bima kûntûm ta'melun.

 

Mezar taşındaki kavuktan Vezirlik yaptığı da anlaşılmaktadır. Vezirlik rütbesiyle vâlilik tayinleri Kanûnî'nin başlattığı bir uygulamaydı.

 

(Rum çetelerinin ayaklanması esnasında vurularak, öldürüldü.
Dört oğlu canları pahasına çevre vilâyetlere dağıldılar. Giresun yöresine gidenler Kâhyaoğulları,
Yomra yöresine gidenler Yazıcıoğulları ve İskenderoğulları, Sürmene  yöresine gidenler
(yani dedelerimiz)
Hacımollaoğulları lâkabını aldılar. Rize’ye gidenler belirsizdir.)

 

İslâm Dini'ni resmen siyasete âlet edilmekten kurtararak aksine;
siyasetin dine hizmetine önem veren İskender Paşa'nın cami ve medrese yapmasının din tahripçilerine aman vermemek için çevre illerde de mücâdele vermesinin
asıl sebebi buydu.

 

Ne mutlu o bahtiyar vâlilere ve bugün o mübarek insanların yolundan gidenlere!
Cenâb-ı Hak cümlesinden râzı olsun. Âmin.

 

MAHMUD OĞLU MUHAMMED

 Hacı Muhammed taşçı ustasıydı. Hac'ca gitti . 115 yaşında vefat etti.

MUHAMMED OĞLU MAHMUT (1876 - 1935)

Hicrî 1293 (Milâdî 1876)'da Sürmene/Trabzon'da doğdu. Mahalle Mektebi'nde eski yazı öğrendi. Hocalık için icazet aldı. Taşçı ustasıydı. Babası da taşçı ustalığı yapardı. Askerliğini Erzurum'da yaptı. Rus Süngü Harbi'ne girdi. Kardeşler arasında 5 inciydi.

 

1935 yılında, 63 yaşında (nüfus kaydına göre 59 yaşında) Aliağa'nın Samurlu Köyü'nde hastalıktan vefat etti. Mezarı da o köyde bulunmaktadır.

 

Eşi Hatunkız Hicrî 1304 (Milâdî 1887)'de doğdu. Samsun'da hastahanede 1942 yılında vefat etti. Samsun Hastahane Mezarlığı'na gömüldü.

 

MAHMUT OĞLU HÜSEYİN MİSTEPE (Eylül/1919 - .... )

Hicrî 1335 (Milâdî 1919) yılı Eylül ayında Ünye/Ordu'da doğdu. Ölü doğan kardeşleriyle birlikte 9'uncu kardeşti. İkiz olarak doğmuştu. İkiz kardeşi Hasan doğum anında vefat etti. Ünye'de Çamlık Fener Mezarlığı'nda medfundur. İlkokulu Ünye Meçhul Asker İlkokulu'nda bitirdi. Ayakkabıcılık mesleğini öğrendi. Daha sonra çömlekçilik mesleğiyle geçimini sürdürdü. 23 yaşında askere gitti. Güvercin Muhaberesi'nde eğitim gördü; bunun yanı sıra askerde saraçlık da yaptı. İstanbul Yıldız Semti'nde 27 ay, Topkapı Maltepe Semti'nde 17 ay askerlik hizmetini tamamladı.  İleri yaşlarda taşçılık ve marangozluk mesleklerini de öğrendi. Kalıp ve döküm işlerine de meraklıydı.

 

Gençliğinde güreş yapmayı severdi. Küçük yaşta yetim kalınca, geçim sıkıntısı yüzünden Ortaokul 1'inci sınıftan ayrılmak zorunda kaldı. Bir müddet ağabeyi Sadık MİSTEPE'nin yanında Turgutlu'da çobanlık yaptı ve bu işte gelecek görmeyince Ünye'ye geri döndü.  27 yaşında 1927 doğumlu Seniha KÜLÜNK (Anne adı Şadiye Rahime, baba adı Cemal) ile evlendi.  Üç kızı ve bir oğlu oldu.

 

Ayaktakiler (Soldan Sağa)

Annem Seniha Mistepe (Külünk)
Babam Hüseyin Mistepe
Ablam Selma Tuzcuoğlu 

Öndekiler (Soldan Sağa)

Büyük Ablam Gülay Öğretim
Kardeşim Nilgün Kılıçarslan
Ben M. Ufuk Mistepe

 

 

...Ve oğlu

Hayatını dört ayrı yaşam kesitinde detaylandırdı.
Bu özel sayfaları merak ediyorsanız aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.
 


Bu linkler geçici olarak devre dışı bırakılmıştır; yeniden düzenleme yapılmaktadır.

Yaşamanın nedeni, bence yazmak, boş durmamak olduğuna göre,
içimde güçlü bir yazma coşkusu varken, niçin yaşamaktan soğuma olsun bu?
Rıfat ILGAZ – Sarı Yazma (5. Basım – Nisan 1994/İst., 399 sh., 9. sh.)

YAZDIR

Web Siteler Ana Sayfasına   

  Dönmek İçin TIKLAYINIZ !