(Bu sayfa en son 31 Ocak 2004 tarihinde güncellenmiştir.) 

 

Emniyet Müdürlükleri
http://www.ankaraemniyet.gov.tr/html/duyurular/ftm/ftm_sartlar.php
http://www.izmirpolis.gov.tr/hakkimizda/birimler/genel/fahtrafik.asp
http://www.bursapolis.gov.tr/trafik/sss.htm
http://www.gaziantepemniyet.gov.tr/html/trafikmufettisi.htm
http://www.sakaryapolis.gov.tr/birlikte/fahri.asp

FAHRÎ TRAFİK MÜFETTİŞİ NASIL OLUNUR?
ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

            2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 4199 Sayılı Kanun'la değişik Ek - 6. maddesi hükümlerine göre yayımlanarak yürürlüğe giren “ Fahrî Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği ”nin 5 ve 6 ncı maddelerinde Fahrî Trafik Müfettişi olacaklarda aranılacak şartlar ve müracaat şekli belirtilmektedir.

            Buna göre ;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. En az 40 yaşında olmak,
3. Yüksek okul mezunu olmak,
4. En az 10 yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
5. Aslî kusurlu olarak
ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,
6. Müracaat tarihinden geriye doğru toplam 5 yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu
    sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
7. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
8. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılı suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya
    6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,
    zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflâs
    gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç,
    kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından
    dolayı hükümlü bulunmamak,

Şartlarına haiz bulunan kişilerden müfettişliğe istekli olanların 2 adet vesikalık fotoğraf, sürücü belgesi ile sabıka kaydını gösterir belgelerin birer suretini dilekçesine ekleyerek ikametgâhının bulunduğu İl Valiliği'ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Yeşil bir yaşam yolu trafik@yahoogroups.com üyeliğiyle yeşerir.

FAHRÎ TRAFİK MÜFETTİŞLERİNİN
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TALEPLERİ

  1) Tutanakların teslim süresinin uzatılması.
  2) Makbuzların mektupla gönderilmesi.
  3) Makbuz teslim süresinin 30 güne çıkarılması.
  4) Taksi şoförlerinin ayrı sınav olması.
  5) Cinnah Caddesi'nin tek yön olması (sadece yukarı çıkış).
  6) Konya yolu, Etlik, Akköprü Eskişehir yolu ve civarı kavşaklarda sabah 08.00 - 10.00 akşam 17.00 - 18.45 arası kamyon, TIR trafiğinin durdurulması ve şehirlerarası transit geçenleri cevre yollarına yönlendirme.
  7) Uzun yol şoförlerinin 2 yılda bir Genel Sağlık Sigortası'ndan geçirilmesi.
  8) Daha önce suçlu bulunanlar periyodik olarak takip edilmeli (alkolik sakatlık).
  9) Dolmuş şoförleri sık sık kontrol edilmeli.
10) Çok fazla ticarî taksinin var olması.
11) FTM toplantılarının hafta içi mesai bitimine yakın daha merkezî bir yerde yapılması.
12) Karakollarda görevli polis memurlarının trafik kurallarının ihlali konusunda duyarlı olmadığı (maç sonrası vb.. müdahale etmediği).
13) Hız limitlerinin artırılması.
14) Neyzen Tevfik Sokak tek yönlü bir sokak Özveren Sokak paraleli olup iki bağlantısı var.  İki bağlantı da aynı yönde. Düzeltilmesi.
15) Tutanak teslimatlarında karşılaşılan zorlukların giderilmesi.
16) Tunalı Hilmi Cad. - Karum İş Merkezi arasındaki güzergâhtaki trafik sıkışıklığı.
17) Tutulan tutanakların yerine gittiğinin tarafına bildirilmesi.
18) Ceza yazmak yerine eğitim verilmeli.
19) Trafik kazalarında suçlu tarafa ceza yazılması.
20) Eskişehir yolunda Armada - Varan arasındaki çukurun kapatılması.
21) Atatürk Bulvarı'nda ticarî taksilerin bekleme yapması ve trafiği aksatması.
22) Daha sık ve daha küçük gruplar halinde grup seminer çalışması yapılabilir.
23) Toplu taşım araçlarının çok sık şerit ihlâli ve güzergâhlarında düzenleme yapılması. Toplu taşım araçları sürücülerinden bu işi yapma şartı (kriterleri) istenmesi.
24) Park sorunu ile ilgili görüşleri.
25) Kesilen tutanakların doğru, yanlış veya eksik olduğunun yılda bir kez iletilmesi.
26) Bir yılda kesilen tutanakların kaç adedine işlem yapıldığı kaç adedinin iptal edildiği. Nedeni .
27) Tutanaklar en geç kaç günde ceza kesilen kişiye ulaşıyor?
28) Tutanakları yollarda görevli polisler çekimser alıyor. Bu konuda bir çalışma yapılacak mı?
29) Trafikle ilgili konulardaki yönetmelik, seminer, konferans ve toplantılardan bilgilendirilmek.
30) Trafikle lgili bastırılan broşür ve kataloglardan gönderilmesi.
31) Okullarda veya trafik işaretli çocuk parklarında ve benzeri konularda görevlerde destek olabiliriz.
32) Trafik Kanunu'nda olmayan bazı kavşaklardaki yeşil sızma ışıklar kaldırılsın.
33) Semtlere tahsis edilen ekip otolarının gereğince görev yapmadıkları.
34) Trafik cezalarının artırılması.
35) Yaya geçitlerinde yayaların sağdan yürümesi konusunda eğitilmesi.
36) Gelin ve sünnet arabalarının plâkalarının kapatılmaması ve korna çalmalarının önlenmesi.
37) 16. Sokak'la Akdeniz Cad. kavşağı arasına sabit bir radar konarak burada aşırı hız yapanların cezalandırılması.
38) Belediyeler müteahhitlerden daire başına otopark harcı almaktadır. Bu harçlar gayelerine uygun kullanılmadıklarından park sorunu artmaktadır. İçişleri Bakanlığı kanalıyla belediyeler uyarılabilir mi?
39) Ceza Tespit Tutanakları'nı semt karakolları, âsayiş ekipleri, jandarma ekibi, zabıta memurları da teslim almalı, zorluklar çekiyoruz.
40) Çankaya Simon Bolivar Caddesi'nin Anayasa Mahkemesi ile Turan Güneş Bulvarı arasında trafik tıkanıklığı var. Ankara Belediyesi ile işbirliğine gidilerek yolun genişletilmesi sağlanmalı.
41) Pek çok kavşakta sağa dönüş için oklu işaret eksiği var, inceleme yapılsın.
42) Dikmen Caddesi Ömür Sokak kavşağına butonlu ışık konulması.
43) Demetevler 1. Cadde'nin tek yönlü trafiğe dönüştürülmesi veya tretuar taşı ile ortadan bölünerek iki yönlü bölünmüş yola dönüştürülmesi veya taşıt trafiğine kapılması.
44) Ankara'nın bulvar ve caddelerinin krokisinin iletilmesi.
45) Toplu taşım araçlarının daha sık denetlenmesi.
46) Şehir içi trafiğinde taksilerin yavaş seyretmelerini önlemek.
47) Otobanda hız ikaz levhalarının bulundurulması.
48) Bazı yerlerde ağaç ve süs bitkilerinin trafik levhalarının görülmesini engellediği.
49) Askerî araçlar ve resmî araçların egzost gazı nedeniyle çevre kirliliği.
50) Ceza Tutanakları'nın akibeti hakkında internet üzerinden bilgi verilmesi.
51) Kavşaklarda görevli polis memurlarının ceza yazma konusunda yeterli hassasiyeti göstermemesi.
52) Emniyet araçlarının trafik kurallarını ihlâli.
53) Tutanakların trafik polisine verilmesindeki zorluklar.
54) Tutanakların daha basite indirilmesi.
55) Çankaya Atakule kavşağında trafik sorunu.
56) Sola dönüş şeritleri belirlenmeli onun dışındaki sola dönüşler tüm şeritler boş olsa da ânında cezalandırılmalı.
57) Duraklama ve park yasaklarına uymayanlar cezalandırılmalı.
58) Tutanakların ulaştırılmasında güçlükler çekiyoruz.
59) Mektupla gönderilen tutanakları kabul etmiyorsunuz, neden?
60) Görevli trafik polisine tutanak tesliminde güçlük çekiyoruz.
61) FTM için bir WEB sayfası oluşturulmasını istiyoruz.
62) Hız limitlerinin artırılması.
63) Sollama yasaklarının araçların cinsine göre sınıflandırılması.
64) Yasalarda ve kurallarda değişiklik yapılıp güncellenmesi.
65) Varlığımızı hissettiren levhalar konulması.
66) Tutanakların posta yoluyla gönderilmesi.
67) Işıklı levhaların yeniden düzenlenmesi.
68) Toplu taşım araçlarının trafiği aksatması.
69) Park sorunu nedeniyle trafiğin aksaması.
70) Ağaç ve süs bitkileri nedeniyle levhaların görünmemesi.
71) Trafik lâmbalarının yeniden düzenlenmesi.
72) Kısa süreli park yerlerinin denetlenmesi.
73) Motosikletli trafik memuru sayısının artırılması.
74) Şehir içinde havalı korna kullanımı çevreyi rahatsız ediyor.
75) Tutanakların trafik polisine tesliminde yaşanan sorunlar; teslim yerlerinin çoğaltılması.
76) Boş makbuz bulmakta sıkıntı yaşanıyor.
77) Ceza Tutanakları'nın akibeti hakkında bilgi.
78)  Fahrî Trafik Müfettişleri'nin araçlarına tanıtıcı ve ikaz edici uyarıların takılması.
79) Fahrî polislik görevi verilmeli.
80) Ceza Tutanakları'nın internet aracılığı ile verilmesi.
81) 48/4 maddesinin şoförlere yeniden uygulanması konusu (sigara yasağı).
82) 47/1d maddesi neden kaldırıldı? Tekrar konulsun.
83) Dışkapı su deposu - Ziraat Fakültesi arasındaki üst geçit altında bekleme yapan minibüslerin 2 hattâ 3 şeridi işlemez hale getirmesi.
84) Ceza Tutanakları'nın teslim süresinin uzatılması.
85) Tutanakların tesliminde belli sabit yerlerin oluşturulması.
86) Polisevlerine giriş müsaadesinin verilmesi.
87) FTM'nin özendirilmesi.
88) Müfettiş kimliğinin gizli tutulması.
89) FTM'nin tanıtılması.
90) Tutanakların faks yoluyla gönderilmesi.
91) Tutanakların teslimi konusunda yaşanan zorluk.
92) Ceza puan defterlerinin postalanması.
93) Özel araçların az kullanılması.
94) Ankara çıkışlarındaki anayol güzergâhlarında alt yaya geçitlerine ağırlık verilmesi.
95) FTM'nin yazdığı Ceza Tutanakları'na ilk seferinde para cezası yazılmaması, muhataba hatasının tespit edildiğine dair ihtar gönderilmesi.
96) Ölümlü trafik kazalarının olduğu yerlere sürücünün dikkatini çekecek levha sembol vb. konulması.
97) Hava kirliliğine sebep olan araçların trafikten men edilmesi.
98) Konya yolu ve Eskişehir yolundaki trafik yoğunluğunun giderilmesi.
99) Ceza ihbar makbuzlarının internet üzerinden ihbar edilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması.
100) Bütün karakollarda görevlendirilecek bir kişi tarafından makbuz alınması.
101) Belirli yerlere konulacak sandıklar vasıtası ile buraya atılacak makbuzların yetkililer tarafından alınması.
102) Tutanakların teslim süresinin uzatılması.
103) Ticarî minibüslerin plâkalarının minibüs içerisine yazılarak asılması.
104) Ehliyet alımlarında adayların psikolojik muayeneden geçirilmesi.
105) Ceza İhbar Tutanağı'nın küçültülmesi.
106) Tek yön yazan yolların uygulanmadığı, kaldırılması veya kesin uygulanması.
107) Tutanakların internet üzerinden düzenlenmesi.
108) Tutanakların teslimi konusunda yaşanan zorluk.
109) FTM'nin varlığının basın yoluyla tanıtılması.
110) Park sorunu hakkında.
111) Kızılay kavşağındaki yaya geçişleri yeniden düzenlenmeli.

112) Meslek içi eğitim semineri yapılması.
113) İletişim kolaylığı sağlanması.
114) Alkolden ceza yazılması.
115) Dikmen Cad. - Mimar Sokak kavşağının düzenlenmesi.
116) Tutanakların teslimi konusunda yaşanan zorluk.
117) FTM'nin özel araçlarına müfettiş olduklarını belirten uyarıcı işaret konulması.
118) Tutanakların teslimi için kimlik gösterip Emniyet Müdürlüğü'ne araçla girme izni verilmesi.
119) Minibüslerin fazla yolcu alması.
120) Okul servis araçlarının fazla öğrenci taşıması.
121) Fahrî Trafik Müfettişleri'nin varlığının sürücülere belirtilmesi.
122) FTM'nin yaptığı görev gizlidir, dernek çatısı altında faaliyet göstermesi yanlıştır.
123) Tutanakların internet üzerinden teslimi.
124) Cep telefonlarıyla ücretsiz direkt ulaşılabilecek telefon numarası isteniyor.
125) Ankara ili tüm otoparklardan ücretsiz yararlanmak.
126) FTM'ye birer röportaj teybi verilmesi.
127) Tutanakların teslim süresinin uzatılması.
128) Emniyet Müdürlüğü'ne geldiğimizde otoparktan ücretsiz yararlanalım.
129)  Acil haberleşme hattı kurulsun.
130) FTM'nin araçları emniyete özellikle kayıtlanması.
131) Ankara ili tüm otoparklardan ücretsiz yararlanmak.
132) Tutanakların internet üzerinden teslimi.
133) Neyzen Tevfik Sokak tek yönlü bir sokak Özveren Sokak paraleli olup iki bağlantısı var.  İki bağlantı da aynı yönde. Düzeltilmesi.
134) Okul servislerimize klima mecburiyeti getirilmeli.
135) Toplantı saatleri net olarak belirlensin.
136) Kanun tüzük ve diğer değişiklikler bizlere iletilsin.
137) Tutanak teslim süresi uzatılsın.
138) Tutanaklar semt karakollarına verilebilir mi?
139) Tutanak teslim süresi uzatılsın.
140) Tutanakların internet üzerinden teslimi.
141) FTM toplu taşım araçlarından faydalanmalı.
142) Polis araçlarına sağlanan kolaylık müfettiş araçlarına da sağlansın.
143) Tutanak teslimiyle ilgili sorunlar artmıştır.
144) Park sorunu hakkında belediyelerin Trafik Komisyonu'ndan izin alınarak yasal düzenlemelerin yapılması.
145) Duyurular adresimize gelmiyor.
146) Taksi adedi fazlalığı trafiği olumsuz etkiliyor.
147) Toplantıların Belediye Trafik Dairesi, Emniyet Müdürlüğü, FTM ve Şoförler Cemiyeti ile birlikte yapılması.
148) Cezaların tebliğlerinin vergi dairesince süratle yapılması.
149) Tutanak teslim süresi uzatılsın.
150) Tutanakların internet üzerinden teslimi.
151) Tespit Tutanakları'nın daha sade olarak tanzim edilmesi.
152) Tutanakların internet üzerinden teslimi.
153) Tutanakların Ankara Kızılay metrosundaki karakola teslimi.
154) Tutanakların internet üzerinden teslimi.
155) Ticarî taksilerin orijinal plâketlerinin markalarının olabilecek şekilde olmasının denetlenmesi.
156) Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesiz gayri resmî kişilere ücretli park yapılması için bazı caddeleri kiraladığı.
157) Tutanak teslimiyle ilgili sorunlar.
158) Tutanak teslim süresi uzatılsın.
159) Tutanakların internet üzerinden teslimi.
160) Tutanak teslimiyle ilgili sorunlar.
161) Trafik anında hatayı teyp ile tespit etmek isteniyor.
162) Belediye otobüslerinin egzost muayenesinden geçmediği.
163) Ehliyet alırken psikolojik test uygulansın.
164) Cezalar yalnızca para ile olmamalı; kırmızı ışık 5 gün , hatalı sollama 10 gün, aşırı hız 15 gün v.b. olmalı.
165) Önce yaya sonra araba.
166) Park yasağına uymayana ceza yazılsın, bir süre sonar aracı çektirilsin.
167) Ceza Tutanakları'nın en kısa sürede ilgili şahsa tebliğ edilmesi.
168) Tutanak teslimiyle ilgili sorunlar.
169) Keçiören - Mecidiye kavşağının düzenlenmesi konusu.
170) Dikmen Caddesi - Ömür Sokak kavşağı risk teşkil ediyor. Buraya hız yavaşlatma bariyeri yaptırılması.
171) Tutanak teslim süresi uzatılsın.
172) Toplantıya katılamadığımız takdirde toplantı tutanak özeti ile bilgilendirilmek.
173) Ehliyet sahibi sürücülerin 3 senede bir genel sağlık kontrolünden geçirilmesi.
174) 1011 kavşağındaki sorunlar.
175) Resmî araçların egzostlarının kontrolü.
176) Geceleri orta refüjlerin ışıklandırılması.
177) İstanbul otobanı Susuzköy'den Hipodrum'a kadar ışıklandırılması.
178) Eğitime önem verilmeli.
179) Tutanak teslim süresi uzatılsın.
180) Tutanak teslimiyle ilgili sorunlar.
181) Ehliyet verilirken daha dikkatli davranılmalı.
182) Okullarda trafik eğitimine önem verilmeli.
183) Basın yoluyla trafik konusunda sürücüler devamlı ikaz edilmeli.
184) Hata yapan sürücülere müsamaha gösterilmemesi.
185) Sürücü belgesi verilirken daha ciddi olunması.
186) Tutanak teslim süresi uzatılsın.
187) Alo 154 hattının ücretsiz olması.
188) Sürücü kurslarının denetimini FTM'ler alsın.
189) Cinnah Caddesi iniş ve çıkışlarda araç sayısı çok fazla.
190) Tüm trafik polislerinin Türkiye'nin her tarafında ceza yazma ehliyetine sahip olmaları.
191) Trafikte tam kurallara uyan sürücülere ödül verilmesi
192) FTM için bir Alo Hat verilmesi.
193) İndirimli Taşıt Kartı verilmesi.
194) Bayramlarda, yeni yıllarda tebrik kartı gönderilmesi.
195) Toplantılarda kitap, broşür, dergi dağıtılması.
196) Toplantı davetiyeleri daha erken gönderilsin.
197) İnternet ortamında tutanak sonuçlarını görebilir miyiz?
198) Tutanakların teslim süresinin uzatılması.
199) Tutanakların Bölge Trafik tarafından da alınması.
200) Kızlarpınarı Cad. Mecidiye durağından sola dönüş Divrik Cad. dönüş için trafik lâmbası konulması.
201) Gece araç rengini göremiyoruz.
202) Araç marka ve modeli için genel bir tâbir kullanılsın; Fiat, Uno, vb..
203) Ceza Tutanakları daha hızlı tebliğ edilsin.
204) Tutanakların tesliminde yaşanan zorluklar.
205) Otopark sorunu ile ilgili belediyeler daha iyi çalışma göstermeli.
206) Otopark ücretlerinin yüksek olması vatandaşları park alanı dışına itmekte.
207) Dönüş köşe ve kavşaklara yakın taksi duraklarının kaldırılması.
208) Düğün ve sünnet arabalarının plâkalarının kapatılmaması ve ceza uygulanması.
209) Trafikle ilgili devamlı basın yoluyla vatandaşlara bilgi verilmesi.
210) Ücretsiz telefon hattı verilmesi.
211) Telefon hattı verilmesi.
212) Tutanakların internet üzerinden takibi.
213) Askerî ve resmî araçların egzostlarından çıkan gaz hava kirliliğine neden oluyor.
214) Sürücü kurslarının daha ciddi olması.
215) FTM'nin tanıtılması.
216) Tutanak tesliminde yaşanan sıkıntı.
217) FTM'nin tanıtılması.
218) Tutanaklarının tesliminde yaşanan zorluklar.
219) Tutanak teslim süresinin uzatılması.
220) Tutanak tesliminde zorluk.
221) Tutanakların semt karakolu tarafından da alınması.
222)  Kızılay, Ulus, AŞTİ gibi merkezi yerlerde kısa süreli park yapılan park için sorumsuz ve görevli olmayan (Değnekçi) kişiler tarafından alınan fahiş ücret önlenmeli ve park ücretleri azaltılmalı.
223) Tutanakların âkibeti hakkında bilgi.
224) Tutanakların teslimi için bir posta kutusu belirlenebilir mi?
225) Orta kısımda daha küçük ebatta ışık yerleştirilmesi.
226) Yayaların çok seyrek kullandığı kaldırımlara araçların park etmesi için düzenlenmesi.
227) Bazı çok dik ve keskin tâli yoldan ana yola çıkışlarda ayna yerleştirmek.
228) FTM'nin vatandaşlara tanıtılması.
229) Emek 4 - 8. Cad., Tunalı, Cinnah, Kavaklıdere gibi yerlerde yüksek sesle müzik dinlenmesinin önlenmesi ve bu yerlerin daha sık denetlenmesi.
230) Pano ve levhalarla FTM'nin tanıtılması.
231) Olay yerinin tarifinde cadde ve sokak isimlerini bilemiyoruz.
232) Taksi duraklarının köşe başlarında olması görüşü engelliyor.
233) Tutanak düzenlemeyen müfettişlerin görevlerine son verilmesi.
234) İnternet üzerinden tutanak teslimi.
235) Tutanakların âkibeti hakkında bilgi.
236) Tutanakların iptal edilmemesi.
237) Tutanakların tesliminde yaşanan zorluk.
238) Şehir içinde emniyet kemeri takılmıyor.
239) Otobüs duraklarına park ediliyor.
240) Araçlardaki sis lâmbalarının gösteriş için kullanıldığı.
241) Araçta tekerleklerin arkasında tozluk lâstikleri bulunmalı.
242) Tek yönlü yolda ihlâl yaparak ters yönden gelen araçlarla ilgili bir madde eklenemez mi?
                                               ---30.06.2003---

İzmir Emniyet Müdürlüğü
http://www.izmirpolis.gov.tr/hakkimizda/birimler/genel/fahtrafik.asp

FAHRÎ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ

            Fahrî Trafik Müfettişliği uygulamasına geçildiği tarihten bugüne kadar ilimizde 1094 kişiye Fahrî Trafik Müfettişi belgesi verilmiştir. Ayrıca 78 kişinin müracaatları değerlendirilmiş ve gerekli işlemler başlatılmıştır. Belge verilen 1094 kişiden 30’unun belgeleri aşağıdaki nedenlerden dolayı iptal edilmiştir.

            Şu an için ilimizdeki Fahrî Trafik Müfettişi sayısı 1064’ tür. İşlemleri devam eden 78 kişinin katılımı sağlandığında sayı 1142 olacaktır.

            Fahrî Trafik Müfettişliği iptal edilenlerin, iptal edilme nedenlerine göre dağılımı :

Alkollü araç kullanmaktan dolayı : 10
Mükerrer sicilden dolayı : 6
Kendi isteği ile iptal edilen : 6
Vefat nedeniyle : 4
Kimliğini nüfuz kazandırmak nedeniyle iptal edilen : 3
Sahte belge düzenlemek : 1

            2001 Yılı Kasım ayı sonu itibariyle, Fahrî Trafik Müfettişleri'nin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne teslim ettikleri İhbar Tutanakları'nın değerlendirilmesi :

            Teslim edilen İhbar Tutanakları'na istinaden 51.580 sürücüye, toplam 2.027.782.600.000 TL trafik para cezası uygulanmıştır.

 

DEHA 20 - Günlük Denizli Gazetesi
http://myuksel.pamukkale.edu.tr/22_04_2002.htm

FAHRÎ TRAFİK MÜFETTİŞLERİ

            Fahrî Trafik Müfettişliği konusuna zaman zaman değinirim. Önemli bir nedenden dolayı bu konuyu tekrar açıyorum.

            Valiliklerce her ilde yaklaşık 1.000 araca bir fahrî müfettiş düşecek şekilde fahrî trafik müfettişlikleri verilir.

            Kimler fahrî trafik müfettişi olabilir sorusuna gelince : Yüksek okul mezunu, 40 yaşını doldurmuş, en az 10 senedir ehliyeti olan ve suçlu olarak trafik kazası yapmamış kişiler (bay veya bayan) il valiliğine başvuruda bulunur. Valilikler, İçişleri Bakanlığı'nı da devreye sokarak müfettişleri seçerler.

            1998, 2000 ve 2002 yıllarında Denizli’de tayin edilen fahrî müfettiş sayısı 177’yi bulmuştur. Muhtemelen de en az iki yıl daha yeni bir atama yapılmayacaktır.

            Fahrî müfettişler (adı üstünde), bu görevleri herhangi bir bedel almadan, kendi zamanını ve parasını harcayarak yaparlar.

Görevleri

·  Kara yolunda veya yerleşim yerleri içinde 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na uymayan sürücüler
    hakkında tutanak düzenlemek başlıca görevidir.

·  Kendisi sürücülerle muhatap olamaz. Geri plânda ve gizli kalır.

·  Tutanaklar plâka numarası, aracın türü, markası ve rengi belirtilerek sadece araca düzenlenir.

·  Tutanaklara aracın tanımı yanında olay vakti ve yeri de yazılır.

·  Aracın evrakı ile ilgili düzensizlikler, ölçülmesi gereken aşırı hızı, ölçülmesi gereken aşırı yükü, sürücünün
    yorgun, alkollü veya uyuşturucu almış olup olmadığı gibi durumlarda fahrî trafik müfettişi tutanak
    düzenleyemez.

·  Her vatandaş gibi trafikten sorumlu yerlere (belediye, trafik polisi, jandarma, Karayolları ve Köyişleri Genel
    Müdürlüğü'nün taşra mensupları gibi) görüş ve önerilerini bildirebilir. Görüşlerinin ağırlık kazanması için
    bunları bir dernek kanalıyla yazılı olarak yapmasında fayda vardır.

·  Trafik Ceza Kılavuzu'nun hangi maddeleri hakkında tutanak düzenleyebileceği fahrî trafik müfettişlerine
    bildirilir.

·  Tutanaklar sadece trafik polisine bir hafta içinde teslim edildiğinde işlem görür.

·  Devlet, fahrî trafik müfettişlerini yüksek tahsilli ve 40 yaş grubu üzerindeki vatandaşları arasından
    seçmektedir. Burada gaye, aklı başında olan, kültürlü ve toplum tecrübesi olan insanları bu işle
    görevlendirmektir. Dolayısıyla fahrî trafik müfettişlerinin de buna göre davranmaları, yetkilerini kullanırken
    sorumluluklarının bilincinde olmaları gerekir. Şahsi düşmanlıklarını ve anlık kızgınlıklarını kasti tutanak
    düzenleyerek kişisel baza indirmemeli, her zaman âdil ve tarafsız olmalıdırlar.

·  Düzenledikleri tutanakların yasanın emirlerine ters düşmemesi gerekir. Trafik kurallarını kişisel tahminlere
    göre değil, yasaya göre yorumlamalıdır.

·  Fahrî Trafik Müfettişleri için geçerli yasa, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yasası'dır. Ayrıca çeşitli
    kuruluşların çıkardığı Karayolları Trafik Ceza Rehberleri de kendisine yardımcı olacaktır.

·  Müfettişler kendi gördükleri aksaklıkları tutanağa geçirir. Sorumlu yetkili olarak devlet onları tayin etmiştir.
    Başka bir aile ferdi veya dostu ile bu yetkileri paylaşamaz.

·  Türkiye sınırları içinde görev yerleri sınırlı değildir. Sınırlı olan sadece, tutanağı olaydan bir hafta sonraya
    kadar trafik polisine teslim etme süresidir.

·  Tutanakları sadece trafik polisi almaktadır. Teslim etmek için ya Trafik Bölge İstasyonları'na veya trafik
    ekiplerine gitmeleri gerekir. Teslim almamak için bahane yaratan polislerle karşılaşabilirler. Kibarca ısrarcı
    olmaları ve gönüllü olarak üstlendikleri bu görevden kendilerini soğutmalarına izin vermemeleri salık verilir.

·  Mutlak önerimiz : Kendilerinin her zaman örnek bir sürücü gibi araç kullanmalarıdır.

Diğer Sürücülere Uyarı

            Lütfen her sürücü aracını dikkatli kullansın! Fahrî Trafik Müfettişi'nin yazdığı tutanaktan kendinizi kurtarmanız çok zordur. Kolay ve ucuz olan, kurallara uygun araç kullanmanızdır. Fahrî Trafik Müfettişi'nin yaptığı görev aynen askerlik gibi bir vatan görevidir. Fahri Trafik Müfettişleri'nin peşine düşeceğinize, kendi kendinize çeki düzen verin ve caddelerimizi mezbahaya çevirmekten artık vazgeçin!!!

 

Konya Emniyet Müdürlüğü
http://www.konyaemniyet.gov.tr/default.asp?page=danisma/fahri_trf_mft/fahri_trf_mft_ana

 FAHRÎ TRAFİK MÜFETTİŞLERİ İLE İLGİLİ
GENEL BİLGİLER

            Fahrî Trafik Müfettişleri Trafik Suçu Tespit Tutanağı tanzim ederken tükenmez kalem ile silinti ve kazıntıya meydan vermeden tanzim edecekleri tutanakların yapılan kural ihlâli ve kanun maddesi bölümünü eksiksiz doldurulacaklar; sicil numaralarını yazarak, mutlaka imzalayacaklar ve Fahrî Trafik Müfettişleri'nin ülke genelinde görevli oldukları dikkate alınarak uygulamada görevli tüm trafik ekip ve polislerimize tutanaklarını en geç bir hafta içersinde teslim edebileceklerdir.

            İhbar Tutanakları'nı teslim alan görevlilerimiz ise, Fahrî Trafik Müfettişi'nde kalan tutanağın altına sicil numaralarını yazarak tarih koyup imzalayacaklar, tutanakları üçüncü bir şahsın görmesine ve gecikmeye mahal bırakmaksızın Ceza İşlemleri Büro Âmirliği'ne teslim edeceklerdir.

            Ceza İşlemleri Büro Âmirliği'nde tutanaklar İhbar Tutanağı Kayıt Defteri'ne kayıt edilerek Karayolları Trafik Kanunu'nun 116. ve Karayolları Trafik Müfettişleri'nin sadece sicil numarası yazılacaktır.

            Fahrî Trafik Müfettişleri trafik personelimizin yürütmekte olduğu trafiği düzenleme ve denetleme hizmetlerine müdahale eden kişiler değil, aksine teşkilâtımıza gönüllü yardımcı olan kişiler olarak görülmektedir.

            Fahrî Trafik Müfettişleri özellikle gece ve yağışlı havalarda araçların marka ve renklerini tespit edemedikleri, dolayısıyla Trafik Suçu Tespit Tutanağı'ndaki bu haneleri dolduramadıklarından trafik polisine tutanağı teslim etmeyerek bir çok kural ihlâlini bildiremedikleri anlaşıldığından Fahrî Trafik Müfettişleri Trafik Suçu Tespit Tutanağı'nı tanzim ederken aracın markası ve aracın rengi hanelerini tespit edememeleri durumunda bu kısmı boş bırakmak suretiyle trafik görevlilerimize teslim etmelerinde her hangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Fahri Trafik Müfettişlerince Tutanak Tanzim Edilebilecek Maddeler ve Ceza Miktarları
Müfettişlerde Aranacak Şartlar, Müracaat, Değerlendirme Esas ve Usulleri
Uygulamada Görülen Aksaklıklar
Yönetmelik

 

Çağın Polisi Dergisi
http://www.caginpolisi.com.tr/4/43.htm

Asayiş Gönüllüleri

M. İhsan KOCADAĞ
2. Sınıf Emniyet Müdürü/Emniyet Müdür Yardımcısı

            Ankara'da 06 MART 2002 günü huzur adına yeni bir meşale daha yakıldı. "Asayiş Gönüllüleri" adıyla başlatılan bu sivil toplum hareketi " toplum doktorluğu" ilkesinden hareketle İl Emniyet Müdürü'müz öncülüğünde emekleme aşamasında. Daha ilk gününde büyük ilgiyle ve destekle karşılaştık.

          Nedir bu hareket? Nereden yola çıkıldı?

            Çağdaş devlet idaresinde kamu yönetiminin, hükümet faaliyetlerini, hatta siyasî rejimlerin başarılı olup olmayacağı, o toplumdaki suç ve suç oranlarıyla bağlantılıdır. Bir toplumda suç oranları yüksek ise o toplumun sağlıklı yapısının bozulmaya başladığı bilinir. Zamanla; bu yükselme toplumda, devletin varlık nedeninin bile sorgulanmasına yol açabilir. Bu sorgulama da toplumu dejenere eder. Geniş anlamıyla devlet, toplumun öncelikle huzur ve güvenini sağlamakla zorunludur. Güvenlik hizmetleri yasalarla şekillenmiş olan ve toplumun ihtiyaçlarına göre kılık değiştirebilen hizmetlerdir. Bizler vatandaşlar olarak; vergi vermekle bu hizmete dolaylı katkıda bulunuruz, ancak; bu katkı yeterli midir? Güvenlik hizmetlerine direk katılım gerekli midir?

            Modern toplumlara baktığımızda vatandaşın yaşamın her ânında işleyişe müdahale ettiğini görüyoruz. Bu müdahale, trafik kuralı ihlâl eden bir kişiyi uyarmaktan tutun da, yola çöp dökeni ikaz etmeye kadar, çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Toplum ne kadar örgütlü ise, o oranda da müdahaleci olmaktadır. Ülkemizde de artık gelişmekte olan sivil toplum örgütleri, gündelik hayatın yönlendiricisi konumuna gelmişlerdir. Sivil örgütlenme, sonuçta birey mutluluğunu hedeflediği gibi yönetime katılımın da bir yoludur. Ülkemizde bu örgütlenmeyi, ön plânda çevreci olarak isimlendirdiğimiz sivil toplum kuruluşlarında açıkça görüyoruz.

            Bizler kamu hizmetlileri olarak; Sivil Toplum Örgütleri'nin, eksikliğini zaman zaman hissediyoruz. İşleyişe gönüllü katılım, bir vatandaşlık görevi olduğu kadar modern toplum olmanın da bir gereğidir. Ancak, bu yapılanmanın mümkün olduğunca tabana yayılması ve daha huzurlu yaşam şartlarına kavuşmamız için de birey olarak elimizi taşın altına koymak zorundayız.

            Mahallemize, sokağımıza, oturduğumuz binaya, kamu hizmeti herhangi bir nedenle gelemiyorsa bunun sebeplerini nasıl en seri şekilde getirtilebileceğini tartışmak gerekir. 150 - 200 gönüllü ile başlanılan bu uygulamanın bir ilk olması sebebiyle önemi büyüktür. Gönüllü uygulamasında amaç, her sokakta bir gönüllü bulmak, bulunduğu sokağın güvenlik sorumlusu olarak, bu insanlara hizmet etmenin hazzını tattırmak, bu yolla da huzuru evlerimize kadar yaymaktır. Bu hizmet; "Asayiş Gönüllülerine" vereceği haz yanında, dolaylı yoldan polisi daha yakından tanımalarını ve asayiş hizmetlerinin ne kadar karmaşık olduğunu öğrenmelerini de sağlayacaktır.

            GÖNÜLLÜLERE ÇAĞRI

            Tarım toplumlarında ayıplanan ihbar - muhbir müessesesi, modern toplumlarda gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Çevremizi izlemeli, topluma dolayısıyla kendimize zarar veren her şeyi polise bildirmeliyiz. Bildirmeliyiz ki, huzurlu ve mutlu olalım. Bu ne ayıp ne de günahtır. Bu modern toplumun bireyi olmanın gereğidir.

            Bu amaçla oluşturmaya çalıştığımız Asayiş Gönüllüleri'ne katıldığınız anda, sizler mahallenizin, sokağınızın Fahrî Polis'i olacaksınız. Sizleri, isimlerinizle değil kod numaralarınızla bütün Polis Birimleri bilecek, bize ulaştırdığınız bilgiler doğru kabul edilecek ancak, bundan dolayı insanların mağdur olmaması için çok titiz değerlendirilecektir. İletişim, ücretsiz telefon hatlarımızın yanında, ihtiyaç duymanız halinde en yakın Polis Birimi'yle veya bizle yüz yüze olabilecektir.

            Sizlerin katkıları ile zaten denetimli ve huzur kenti olan ilimiz, daha güzel ve huzurlu olacaktır. Zaman zaman sizlerle toplanıp, asayiş uygulamaları ile ilgili bilgilendirme çalışmaları da yapacağız. Çoğunuz, kamu hizmeti görmüş, önemli sayılabilecek suçlara karışmamış ve sorumlu bireylersiniz. Sizlere sorumluluk alanları vererek, bu alan içinde işlenmiş suçları da bildireceğiz, yani bölgenizin suç yapısını, çevrenizdeki herkesten daha iyi bileceksiniz.

            Bu bir görev değil, adı üstünde gönüllülüktür. Ne zaman isterseniz bu görevi devredebilirsiniz.

            Aramıza bekliyoruz.

 

Jandarma Genel Komutanlığı
http://www.jandarma.tsk.mil.tr/asayis/trafik.htm

JANDARMA TRAFİK HİZMETLERİ

            1. Jandarma, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 6'ncı ve Yönetmeliğin 8, 9'uncu maddelerine göre;

            a. Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis; polisin ve trafik teşkilâtının görev alanı dışında kalan yerlerde jandarma, trafik eğitimi almış subay, astsubay ve uzman jandarmalar eliyle yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya görevli ve yetkilidir.

            b. Jandarma ve polisin görev yapacağı karayolları, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, jandarma ve polis yetkililerinden oluşturulacak bir komisyon tarafından protokol ile tespit edilir.

            c. Jandarma Genel Komutanlığı, halen ülke genelindeki (31.388) km'lik devlet karayolunun (9.329) km'lik bölümünde, (29.949) km'lik il yolunun (21.277) km'lik bölümünde ve (282.393) km'lik orman ve köy yollarında olmak üzere, toplam (312.999) km devlet, il ve köy yolunda trafiği düzenleme ve denetleme görevini yerine getirmektedir.

            d. Jandarma Genel Komutanlığı'nın kendi bütçe imkânları kullanılarak; başlangıçta teşkil ettiği (248) J. Trafik Timi ile trafik denetleme ve düzenleme görevi icra edilirken zaman içerisinde (712) Trafik Timi daha teşkil edilerek toplam (960) J. Trafik Timi'ne ulaşılmıştır. Ayrıca, otoyollardaki emniyet ve trafik hizmetlerini yerine getirmek maksadıyla; kuruluşunda ambulans ve kurtarıcı araç bulunan toplam (8) J. Otoyol Emniyet ve Trafik Timi de teşkil edilmiştir. Trafik denetim hizmetlerinde etkinliğin artırılması kapsamında, tüm trafik timlerinde olacak şekilde Alkolmetre ve (225) adet Görüntü Kayıt Birimli Hız Tespit Radarı tedariki gerçekleştirilmiş olup, ilâve olarak (40) adet Hız Tespit Radarı ile teçhiz edilmiş sivil denetim aracı ile (130) adet Görüntü Kayıt Birimli Hız Tespit Radarı tedarik edilecektir.

            2. Trafik Hizmetlerinde Jandarma Teşkilâtı'nın Görev ve Yetkileri

            a. Kontrolünden sorumlu olduğu karayolları üzerinde araçları ve bu araçlarda bulundurulması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kural dışı hareketlerini denetlemek, duran veya akan trafiğin düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,

            b. Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kazanın oluş nedenlerini tüm kusurlu unsurlara göre incelenerek, iz ve delillerini tespit etmek, adlî işlemlere ve istatistikî bilgilere esas olmak üzere Kaza Tespit Tutanağı tanzim etmek veya ettirilmesini sağlamak,

            c. Trafik kazaları sonucu, yolun trafiğe kapanmış olması halinde, kazaya ait iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde işaretlemek, trafik güvenliği yönünden gerekli tedbirleri almak ve yolun trafiğe açılmasını sağlamak,

            d. Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında, kazazedelere ilk ve acil yardımın yapılmasını, en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesini, götürülmesi sağlık yönünden sakıncası bulunan yaralılar için de, sağlık personelinin olay mahalline getirilmesini sağlamak,

            e. Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında bulundurulması mecburi görülen ilk yardım malzemeleri ile karayolları üzerinde açılacak tesisler ile ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, taşıtlar için bulundurulması mecburi bulunan malzemeleri kontrol etmek, noksan veya uygun durumda bulundurmayanlar hakkında, gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak,

            f. Meydana gelen trafik kazalarını oluş nedenlerine göre incelemek, tüm kusurlu unsurlara göre değerlendirmek ve sonuçlarına göre gereken tedbirleri almak ve gerektiğinde ilgili kuruluşlara bilgi vermek,

            g. Karayolları Trafik Kanunu'nun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında, suç veya ceza tutanağı düzenlemek,

            h. Karayolları Trafik Kanunu'nun 116'ncı maddesi uyarınca, sürücüsü tespit edilemeyen araçların tescil plâkalarına göre tutanak düzenlemek, işlenmiş olan suç mahkemece ceza tayini gerektiriyorsa, tutanağın mahkemeye, trafik zabıtasının yetki sınırları içerisinde kalan suçlarda ise adres tespiti için sürücü veya sahibine tebligat yapılmak üzere aracın tescilinin yapıldığı il trafik kuruluşuna göndermek,

            i. Sorumluluk sahaları üzerindeki karayollarında yapılacak millî ve milletlerarası yarış ve koşularla ilgili olarak bu yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli trafik tedbirlerini almak ve koşuların güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

            j. Karayolları Genel Müdürlüğü yol ağı dışındaki yollarda trafik düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretlerinin görülen eksikliklerini ilgili kuruluşa bildirmek,

            k. Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle jandarmaya verilen görevleri yapmak.

            3. Trafik kazasına el koyan Jandarma Trafik Timi

            a. Yol güvenliğini sağlar, işaretleme yapar.

            b. Yaralı varsa ilk yardımını yapar.

            c. Yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmesini sağlar.

            d. Trafik düzenini sağlar.

            e. Mahalli genel zabıta olay yerine gelene kadar yangına, hırsızlığa, yağmalamaya karşı tedbir alır; yola dökülen sürücü, yolcu ve yayalara ait kıymetli eşyaları tutanakla tespit eder.

            f. Kaza mahallinde ölü varsa; savcılıkca aksine bir emir verilmemişse, C. Savcısı ve adlî tabip olay yerine gelene kadar araçların ve kazazedelerin yerlerinin değiştirilmemesi ve kazaya ait iz ve delillerin olduğu gibi muhafaza edilmesini sağlar.

            g. Anlaşma hali dışında maddi hasarlı, ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında, adlî yönden gereğini yapmak üzere mahalli zabıta gelene kadar, kazaya karışan sürücüleri olay yerinde bekletir.

            h. Trafik kazasının adlî işlemleri bölgeden sorumlu mahalli genel zabıtaca yapılır, J. Trafik Timleri'nin adlî görevi yoktur.

            i. Kaza mahallinin incelenmesi, ölçümlerin yapılması ve kaza yerinde gerçeğe uygun ölçekli Trafik Kazası Tespit Tutanağı'nın tutulması görevlerini yürütür.

            j. Kazaya karışan sürücülerin alkollü olup olmadıklarını alkolmetre cihazı ile kontrol ederek Alkol Test Tutanağı tanzim eder.

            k. Tanzim ettiği Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve Alkol Test Tutanağı'nın birer suretini, mahkeme dosyasına eklenmek üzere, varsa diğer belge ve malzemelerle birlikte mahalli genel zabıtaya teslim eder.

            4. Trafik Kazalarına Mahalli Genel Zabıtaca El Koyma

            a. Jandarma trafik sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kazalarına J. Trafik Timleri'nce müdahale edilmesi esas alınır.

            b. Ancak, J. Trafik Timi'nin kaza yerinden oldukça uzak mesafede bulunduğu ve Kaza Tespit Tutanağı düzenlenmesinin gecikmesinde sakınca olduğu durumlarda vatandaşın mağduriyetine sebep olmamak maksadıyla (Yolun trafiğe kapanması, vatandaşların mağdur duruma düşmesi vb.) Trafik Kazası Tespit Tutanağı mahalli genel zabıta durumundaki (İl J. Komutanlığı'nca bu maksatla görevlendirilen) personel tarafından düzenlenebilir.

            5. Trafik Suçlarına Mahalli Genel Zabıtaca Müdahale;

            a. Mahalli genel zabıta görevlisi durumundaki Jandarma Subay, Astsubay ve Uzman Jandarmalar, görevli oldukları esnada bir trafik suçuna rastladıklarında; J. Trafik Timi'nin/Trafik Polisi'nin olay yerine intikali mümkün olmadığı taktirde, durumu belirtir bir tutanak düzenlerler.

            b. Düzenlenen tutanak (gerekiyor ise trafik suçlusu ile birlikte) bölgeden sorumlu J. Trafik Timi'ne/Trafik Polisi'ne intikal ettirilir.

          Kimden : Mehmet Yüksel – 04.11.2003/08.14
          Kime : trafik@yahoogroups.com

            Sevgili Tevfik, Sevgili Trafik Grubu Üyeleri,

            FTM ile ilgili yönetmelik çıktığında, durumun bu şekilde gelişeceği zaten belliydi. Sebebi :

            1. FTM gibi bir kuruma Trafik Polisi'nin tahammül etmesi zaten - bu yapısı içinde - beklenemez. Böyle güzelce (!) geçinip giderken başkalarının da çomak sokmasına hoşgörüyle bakacaklarına ben şahsen hiç inanmadım. Görüştüğüm komiser ve müdürlerine hep sordum : "Bu iş ancak sizler isterseniz yürür. Yürütecek misiniz?" Tabii ki hayır demediler.

            2. FTM olmuş kişiler de genelde bu ülkenin sürücüleri. Birçok kuralı "olsa olsa" zihniyetiyle biliyor ve uyguluyorlar. Ben şahsen bazı kuralları kendilerinin de bilmediklerini düşünüyorum. Eğitim programlarına katılmaları zor oluyor ve o program zaten etkili değil. Eğiten kişiler de aynı kategoriden.

            3. Bir ülkede her şey yargı denetiminde olmak zorunda. Derneğin de zaten - anlaşılan - buna itirazı yok. Sadece gizli kalması isteniyor. Ama bizim "yargı sistemimiz" acaba buna, yani bir işi doğru yapmaya cevaz verir mi?

            Saygılarımla.

FAHRÎ TRAFİK MÜFETTİŞİ YÖNETMELİĞİ'NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILDI

 

            Kimden : Tevfik Karataş tevfikkaratas@hotmail.com 22 ARALIK 2003 PAZARTESİ
           
Kime     : trafik@yahoogroups.com

            Fahrî Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin bir maddesi değişti. 22 Aralık 2003 tarih ve 25324 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

            Değişiklik 12. maddede yapıldı. Değişiklik şu:

            "HER İLİN MÜFETTİŞ SAYISI , O İLDEKİ MERKEZ VE İLÇE TRAFİK TESCİL KURULUŞLARINA KAYITLI TOPLAM MOTORLU ARAÇ SAYISININ BİNDE İKİ ORANINDA TESPİT EDİLİR."

            Eski yönetmelik şöyle idi.

            Müfettiş Sayısı

            Madde 12- Her ilin müfettiş sayısı, o ildeki merkez ve ilçe trafik tescil kuruluşlarına kayıtlı toplam motorlu araç sayısının binde biri oranında tespit edilir, ancak o il ve ilçenin ekonomik, sosyal, kültürel, turizm ve benzeri gerekçeleri sebebiyle il valisinin talebi üzerine bu rakam arttırılabilir.

            Sevgi ve saygılarımla...

Kimden : Tevfik Karataş – 19.01.2004/10:00
Kime     : trafik@yahoogroups.com

 MADDE 1 — 1/5/1997 tarihli ve 22976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin
                         12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “Madde 12 — Her ilin müfettiş sayısı, o ildeki merkez ve ilçe Trafik Tescil Kuruluşları'na kayıtlı toplam motorlu araç sayısının
                          binde iki oranında tespit edilir.”

YAZDIR