ÜNYE'NİN
EKONOMİSİ, SANAYİİ VE TİCARETİ
(Bu sayfa en son 27 Aralık 2008 tarihinde güncellenmiştir.)

Kişi başına düşen millî gelir, anlamını genelde iktisadî kalkınmayla ifade etmeye çalışır.
Ünye'nin ekonomik canlılığı denilince akla tarım ve hayvancılığı, sanayisi, üretim tesisleri, ulaşımı,
orman ve yeraltı kaynakları, deniz ticareti, su ürünleri ve ticarî hayatın çeşniliği gelmektedir.

TARIM VE HAYVANCILIK

        İlçenin toplam alanı 526.600 dönümdür. Bu miktarın 358.750 dönümü tarıma ayrılmış olup, 125.850 dönümü orman ve koruluk, 40.000 dönümlük kısmı da tarım dışı arazilerdir. Fındığa alternatif ürünlerin (kivi, ceviz, trabzon hurması) üretilme çalışması tarıma canlılık getirmiş ve su ürünlerini koruma yasası ve yasakları ile nesli tükenmekte olan deniz ürünlerimizin yenmesi ve üremesi kontrol altına alınmıştır.

        Topraklar genellikle sathî, engebeli ve erozyona tâbidir. Yöredeki topraklar kumlu, tınlı, killi ve humuslu olmak üzere dört kısma ayrılır. Toprak özellikle meyeveciliğe çok müsait bulunmaktadır. Ürün itibariyle meyvelerden fındık, elma; tarla ürünlerinden mısır, fasülye, hububat, pirinç, soya, kendir ve sebzelerden de domates, patlıcan, kabak, biber, karalâhana, ıspanak ve pırasa yetişmektedir.

        İlçemiz çiftçilerinin büyük çoğunluğunun asıl geçim kaynağını teşkil eden fındık yaklaşık 290.000 dekar arazide yetiştirilmekte olup, dekarda verim 113 kg civarındadır. Halkın büyük bir bölümü kış aylarında yakacak olarak ördek sobalarda fındık kabuğunu kullanmaktadırlar. İlçemizde mera hayvancılığından ziyade ahır hayvancılığı yapılmaktadır. İlçede 26.300 baş hayvan (sığır, manda, tek tırnaklılar, kümes hayvanları) bulunmakta olup; mezbahanede günde 45 adet hayvan kesilmektedir. Beş adet tavuk (yumurta) çiftliği bulunmakta olup, günde ortalama 25 ilâ 30 bin yumurta üretimi yapılmaktadır.

        Cevizdere ve Akçay yöresinde tarlalar makine gücü ile sürülmektedir. Çevrede zaman zaman tarım ürünlerine zarar veren böcekler ve hastalıklar görülmekte ise de bu durum Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı örgütlerce mahallinde tedbir alınmaktadır. Ürünlerin ekserisi suni gübre ile yetiştirilmektedir. Nüfusun % 80'i geçimini tarım yaparak sağlamaktadır. Hayvansal ürünler (süt, tereyağı, çökelek, yoğurt) pazarlarda satılmak suretiyle değerlendirilmektedir.

HAFTALIK PAZAR (ALIŞVERİŞ) GÜNLERİMİZ
(Tarih Boyunca Ünye - Osman Doğan, Samsun 2003, Sh. 223)

            Ünye'de haftalık pazar, Pazar günü kurulmakta idi. Ancak Ünye şehrinde Müslümanlar'ın yanında Hıristiyanlar da yaşadığında, onların da durumları göz önüne alınmaktaydı.

            Pazar günü Hıristiyanlar'ın dinî günleri olması hasebiyle çarşı ve pazarda hareketlenme yavaşlıyordu. Gayrimüslimler o gün kiliselerine gittiklerinden dükkânları kapalı oluyor ve dolayısıyla da pazara gelenler bütün işlerini halledemiyorlardı.

            Bunun için pazarın hareketlenmesini arttırmak ve herkesin işini görebilmesini sağlamak ve gayrimüslimlerin o gün dinî ibadet günleri olmasını da göz önüne alarak Pazar günü kurulan pazarın Cumartesi'ye alınması hususunda Trabzon Vilâyeti'nden Maliye Nezâreti 24 Mayıs 1866 tarihinde yazılan yazıda durum belirtilmiştir.

            Trabzon Vilâyet Salnameleri'ne baktığımızda Ünye'nin haftalık pazar günü Cumartesi olarak gösterilmektedir. O günden bu güne baktığımızda, Ünye'nin haftalık pazar günü, Çarşamba günüdür. Bunun yanında mahallelerde başka günlerde küçük pazarlar da kurulmaktadır.

Çarşamba Günü Kurulan Halk Pazarı (Çınar Dibi)

http://www.geocities.com/unyehalkevi/

        

Hırtarış Üzümü'nün Farklı Bir Türü

 XVI. Yüzyılda Anadolu’da Yetiştirilen Tarım Ürünleri
http://www.history.hacettepe.edu.tr/archive/OSMANLI%20TARIM1.htm

            Faroqhi - İslamoğlu ikilisi 16. Yüzyılda Anadolu’da tarımsal üretim eğilimleri üzerinde yaptıkları bir araştırmada, Türkiye’deki farklı ziraî bölgeleri temsil eden nahiyeleri seçerek tarım ürünlerinin toplam üretim içindeki yerlerini tespit etmeye çalışmışlardır.

            Ünye yöresinde kendirin fazla görünmesi burasının tersanenin kendir ihtiyacını karşılayan bir yöre olması hasebiyle bu işte uzmanlaşmasından kaynaklanmıştır. Kasaba, Uluborlu, Güre, Bigadiç, Ünye, Göl, Tire ve bilhassa da Zeytun ile İznik meyve-bağ üretimi açısından ön plana çıkmaktadır. Tire, Bigadiç ve belli ölçüde Ünye, İznik, Zeytun ve Uluborlu’da tarımsal üretimde belirli bir çeşitlilik var.

Ünye'nin Meşhur Kokulu Siyah Üzümü (İsabella)

SERACILIK

Özel İdare ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı kaynaklarından sağlanan destekle ilçemizdeki
sera sayısı 200'ü geçmiştir. Seralarda kışın marul (kıvırcık) ve yeşil soğan, yazın ise salatalık, domates ve fasülye
yetiştirilmekte olup, tarla ürünlerine göre 1 - 1,5 ay erkencilik sağlanmıştır.

Kaynağından, Pet Şişe Yapımı, Pet Şişe Dolumu, Pet Bardak Dolumu, Cam Şişe Dolumu ve Damacana Dolumu.

http://www.dincergrup.com/index.php

http://www.saglik.gov.tr/TSHGM/dosyagoster.aspx?DIL=1&BELGEANAH=32925&DOSYAISIM=iznalanambalajlsular.pdf

Ruhsat No.

Ruhsat Tarihi

Suyun Adı

İşleticisi

Adresi

İmla şekilleri

Debisi l/sn

İli

184 09.06.2008 Çataltepe Dinç Çataltepe Memba Suyu ve İç. Mad. Ür. Dağ. Paz.Tic. Ltd. Şti. Çataltepe Koyak Mevkii / Ünye-ORDU Damacana ve Pet Şişe 0,5 ORDU

        
Çataltepe Memba Suları ve Dinçer Grup Ürün Ailesi - http://www.dincergrup.com/index.php

BİR ZAMANLAR...
Ünye Kazası
http://www.agos.com.tr/bir%20zamanlar/3_unyefatsa.htm

1914'te, 14 kilise ve 21 eğitim kurumu olan Ünye kazasında 7700 Ermeni yaşamaktaydı.
Eskiden gelişmiş olan tersaneler, buharlı gemilerin ortaya çıkmasıyla yıkıldı ve
çoğunluğu denizci olan nüfus XIX. yüzyılın ikinci yarısında göç etmek zorunda kaldı.
Kalan 120 aile (700 kişi) XVIII. yüzyılda kurulan Surp Minas Kilisesi ve Mesrobyan Koleji çevresinde toplanmıştı. İç bölgedeki 10 köyde yaşayan Ermeniler taş işçileri, dokumacılar, fındık ve tütün
yetiştiren çiftçilerden oluşmaktaydı. Ayrıca hemen hemen her köyde bir kilise bulunuyordu.

LÂSTİK FABRİKALARI PLÂSTİK FABRİKALARI
1. Ürerler Lâstik Fabrikası
2. Soysallar Lâstik Fabrikası
3. Köylü Lâstik Fabrikası
4. Köklü Lâstik Fabrikası
5. Arı Lâstik Fabrikası
1. Ürerler Plâstik Sanayii Fabrikası
2. Osman Yılmaz ve Burhan Yazgan Kollektif Şirketi
3. Soysallar Kollektif Şirketi

ÜNYE MAKİNA VE SİLÂH SANAYİ A.Ş.

                   

KARADENİZ'İN GURURU

9 mm 15+1 mermi atan
KOBRA TABANCASI

TARİHÇESİ
DOĞU KARADENİZ SİLAH PROJESİ KAPSAMINDA MKE-KOSGEB İŞBİRLİĞİ İLE 1992 YILINDA
ÜNYE'DE KURULMUŞ OLAN FİRMA MKE KURUMU'NA

9 mm 15+1 mermi ATAN KOBRA MARKA TABANCA ÜRETMEKTEDİR.

KOBRA MARKA TABANCA HARİCİNDE HER TÜRLÜ HAFİF SİLAH PARÇASI VE MAKİNA PARÇALARI
ÜRETMEKTE OLAN ŞİRKET YURT DIŞINA AÇILMA PROJESİNİ BAŞLATMIŞ BULUNMAKTADIR.
FİRMA 1992 YILINDAN BU YANA KAZANDIĞI TECRÜBE VE GÜÇLÜ TEKNİK KAPASİTESİ İLE ÜLKEMİZDE
SİLAH SANAYİİ ALANINDA SAYGI DEĞER BİR YER EDİNMİŞTİR.
 

ATİKLER TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Yetkili Şirket Müdürleri : Hasan Sami ATİK & Osman ATİK
Ticaret Sicil No. : 2978, İhracat No. : 47 - 560392

Atikler Tarım Ürünleri Cüri Fabrikası
                      

 

Ünye Çimento Fabrikası ve Silolar

Müşteri : Ünye Çimento Sanayi A.Ş.
Main Contractor : Oyak İnşaat A.Ş.
Silo Diameter : 19.00 m Silo Height : 52.50 m
Tendon Type : 0.6", ASTM 416, 270K, low relaxation(31 tons)
Anchorage Type : 7K15 (216 pieces) Year of Construction : 1997
Designer : MEG Technical Consultants /Switzerland E. GÖKSU / Civil Eng. M.S.

Müşteri : Ünye Çimento Sanayi A.Ş.
Main Contractor: Oyak İnşaat A.Ş.
Silo Diameter: 22.00 m Silo Height: 90.00 m
Tendon Type: 0.6", Euronorm Super,15.7 low relaxation (65 tons)
Anchorage Type: 7K15 (400 pieces)
Year of Construction: 2000
Designer: MEG Technical Consultants / Switzerland Erşan GÖKSU / Civil Eng. M.S.

 

FINDIK VE FINDIK KIRMA FABRİKALARI

DÜNDEN BUGÜNE DURAK FINDIK A.Ş.
www.durakfindik.com.tr durak@durakfindik.com.tr

        Fındıkta DURAK markası 1960'lı yıllarda piyasaya sunulmaya başlanmıştır. Aile şirketi olarak faaliyete geçmiş olan firma 29.06.1988 tarihinde DURAK FINDIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. unvanıyla kurulmuştur. Firma kuruluşundan sonra 01.09.1991 tarihinde Sakarlı Kasabası Akçay Mevkii Terme/Samsun adresindeki fındık kırma fabrikasını kiralayarak ikinci şubesini açmıştır. Şirket bu tesisin mülkiyetini 1993 yılı Nisan ayında satın almıştır. Halen faaliyette olup üretim kapasitesi yüksek fabrikalardan biridir. Firma son olarak 01.09.2001 tarihinden itibaren aşağıda adresi yazılı Hendek şubesindeki Fındık Kırma Fabrikasında Akçakoca iç fındık üretimine başlamıştır. Firmanın şu anda üretim yapan 3 adet Fındık Kırma Fabrikası mevcut olup, toplam iç fındık üretim kapasiteleri 17.280 ton/yıl'dır.

  

Kanser ve Kalp Damar Yetersizliğine Karşı Fındık ve Fındık Yağı

        Sağlıklı beslenme ve gıda teknolojisi alanlarında kamu ve özel sektör kuruluşlarının kısa ve uzun vadeli sorunlarına iyi donatılmış laboratuar ve teknoloji gücü ile uygulamaya dönük çözümler bulmak amacıyla kurulan TÜBİTAK MARMARA MERKEZİ. Beslenme ve Gıda Teknolojisi Bölümü Birim Başkanı Prof. Dr. Mehmet Pala ve çalışma arkadaşları Fındık ve Fındık Yağının sağlık açısından değerlendirilmesi proje dahilinde araştırarak sonuçlarını kamuoyuna sundular. Prof. Dr. Mehmet Pala ve Dr. Filiz Açkurt yaptıkları açıklamada; Fındık ve Fındık yağının ulusal ekonomiye yaptığı 1 milyar doları aşkın katkının yanında besleyici özellikleri ile en önemli besinlerimizden biri olduğunu açıkladılar.

        Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde; Enerji değeri 639kcal/100g olan fındığın protein içeriği % 8.2 olarak bulunmuştur.Bu değer bitkisel kaynaklı proteinler için önemli sayılmaktadır. İncelenen fındık çeşitlerinde ortalama yağ oranı % 62.7 olarak saptanmıştır.Son yıllarda yapılan çalışmalarda fındıkta çok yüksek düzeylerde bulunan tek çift bağlı doymamış yağ asidi oleik asidin kanda kolesterolün yükselmesini önlediği ve böylece kalp-damar hastalıklarına karşı korucu etki gösterdiği belirtilmektedir.

http://www.ordutarim.gov.tr/ilceler/unye/ilcemiz.htm

        Fındığın ve Fındık yağının bu açıdan önemi Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya eyaletinde yapılan 6 yıl süreli bir araştırma ile de belirlenmiştir. Bu çalışmaya göre günde en az bir kere fındık yiyen veya fındık yağı kullanan bir insanın, hiç fındık yağı kullanmayan insana göre enfarktüsten ölme riski yarı yarıya azalmaktadır.

        Fındık ve fındık yağı vücutta karbonhidrat protein ve yağ metabolizmasında düzenleyici olarak görev yapan bazı B gurubu vitaminler için önemli bir kaynaktır. B1 ve B2 vitaminleri için iyi, B6 vitamini içinse çok iyi kaynak olduğu saptanmıştır TÜBİTAK tarafından ülke çapında 960 okul çocuğuyla yapılan bir tarama çalışmasında Türk çocuklarının %90'nı B2, %84'ünün de B6 vitamin yönünden yetersiz beslendikleri gözlenmiştir.Kan yapımı ve ruhsal sağlık açısından gerekli olan B2 ve B6 vitaminleri fındık ve fındık yağında önemli düzeylerde bulunduğundan bu besinin her gün düzenli olarak tüketilmesi ülkemiz çocuklarının iki ana beslenme sorununa pratik bir çözüm olarak düşünülmektedir.

        Fındık ve fındık yağı E vitaminin bilinen en iyi kaynağıdır. Bu vitaminin kalp ve diğer kasların sağlığı ve üreme sisteminin normal çalışması için gereklidir. Alyuvarların parçalanmasını önleyerek yine ülkemizde yaygın olan kansızlığa karşı koruyucu etki oluşmasını önleyerek veya oluştuktan sonra onları etkisiz hale getirerek kanser hastalığına karşı korumasıdır. Fındıkta ve fındık yağında E vitamini yüksek, çok çift bağlı doymamış yağ asidinin az olması vücutta özellikle kalp dokularındaki hücrelerin korunmasını sağlamaktadır. Fındık ve fındık yağının kemiklerin ve dişlerin yapımı için gerekli olan kalsiyum kan yapımında görev alan demir büyüme ve cinsiyet hormonlarının gelişmesinde rol oynayan çinko için en iyi kaynaklarında birisidir. Ayrıca sinirlerin uyarımı ve kas dokusunun çalışması için gerekli olan potasyumda zengindir. İşte bu yüzden fındığın ve fındık yağının insan yaşamında değerli bir yeri olduğu görülmektedir.

Dere Ağzı'nda Bir Fındık Bahçesi/Ünye

Fotoğraf : M. Ufuk Mistepe 04.08.2001

 


http://www.unyekimyasanayi.com.tr/


Ü.K.S. YAPIŞTIRICI
(seramik-fayans-bims-gaz beton-tas yapıştırıcı)
  • Anti bakteriyeldir. Bakteri barındırmaz. Bu nedenle bakterilerin neden olduğu fayans ve seramik patlamalarının önüne gecikir.

  • Banyo ve mutfaklarda hijyenik ortam yaratılır. Kuruma süresi daha toleranslı olduğundan daha geniş alanlarda çalışma imkanı sağlar.


Ü.K.S. DERZ DOLGU MADDESİ
  • B. Çimento, mermer tozu ve softHARC-DD katkılı olup, özel PWR katkisi ile Derz oranlarında %100 geçirimsizlik sağlar.


Ü.K.S. GRANiT YAPIŞTIRICI
  • Granit,mermer ve benzeri malzemelerin ince tabaka tekniği ile döşenmesinde kullanılan tek komponentli, kuru halde bulunan ve kullanımı su ilavesiyle hazırlanan bir harçtır.

  • Granit,mermerlerin iç ve dış mekanlarda, kuru ve ıslak bölgelerde (banyo - duşlar) beton sıva, şap, gaz beton üzerine uygulamalarda kullanılır.

           
        

Fındık ve Fındık Yağı

        Fındık Dünya üzerinde 36-41 enlemlerinde yetişebilen ve kendine özgü iklime ihtiyaç duyan bir bitkidir . Kıyılardan en çok 30 km içerlerde ve yüksekliği 750-1800m yi geçmeyen yerlerde yetiştirilir. Dünyada en önemli fındık dikim bölgeleri; Türkiye, İtalya ve Amerika'da dır. Fındık dikimine ve yetiştirilmesine en uygun koşullara sahip ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Türkiye fındık rekoltesinin hemen hemen tamamına yakın bölümünü en uygun toprak ve iklim koşullarına sahip Karadeniz Bölgemizden elde edilir. Bugün Ülkemizde başta Doğu kesimleri olmak üzere tüm Karadeniz yöresinde 300 bine yakın aile yaklaşık 600 bin hektar alanda fındık yetiştiriciliği yapmakta ve yine yaklaşık 8 milyon kişi doğrudan veya dolaylı olarak geçimini Fındık tarımından sağlamaktadır.

        Fındık tarımında biyolojik, fizyolojik ve coğrafi faktörler doğrudan doğruya rekolteye etki etmektedir. Bu nedenle gerek ülkemiz ve gerekse Dünya fındık üretimi yıldan yıla değişiklikler gösterir. Dünya fındık üretimi son yıllardaki alan artışları ile hemen her yıl 500-600 bin ton dolaylarında gerçekleşmektedir. Türkiye `nin bu üretimdeki payı; İtalya, İspanya, ABD, Yunanistan ve diğer ülkelerin önünde %65-75 arasında değişmektedir. Fındık eski çağlardan beri besin değeri yüksek olan insana güç ve kuvvet veren bir ürün olarak bilinir. Gerçekten fındık sağlıklı beslenme açısından büyük dönem taşıyan besin öğelerini taşımaktadır. TÜBİTAK Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Merkezi Gıda ve Soğutma Teknolojileri Araştırma Bölümünde bu konuda yürütülen kapsamlı çalışmalar sonuçlanmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre Fındığın genel kimyasal bileşimi (g/100g)esas alınarak şöyle oluşmaktadır.

Fındığın genel kimyasal bileşimi (g/100g)

NEM 4.6,   YAĞ 62.7,   KARBONHİDRAT 11.6,   PROTEİN 16.2,   SELÜLOZ 2.7,   KÜL 2.2

Fındığın içindeki Vitaminler (mg/100)

B1 Vitamini :0.33   B6Vitamin :0.24   B2 Vitamini :0.12   E Vitamini :31.4   NİASİN :1.75

Fındığın içindeki Mineraller (mg/100)

DEMİR :5.8, POTASYUM :655.3, BAKIR :1.3, KALSİYUM :160.0, SODYUM :2.1, MANGANEZ :5.1, ÇİNKO :2.2, MAGNEZYUM :16.2

ÜNYE TAŞI
http://www.unyetas.com.tr/

ŞİRKETLER HAKKINDA

            Ünye Taşı gülkurusu ve beyaz renklerde çıkarılmakta olup, ÜNTAŞ A.Ş. tarafından 1989 yılından itibaren profesyonel manâda işlenmektedir. Yöre halkı tarafından asırlardır kullanılmakta olan doğa harikası bu taşla yapılan binalar halâ ayaktadır. Zaman Ünye Taşını yıpratmıyor. Bu harika taş dört milyon yıllık bir oluşuma sahiptir. ÜNTAŞ A.Ş. doğanın tüm güzelliğini ve sıcaklığını taşıyan taşlarının yurt içi ve yurt dışında seçilmiş elit binalarda kullanımını sağlamıştır.

            1997 yılından itibaren kendi kuruluşu olan ÜNYETAŞ MİMARİ UYGULAMA LTD. ŞTİ. ile özellikle İstanbul'da, Ankara'da ve yurdun muhtelif yerlerinde üstün kalite ve nitelikli dış cephe uygulamalarına imza atmıştır. Yeditepe Üniversitesi Kampüsü, Selçuklu konakları, Hilal konakları, Florya Koleji, Çarmıklı villaları, Zekeriyaköy villaları, Tarabya konutları bunlardan bazılarıdır. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsünün dış cephe ÜnyeTaşı ve ithal granit uygulamaları da halen 'ÜNYETAŞ' tarafından yapılmaktadır.

            ÜNTAŞ A.Ş.'nin Ünye'de bulunan ocaklarından çıkan bloklar, Ünye fabrikasında projeye göre ebatlanıp; silim, kumlama, murçlama, fuga, profil v.s. şeklinde uygulamaya hazır hale getirilmektedir. Fabrikanın serbest boy aylık kapasitesi 12.000 m2 'dir. Doğa harikası bu taş dış cephe kaplamalarının yanı sıra, havuz kenarlarında kaydırmaz özelliği ile, şöminelerdeki sıcak duruşu ile, homojenliği ve kolay işlenmesi ile vazgeçilmez hale gelmiştir. Gülkurusu taş dünyada sadece Ünye'de üretilmektedir. Ünye taşı mukavemet oranı yüksek, basınç ve eğime dayanıklı, ısı yalıtımı mükemmel dekoratif bir yapı malzemesidir.

    

ÜNYE TAŞININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

GÜLKURUSU VE BEYAZ ÜNYE TAŞLARINDA EBATLAMA, KUMLAMA, SİLME,PROFİL, BURÇLAMA,TARAKLAMA V.S. KOLAYLIKLA YAPILIR. ÜNYE TESİSLERİNDE ÜRETİLEN BU
MALZEME DIŞ CEPHE KAPLAMALARINDA, DÖŞEMELERDE, SÖVE VE DENİZLERDE,
HAVUZ KENARLARINDA HARİKA SONUÇLAR VERİR. MUKAVEMET ORANI YÜKSEK,
BASINÇ VE EĞİME DAYANIKLI, YALITIMDA MÜKEMMEL KORUYUCUDUR.

ÖZELLİKLERİ

GÜLKURUSU

BEYAZ

Hacim Kütlesi

2.10 gr/cm3

2.10 gr/cm3

Özgül Kütle

2.69 gr/cm3

2.72 gr/cm3

Ortalama Basınç Direnci

340 kgf/cm2

320 kgf/cm2

Ortalama Eğilme Direnci

82 kgf/cm2

86 kgf/cm2

Ortalama Darbe Direnci

6 kgf.cm/cm3

4 kgf.cm/cm3

Ortalama Don Sonrası Basınç Direnci

420 kgf/cm2

370 kgf/cm2

 Velibayraktar köyündeki ocaklardan elde edilen Renkli Ünye Taşı,
ÜNTAŞ Anonim Şirketi'nin Akçay mevkiinde tesis ettiği fabrikalarında işlenmekte ve
binaların dış cephe ve muhtelif dekorasyon işlemlerinde kullanılmaktadır. ÜNTAŞ bu
güzel uğraşı ile kentimizin ismini, değişik bir cepheden Dünya'ya duyurmuştur.

ÜNYE TAŞI

 

ÜNYE TAŞI

 

Fındık

        Fındık vücutta karbonhidrat protein ve yağ metabolizmasında düzenleyici görevleri olan bir kısım B grubu vitaminler yönünden zengin bir kaynaktır. B1, B2 ve özellikle B6 vitamini fındıkta bol miktarda bulunur. Kan yapımı ve ruhsal sağlık için gerekli olan B2 ve B6 vitaminleri, gelişme çağında okul çocuklarının beslenmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu yönüyle okullarımızdaki günlük beslenme programlarında, fındığa yer verilmesi çocuklarımızın sağlıklı beslenmeleri açısından pratik ve ekonomik çözüm olarak düşünülmektedir. Bu gerçek A.B.D de Kaliforniya eyaletinde yapılan altı yıl süreli bir araştırma ile de kanıtlanmıştır. Bu çalışmaya göre günde en az bir avuç fındık yiyen bir insanın enfarktüsten ölme riski hiç fındık yemeyen bir kimseye göre yarı yarıya azalmaktadır.

        E vitamininin bilinen en iyi kaynağı fındık yağıdır. Bu vitamin kalp ve diğer kasların sağlığı ve üreme sisteminin normal çalışması için gereklidir. Alyuvarların Parçalanmasını önleyerek kansızlığa karşı koruyucu etki yapmaktadır. E vitaminin son yıllar da ortaya konan bir başka özelliği de kanser yapıcı etmenlerin oluşmasını önleyerek veya oluştuktan sonra onları etkisiz hale getirerek bu korkunç hastalıga karşı vücudu korumasıdır. Görülüyor ki içerdiği zengin vitamin yapısıyla fındık yağı kalp damar hastalıklarıyla kansere karşıda koruyucu etkiye sahiptir.

        1986 Yılı Çernobil Nükleer patlamasından en çok etkilenen bölgelerden 1. Trakya ve 2.derece etkilenen Doğu Karadeniz bölgesi olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Ancak 1968 yılında Türkiye Atom Enerji Kurumunca yapılan tetkiklerde de diğer illerde örneğin Bursa'da kanserli hasta oranı binde 2 iken Karadeniz Bölgemizde bu oran on binde bir olarak belirlenmiştir, bu durumda fındığın kansere karşı koruyucu etki yaptığını göstermektedir.

        Bileşimdeki minerallere gelince fındık yağı kemiklerin ve dişlerin güçlenmesi için gerekli olan kalsiyum kan yapımında görev alan demir büyüme ve cinsiyet hormonlarının gelişimde rol oynayan çinko için en iyi bitkisel kaynaktır. Ayrıca sinirlerin uyarımı ve kas dokusunun çalışması için gerekli olan potasyumca zengin dir. Bu açıdan da bakıldığında fındık yağı sağlıklı yaşamda yeri olan değerli bir yağ olduğu görülmektedir.

   

İÇ FINDIK

            Kabuklu fındıkların sert meyve kabuğundan çıkarılmış içleridir. Üç gruba ayrılırlar :
                    a) İç tombul fındık : Çapları boylarına eşittir ya da az farklıdır.
                    b) İç sivri fındık : Boyları çaplarından biraz daha fazla ve uçları sivridir.
                    c) Diğer iç fındıklar, tombul ve sivri tanımı dışında kalanlardır.
            İç fındıklar, ekstra, 1.sınıf ve 2. sınıf olarak hazırlanır. Ekstra ve 1.sınıf iç fındıkların en küçük çapı 9 mm'dir.
            Bunun altındaki iç fındıkların ince ya da pikola (6 - 9 mm.) fındık adını alırlar.
            Ekstra ve 1.sınıf fındıklar alıcı talebine uygun olarak genellikle aşağıdaki boylarda hazırlanırlar:
                    a) 13-15 mm.
                    b) 11-13 mm.
                    c) 11 mm. üstü. 2. sınıf iç fındıklarda boylama zorunlu değildir.
            Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi'ne sahiptir. TSE markası taşır.

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ

İlçe Tarım Müdürlüğü'ne tahsis edilen ve Ordu İli kıyılarına hizmet veren kontrol teknesi ile
su ürünleri avlanma yasakları denetlenmektedir. Ünye Limanı'na yerleştirilen 4 adet kafese 1994 yılı Ekim ayında
16.000 yavru bırakılarak başlatılan çalışma olumlu sonuçlar vermiş, balıklar tatlı suya nazaran denizde
daha fazla ağırlık artışı göstermiştir. 1995 yılında ise denizde levrek yetiştiriciliği denenmiştir.


Fotoğraf : Aynur Zeren TAN

İlçe halkının önemli bir besin kaynağı balıkdır.
Düzensiz ve bilinçsiz avlanmalar sonucu tükenme noktasına gelen balık ürünlerimiz, eskisi kadar bol ve çeşitli değildir. Sahillerimizde yapılan saçma ağcılığı balıklarının lezzeti bir başka olur.
Eskiden Ünye İskelesi ucunda tutulan, feneraltında misinayla yakalanan balıklar ise ayrı bir nostaljik esinti yaratırdı.
Ama maalesef bilinçsiz avlanmamız, trolların, algarnaların, cıkcıkların sahilimizde sorumsuz katliamları,
bizleri bu güzelim zevkten mahrum etmiştir. Balık kadar çok yenilen
midyeler de kaya diplerinden toplanarak yerli halk tarafından sac üzerinde pişirilmektedir.

    

Balık Türü

Avlanma Mevsimi

Avlanma Aracı

Hamsi
Mezgit
İstavrit
Palamut
Barbunya
Kalkan
Lüfer
Zargana (Sargan)
Kötek
Tirsi
Kefal
İzmarit
İspari (Çipura)
Kasım'dan Nisan'a kadar
Bütün yıl boyunca
Eylül - Ekim - Şubat
Ağustos - Eylül - Ekim
Haziran'dan Eylül'e kadar
Nisan
Eylül - Ekim - Kasım
Haziran - Eylül - Ekim
Eylül - Ekim
Ocak - Şubat
Mayıs - Haziran - Eylül
Haziran - Temmuz
 
Hamsi gırgırı
Trol ve tevgit saoması
İs. uzat çapari
Palamut uzatması
Manyat ağı, Trol, Molozma
Kalkan ağı, Trol
Çapari, Zoka
Çapari, Manyatağı çevirme ağı
Kötek, Trol ağı
Çapari
Kefal Molozma, Çevirme ağı
Manyat, Trol ağı
Kancalı misina

 

İSKELELER

Ordu'nun biri yolcu, diğeri yük için iki; Fatsa ve Ünye kazalarının da birer iskelesi vardır.
Bu iskelelerde yolcu ve yüklerin tahmil ve tahliyesi müşkülâtla yapılmaktadır.
Bu iskeleler çapraz demirli ve üst tarafı ahşap olup, gün geçtikçe haraba yüz tutmuş,
fennî teçhizata mâlik olmayan iskelelerdir. Bu limanlar açık bir deniz mahiyetinde olup,
fırtınalı zamanlarda gemiler demir atamaz. Dalgalı zamanlarda yolcular müşkülâta duçar olur.
Kaynakça : Cumhuriyet'in 10. Yılında Ordu İlinde Millî Eğitim

 

               

 

ÜNSAN ÜNYE UN FABRİKASI

bilgi.gif (14719 bytes)   

yonet.gif (18663 bytes)

un.gif (57183 bytes)
 

1-   Baklavalık    Böreklik             4-    Yufkalık     I                7-     Extra   Tandır

2-   Tip550                                  5-     Yufkalık   II                8-    Tandırlık     I

3-   Tip650                                  6-     Yufkalık   III               9-     Tandırlık    II

                                                 10-    Tandırlık   III

ÜNYE'DE ŞARAPÇILIK

Karadeniz'in incisi olan ve Avrupalılar'ca ismi One, Oney ve Ünyüs olarak bilinen Ünye'mizde
şarap imal edilmiştir.
Ünyüs Yunanca iyi şarap manâsına geliyormuş.
Bağ ve bahçelerimizde bol miktarda yetişen, türü sadece Ünye'ye mahsus hoş kokulu, bol sulu,
iri taneli kocaman salkımlarıyla güzel bir görünüm arzeden
Hırtarıç (ya da Hırtarış) üzümlerimiz
şarap yapımında kullanılırmış. Emsallerinden çok üstün olan bu şaraplar, yurt genelinde ve
Avrupa ülkelerinde büyük beğeni kazanırmış. O tarihlerde şehir merkezi ve çevresinde gayri müslimin
çok olması ve bir kesimin şarap içmeye aşırı tutkunluğu, üretimi artıran etmenlermiş.
Ünyeli gemicilerin seyahatlerinde Atina, Venedik, İskenderiye, Marsilya gibi limanlara giderken pazarlayacakları mallar arasında bol miktarda iyi kalitede şarap götürmeleri Avrupalılar'ın beğenisine mazhar olmuştur. Pek çok ülke kentlerinde yapılan toplantılarda
konuklara mey sunulur,
Oney'in şarapları diğerlerine tercih edilerek zevkle içilirmiş. Buharlı gemilerin keşfi ve yelkenli gemilerin denizaşırı uzak seferlere çıkmayışları şarapların pazarlanmasını engellemiş
ve Romalı şairler "
artık gelmez oldu Ünye'nin şarapları" diye yakınmışlardır.
Geçmiş yıllarda ilçemizde şarap yapan pek çok imalâthane varmış.
Bunların sayısı şarapların ülke dışına sevki aksayınca zaman içerisinde azalmıştır.

Ünye'nin Meşhur Üzümünden Şarap Yapan
Müteşebbis Bir Türk Gencinin Şarap İmalâthanesi

Fotoğraf : Ahmet Hüseyin (Şen)

DENİZCİLİK VE ÜNYE TERSANELERİ

XIX. Yüzyıl Ünye'si
6700 kişilik bir nüfusu vardır.
Limanlardaki tezgâhlarda gemi yapılır.
Ticareti oldukça canlıdır. Kırım ve İstanbul'la ticaret ilişkisi süreklidir.
"Trabzon Vilâyeti'nin Canik Sancağı'na bağlı kaza merkezi bir kasabadır.
                                                                   Şemseddin Sami - Kamus ül Alâm (Yurt Ansiklopedisi, C. 9, Sh. 6273)

Tarih boyunca Ünye'de denizcilik mesleğinin ne büyük boyutlara ulaştığı hepimizin malûmudur. Eskiden Karadeniz'in bir nevi Hamburg'u olarak kabul edilen bu limandan, açık denizlere
büyük gemiler hareket eder, aylarca uzak diyarlarda dolaşıp işlerini görür
ve sonra ana liman Ünye'mizin gizemli koylarına dönerlerdi.
Eski gemi kaptanlarının kurduğu mahalle halâ ilçemizde mevcuttur.
İskenderiye gibi uzak yerlere giden gemiler, geri geldiği zaman fener alayları tertip edilir,
helvalar yapılır, toplar atılır,
Derya Hamamı diye meşhur olan hamam hazırlanırdı.
Denizciler gelince bu hamamda yıkanarak, uzun bir seferden sonra temizlenir ve evlerine dönerlerdi. Ağalar Mahallesi diye tanınan bir mahallede de gemici aileleri yaşardı.

Erzurumlu Şair Emrah Destanı'ndan...

Mekânı müreffeh bala zemini,
Yapılar uç vermiş arşu benine,
Şeb u ruz yelken açar hezar sefine,
Tersane-i dil kuşası Ünye'nin

Bir yanın zaptetmiş deryayı umman
Bir yanı perigu gülü gülistan
Ehali bahre olur keşkiban
Kaptandır bütün nası Ünye'nin


 Son asırda buharlı gemilerin yelkenlileri yavaş yavaş ortadan kaldırması üzerine
Ünye'mizin denizcilik hüviyeti azaldığı gibi, sahil yolunun açılması üzerine, denizdeki hareketliliğin büyük bir kısmı karayoluna geçmiştir. Mesleğe gönül vermiş hemşehrilerimiz gemilerini Bartın Tersaneleri'nde ve zaman zaman da Ünye sahillerinde kurulan tersanelerde yaptırırlarmış.
Şimdiki Tacülbatbey Pasajı ile Tabakhane Deresi arasında çok geniş bir kumsal vardı.
Bu kumsalda kurulan tezgâhlarda zamanın ustaları Mavna, Çapar, Çatana, Sandal gibi deniz taşıtları yapıyorlardı. Gemi omurgalarında ve diğer kısımlarının tahta döşemelerinde Ünye, Karakuş ve Bartın ormanlarından temin edilen keresteler kullanılırdı. Tomruklar ellerinde çekmeli hızarlarla bir işçi yukarıda, bir işçi aşağıda keresteleri daha önceden işaretlenen yerlerinden biçerlerdi.
Tekneler bakımları yapılmak üzere burada karaya çekilir, kalafatları yenilenir,
bozulan kısımları boyanır, çeşitli donanımları tamamlanırdı.

(İskender Paşa'nın yedinci göbekten torunu olarak okuyucularıma denizcilik ile ilgili olarak burada anlatılanları sanallarında doyasıya yaşayabilmeleri için Halikarnas Balıkçısı'nın Uluç Ali Reis ve Turgut Reis
adlı kitaplarını okumalarını antrparantez olarak tavsiye ediyorum.)


Osmanlılar'ın ilk deniz inşaiye mühendisi diye kabul edilen Hacı Emin Efendi Ünyeli'dir.
Kendisi mükemmel ingilizce bilen bir fen adamı imiş. 140 sene evvel Amerika'ya gitmiş, Amerikalılar Türk deyince yatağanlı, şalvarlı bir insan aramışlar. Fes hariç olmak üzere kendileri gibi giyinen, dillerini bilen bir fen adamı ile karşılaşınca hayret etmişler.

Şimdilerde Ünye'de gemi yapmak şöyle dursun,
belki sandal yapan usta bile yok!
Vatan Gazetesi, Ordu İlâvesi, Sh. 4, 20.08.1952

TÜRKİYENİN 2. BÜYÜK TERSANESİ ÜNYE'DE AÇILDI…
http://www.linkcenneti.com/git.php?id=584&PHPSESSID=a95bcd7311ed4b2b1da552d85612d275

            Türkiye'nin Tuzla'dan sonra en büyük tersanesi olan Ünye Tersanesi Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Enerji Bakanı M. Hilmi Güler'in de katılımıyla ilk gemi kızağa çekilerek açıldı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir zenginliği olan denizin çok daha iyi kullanılması ve denizden alınan verimin süratle arttırılması için kabotaj hattında çalışan ticarî yat ve gemilerle balıkçıların kullandıkları akaryakıtta ÖTV alınması uygulamasını kaldırdıklarını hatırlatarak liman ücretlerinde dünya ile rekabet edebilmek için ciddi indirimlere gidildiğini ve uygulamaların sonuçlarının görülmeye başlandığını belirtti.

Ünye Tersanesi Açılış Töreni - Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM
         

            Denizcilik alanında tersaneciliği geliştirmenin çok önemli olduğunu dile getiren Bakan Yıldırım, bu konuda ciddi çalışmalar yaptıklarını, tersane açmak için gerekli olan işlemleri kolaylaştırdıklarını belirterek; Karadeniz'i tersaneler bölgesi haline getireceklerini söyledi ve müteşebbisleri bölgeye yatırıma davet etti. İlk cemrenin havaya düştüğünü söyleyen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bölgesel hava taşımacılığında indirime gidildiğini, ikinci cemrenin suya düştüğünü ve denizlerde ÖTV'nin kalkmasıyla taşımacılığın ucuzladığını, bu indirimler sonrası oluşan rekabet ortamıyla kara taşımacılığında da fiyatların düştüğünü belirterek, vatandaşların refah seviyesini yükseltmek için her türlü çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

 


 İPEKBÖCEKÇİLİĞİ BOL KAZANÇ SAĞLIYOR
(Haftalık Çağrı Gazetesi'nin Yıl : 14, Sayı : 577, 26 Mart 1990 tarihli nüshasında yayımlandı.)

Necip AVCI - İlçe Tarım Müdürü

           

             İpekböcekçiliği, senede 30 - 40 gün kadar kısa bir zaman içerisinde çiftçimize garantili gelir sağlayan, fazla bir masraf ve işçilik istemeyen bir uğraş dalı. Konu ile ilgili olarak İlçe Tarım Müdürü Necip AVCI bir açıklama yaptı.

             "İpekböcekçiliği için faaliyetimiz 1986 yılında başladı. Fakat Ünye'de daha önce de yapılmakta olan bir uğraş dalı idi. Ama ilkel olarak yapılan; ticarî veya gelir getirerek yapılan bir olay değildi.

             İpekböcekçiliği yapmak isteyenlere ilk yıl 10 kutu, 1989 yılında ise 25 kutu ipekböceği yumurtası dağıttık. Bu iş için karşılaştığımız en büyük zorluk Dut yaprağı bulmak. Biz, bugüne kadar bir kısmı ücretli, bir kısmı ücretsiz olmak üzere üreticiye 15 Bin adet Dut fidanı dağıttık. Sadece yaprağından istifade edilen Dut fidanlarının dikilmesi gerekmektedir.

             Bunun yanında halka, böceğin koza örmesi için askılık ve inficar kutusu (Böceğin üzerine çıkabilmesi, yaprağı daha iyi yiyebilmesi için askılık) Müdürlüğümüz tarafından ücretsiz olarak dağıtıldı.

             Bir kutuda 20 Bin ipekböceği yumurtası vardır. İyi bakıldığı taktirde bir kutudan 32 ile 35 kg arasında yaş koza elde etmek mümkündür. 1989 yılı yaş koza kilogram fiyatı 18 ilâ 25 Bin TL arasında değişmektedir. Mevcut kozadan elde edilecek olan gelir, esasen 10 günlük çalışmanın ürünüdür. Ve neticede 400 ilâ 600 Bin lira arasında kazancımız olacaktır.


.

Ünye Sanayi Sitesi

http://www.unyesanayi.8m.com/yol.htm

İLÇEMİZDE BULUNAN SANAYİ KURULUŞLARI
http://www.unyetso.org.tr/sanayiciler.htm

1   Ünye Çimento Sanayi ve Tic.A.Ş. Klinker, Çimento 
2   Ünsan Ünye Un Ticaret ve San.A.Ş. Un, Kepek
3   Karadeniz Gemi İnşaa.A.Ş. Gemi Bakım Ve Onarımı
4   Ünye Mermer San.ve Tic.A.Ş. Mermer Kesim
5   IMC Madencilik San.Tic.A.Ş. Bentonit İşleme
6   Durak Fındık San.ve Tic.A.Ş.Ünye Şub Fındık Kırma Fabrikası
7   Delta İnşaat San.Tic.A.Ş.Ünye Şb Beton-Betonarme Boru Ve Prefab. Baca Elemanları
8   Başaranlar Gıda Tesisleri A.Ş. Un Kepek İrmik Üretimi
9   Ünplas Ünye Plastik ve İnş.Mlz.San.Tic.Ltd.Şti. Plastik İnş.Malzemeleri
10   Tibet Gemi Acent.İnş.Eğt.Hz.San.ve Tic.Ltd.Şti. İnş.Kimyasalları Üretimi
11   Karadeniz Yayla Süt Ür.İm.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. Yoğurt,Ayran,Peynir
12   Oney Fındık San.Nak.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. Fındık Kırma
13   De-Par Demir San.Tic.Ltd.Şti. Demir San.
14   Potaş Tekstil ve Mob.İml.İth.ve İhr.San.Ltd.Şti. Pantolon İmalatı
15   Sare Gıda Ür.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti. İşlenmiş Susam,Tahin Helva
16   Ahran Grup Makine Petr.San.Tic.Ltd.Şti. Makine İmalatı ve Pazarlama
17   Balcıoğlu Gıda N.ve Tar.Ür.San.Tic.Ltd.Şti. Tuz Paketleme
18   Ünye Tekstil Konf.San.ve Tic.Ltd.Şti. Pantolon
19   Uslu Tarım Ür.ve İnş.Mlz.San.Tic.Ltd.Şti. İç Fındık, Kavrulmuş Fındık
20   Necipoğulları İnş.Beton Taş Yapı Mlz.Ltd.Şti. Beton Büz, Bordür, Su Oluğu, Parke Taşı
21   Simge Tahmil Tahl.İnş.Mad.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. Kömür Eleme ve Paketleme
22   Atik Kömür Gıda İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. Kömür Eleme ve Paketleme
23   Çakmaklar Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.Ünye Şub. Fındık Kırma,Kavurma
24   Doğuş Tarım Orman Ür.San.ve Tic.Ltd.Şti. Kereste, Okul Sırası 
25   Kurtsan Tar.Orm.Ür.İnş.Nak.Tic.Ltd.Şti. Fındık Kırma
26   Torunoğlu Gıda San.İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. Seramik Fayans Yapıştırıcı, Derzdolgu Maddesi
27   Repsan Rejenere ve Plastik İm.Paz.Tic.Ltd.Şti. Rejenere Kauçuk, Lastik Ayakkabı 
28   Yayla Lezzet Gıda İm.Nak.İç ve Dış Ltd.Şti. Yoğurt, Ayran, Peynir
29   Dinçer Çataltepe Memb.Suyu ve İçecek Dağ.Ltd.Şti Şişe Suyu, Damacan,Bardak ve Pet Su Dolumu
30   Atikler Tarım Ür.San.ve Tic.Ltd.Şti. İç Fındık
31   Ünye Fındık Tarım Satış Koop. İç Fındık
32   Fındık Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. Fındık Kırma
33   Nozona Pastanecilik Hizm.Tic.Ltd.Şti. Pastanecilik Hizmetleri
34   Atabek Tar.Ür.İm.Paz.San.Tic.Ltd.Şti. Baharat, Kuru Gıda,Şifalı Otlar Paketleme
35   Fidan Polietilen Polyester San.Tic.Ltd.Şti. Polietilen Polyester İmalatı
36   Emtaş Cam Mozaik İnş.Nak.Ltd.Şti. Cam Mozaik
37   Özaltıntaş Mermer Tic.Ltd.Şti. Muhtelif İşlenmiş Ebatlanmış Mermer Plaka
38   Bakırcılar Tarım Ürünl İth.İhr.Ltd.Şti İç Fındık
39   Balkanoğlu Tarım Orman Ürün. Ltd.Şti. Kereste Ve Parke İmalatı
40   Dündar Mobilya Konf.Ltd.Şti. Mobilya Üretimi
41   Çaybaşı Tekstil Ltd.Şti. Çaybaşı Şb. Konfeksiyon İmalatı
42   Martoğlu Plastik San.Tic.Ltd.Şti. Plastik Ve Kağıt İmalatı
43   Ada Halıcılık Ltd.Şti. Halı Ve Kilim İmalatı
44   Has-Mob Orman Ürün.Ltd.Şti. Mobilya Üretimi
45   Karmob Mobilya İç Ve Dış Ltd.Şti Mobilya Döşeme
46   Ünye Madencilik Ltd.Şti Maden İşletmeciliği
47   Bb Madencilik Orm.Ürün.Ltd.Şti. Maden İşletmeciliği
48   Meriç İnş.Madencilik Turz.San.Ltd.Ş Maden İşletmeciliği
49   Pirtaş Madencilik Ltd.Şti. Maden Pazarlama
50   Bcp Bento Madencilik Ltd.Şti. Mermer İşletmeciliği
51   Karayiğit Halıcılık Halı Ve Kilim İmalatı
52   Örtas Gıda Paz.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. İç Fındık
53   Selahittin Altun Kuruyemiş,Baharat,Bakliyat Paketleme
54   Gülten Bulut Pastanecilik Hizmetleri
55   Hasan Akçay Konfeksiyon
56   Mustafa Küçük Konfeksiyon
57   Kemal Şen/Şen Petek Bal Mumu İmalatı
58   Ahmet Metin Pantolon İmalatı
59   Mustafa Yol Hazır Dış Giyim İml.Fason İml.Tekstil Konf.Tic.
60   Hüdai Kaya Beton Taş İmalatı
61   Sabri Akbaş Fırın Taş İmalatı
62   İsmail Demirel Mermer İşletmeciliği
63   Ahmet Yıldız Mermer İşletmeciliği
64   İbrahim Ceylan Mermer İşletmeciliği
65   Yusuf Aydın Süt Üretimi

İlçemizde Faaliyette Bulunan Fındık Kırma Fabrikaları
http://www.unyetso.org.tr/unye/sanayi.htm

 

UNVAN

ÜRETİM KONUSU

MİKTARI

İŞÇİ SAYISI

1

Atikler Tarım Ür. Tic. Ltd. Şti.

İç Fındık

19.200 T/Y

35

2

Bakırcılar Tar. Ür. Ltd. Şti.

İç Fındık

9.600 T/Y

12

3

Çakmaklar İnş. Paz. Ltd. Şti.

İç Fındık

9.600 T/Y

26

4

Fındık Gıda San. Ltd. Şti.

İç Fındık

9.600 T/Y

28

5

Durak Fındık San. A.Ş. Ünye Şubesi

İç Fındık

9.600 T/Y

53

6

Oney Fındık San. Tic. Ltd. Şti.

İç Fındık

9.600 T/Y

28

7

Ünye Fındık Satış Kooperatifi

İç Fındık

29.950 T/Y

109

8

Örtas Gıda Paz. İç ve Dış Ltd. Şti.

İç Fındık

9.600 T/Y

8

9

Kurtsan Tar. Orm. Ür. İnş. Nak. Tic. Ltd. Şti.

İç Fındık

9.600 T/Y

10

10

Uslu Tar. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.

İç Fındık

7.350 T/Y

8

Ekonomi
Kaynak : http://www.unyetso.org.tr/unye/sanayi.htm

             İlçemizin arazi varlığı 650 bin dekar olup, bunun % 81’i  yaklaşık 412 bin dekarı  tarımsal amaçla kullanılmaktadır. İlçe nüfusunun % 85’i geçimini tarımla temin etmektedir.

             İlçe topraklarının  % 55’inde tarımsal üretimde birinci sırayı alan  fındık, % 24’ünde kivi, mısır, fasulye, hurma, kabak çekirdeği gibi çeşitli tarla mahsulleri ve çeşitli meyve ve sebzeler üretilmektedir. Bunun dışında  arıcılık da önemli bir yer tutmaktadır.  Diğer alanların % 9’unda ormanlıklar, % 2’sinde mera ve çayırlıklar mevcut olup, % 10’u   kullanılamayan arazilerdir. Fındık üretiminin sağlandığı araziler genellikle dağlık araziler   olduğundan alternatif ürünlerin üretiminde değerlendirilememektedir.

             Halkın birinci derece geçim kaynağını teşkil eden fındık mahsulünün değerlendirilmesi, pazarlanması ve ihracatı "Fındık Tarım Satış Kooperatifi" (FİSKOBİRLİK) ile ilçede kurulmuş bulunan özel fındık kırma fabrikalarınca yapılmaktadır. Fındık dışındaki bütün üretimler ilçe içi tüketime ve üreticilerin kendi ihtiyaçlarına yöneliktir.

            Ünye, Devlet Plânlama Teşkilâtı'nın 2003 yılında yaptığı 872 ilçenin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında 244. sırada olup,  3. grupta yer almaktadır. Aynı sıralamada ilimiz Ordu 55. sırada, 2. grupta  yer almaktadır.

             2000 yılı verilerine göre;

             Ordu İli GSYİH içindeki payı % 0.61 ve 81 il içindeki sıralamada 40. sıradadır.

             Ordu İli Fert Başına GSYİH açısından 81 il içerisinde 65. sıradadır.

             2001 yılı verilerine göre Ordu İli Fert Başına GSYİH 1064 $’dır.

             Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 2004 yılı verilerine göre Ordu İli 150.895 YTL ile toplam tahsilât içersinde % 0,15’lik bir paya sahiptir. Ünye Vergi Dairesi'nden alınan bilgilere göre ise Ünye, 19.524 YTL vergi tahsilâtı ile Ordu İli’nin toplam  vergi tahsilâtı içerisinde % 13 pay almıştır.

             İlçemiz ticaretinin temel taşı fındıktır. Fındık hasadı ile birlikte Eylül - Ekim aylarında bir canlanma görülür. Fındık dışındaki tüm ürünler genellikle ilçe sınırları içerisinde tüketilmektedir. Dolayısı ile ticaret genellikle içe yöneliktir. İhraç maddeleri ağırlıklı olarak fındıktır.

             Ünye Ticaret Borsası’nın toplam 332 Trilyon TL tutarında işlem hacmi vardır.

             Ünye’de 2004 yılında yapılan ihracat  miktarı;  16.505.796 $,

             İhracat (İç Fındık) 16.505.796 $  civarında olup, 3.697 Ton,

             İhracat       (Un)             19.280 $           “        “          70  Ton'dur.

Ünye Ticaret Borsasında 2004 yılında işlem gören ürünler :
http://www.unyetso.org.tr/unye/sanayi.htm

Ürün Cinsi

 Miktarı

 

 Tutarı

Birim

İç Fındık

18.436.932

kg

160.754.956.191.665

TL

İç Fındık (İhracat)

3.696.760

kg

16.505.796

$

Kabuklu Fındık

47.696.953

kg

147.407.724.029.699

TL

Kabak Çekirdeği

20.500

kg

61.500.000.000

TL

Fasulye

6.500

kg

7.675.000.000

TL

Tomruk

496

m3

58.178.000.000

TL

K. Kereste

53.868

kg

7.810.860.000

TL

Un  (İhracat)

70.000

kg

19.280

$

Hayvan Derisi

62.098

kg

910.422.500.000

TL

Bal

8.450

kg

22.776.600.000

TL

YAZDIR