(Bu sayfa en son 16 Kasım 2003 tarihinde güncellenmiştir.)

 


Amblemin bir başka amaç ile veya bir başka şahıs veya kuruluş tarafından aynen veya benzeri şekilde kullanılması yasaktır.
   

Türkiye Fahrî Trafik Müfettişleri Derneği
Genel Merkezi
http://www.fahritrafik.org/main.html

Bakanlar Kurulu'nun 27.03.2003 tarih ve 2003/5.422 no.lu kararı ile derneğin adının önüne
Türkiye kelimesinin konulması uygun görülmüştür.

FTM Tüzüğü, 06 - 061 - 185/11768 no.lu kod ile 21.06.2000 tarihinde Ankara Valiliği'nce,
08.08.2000 tarihinde de İçişleri Bakanlığı'nca onaylanmıştır.
http://www.fahritrafik.org/law.html

Genel Başkan :     

İhsan MEMİŞ

Web :     

http://www.fahritrafik.org

e - mail :     

turkiye@fahritrafik.org

Adres : Atatürk Bulvarı, No. : 83/10   Kızılay/ANKARA

           FTM-DER Tüzüğü (AB Normunda)
        Madde 2 - Derneğin Amacı
          
Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının sebep ve sonuçlarını araştırmak, önleyici tedbirleri geliştirmek ve bu hususta trafik düzenlemesinden ve kontrolünden sorumlu olan Emniyet Genel Müdürlüğü personeli başta olmak diğer kamu ve özel kuruluşlara yardımcı olmak, 2918 Sayılı Kanun'un Ek - 6'ncı maddesindeki esaslar ve buna dayanılarak çıkartılan Fahrî Trafik Müfettişleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ne uygun olan görevleri yapmak, trafiğin ülkemizdeki can ve mal kayıpları boyutlarını azaltmak için eğitici programlar yapmak veya yaptırmak, yurt içi ve yurt dışı gözlem ve araştırmalarımızı ilgili makamlara aktarmak, Fahrî Trafik Müfettişleri arasında meslekî ve diğer bilgi akımını kuvvetlendirmek, dayanışma yapmak, diğer ulaşım sektörlerinin de gelişip trafik kazalarının azaltılmasındaki önemini kent içi ve kent dışı ulaşım ve toplu taşım araçlarına kavuşmasına ışık tutmaktır.

Dernek Teşkilât Şeması

Yeşil bir yaşam yolu trafik@yahoogroups.com üyeliğiyle yeşerir.

 

Yahoo! Groups – Trafik Mesaj
http://groups.yahoo.com/group/trafik/message/1048
Yeni Asır Mümin Sertbaş/03.10.2000

            Fahrî müfettişler de dernek kuruyor.

            Türkiye'de sayıları 9 bin'e ulaşan fahrî trafik müfettişleri çalışmalarını giderek daha bilinçli ve organize bir şekilde yürütmeye başladı. Genel merkezi Ankara'da bulunan ve bugüne kadar 8 ilde şube açan Fahrî Trafik Müfettişleri Derneği, 20 ilde daha şube açma çalışmalarını sürdürüyor. Genel Başkan İhsan Memiş imzasıyla müfettişlere gönderilen yazının bir örneği bana da ulaştı.

            Memiş ilgilendikleri konuları, "Sürücülerin denetimi, toplu taşıma, trafik eğitimi, ilk yardım, trafik kazalarının maliyeti" olarak sıralıyor.

            Ayrıca araştırma ve dokümantasyon merkezi de kurulmuş. Fahrî müfettişlerin tanzim ettiği Ceza Tutanakları'nın zamanında sürücülere iletilmesinin faydalı olacağının da belirtildiği yazıda, öğrenci servislerini kullanan sürücülere de şu önerilerde bulunuluyor :

1 - Rast gele yol ortasında veya trafiği aksatacak şekilde durmamalı, öğrenci indirip bindirmemeli,
2 - Okul servis araçlarına kapasitesinin üstünde öğrenci bindirilmemeli, mutlaka indirme ve
     bindirmede rehber öğretmen bulundurmalı,
3 - Araç şoförü görev başındayken sigara içmemeli,
4 - Öğrencilere argo konuşmamalı, öğrencinin eğitim ve öğretimine olumlu katkıda bulunacak
     müzik çalmalı,
5 - Araç sürücüleri traşlı, temiz giyimli ve kravatlı olmalıdır,
6 - Havalı klâkson çalmamalı,
7 - Eğitim döneminde okulların bulunduğu caddeler kapatılmalı, yaya geçitlerine dikkat etmeli,
     hız ve sinyal kurallarına uygun hareket etmeli,
8 - Servis araçları temiz tutulmalı ve her gün iç temizliği yapılarak dezenfekte edilmeli.

            Servislere denetim

            Her yıl binlerce trafik kazasının meydana geldiği ülkemizde birçok öğrencimiz de bu faciaların kurbanı oluyor. Bu nedenle yetkili şoförler odası temsilcileri ve trafik ekiplerinin okul servis araçlarını denetlemesinin yanında fahrî trafik müfettişlerinin de gereken hassasiyeti göstereceklerinden eminim.

            Fahrî trafik müfettişlerinin, trafik polisine büyük yardımcı ve destek oldukları bir gerçek. Görevleri sadece hataların tespitini yapmak değil, trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerilerini de yetkililere iletmek. Aralık 2000'den itibaren Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak liselerde konferanslar vermeyi de plânlayan ve önümüzdeki aylarda İzmir'de de bir şubesinin açılacağı belirtilen derneğin Genel Merkez'inin yazışma adresi ve telefonları şöyle : Cihan Sokak No.: 10/3 Sıhhiye/Ankara 0 (312) 229 62 97

 

Merhaba Bölge Gazetesi
http://www.merhabagazetesi.com.tr/arsiv/2001/08/10/g8.htm

FAMDER Tüzel Kişiliğe Kavuştu

Sürücülere gözetim

            Fahrî Trafik Müfettişleri Derneği (FAMDER), İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanarak tüzel kişiliğe kavuştu.

            Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün işinin FAMDER'le çok daha kolaylaştığını söyleyen Dernek Genel Başkanı Mehmet Yaman, trafiğe çıkan tüm araç sürücülerinin 24 saat esasına göre dernek üyeleri tarafından izlenerek kontrol edildiklerini belirtti. Kırmızı ışıkta geçen, hatalı sollama yapan ve trafik suçu işleyen sürücülerin bundan böyle daha dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Yaman, "Artık, trafik canavarı kurallara uymayı öğrenmek zorunda. Çünkü, yapılan her hatanın maddî karşılığı el yakmaktadır" dedi.

            FAMDER'in "Potansiyel kaza faillerini önceden tespit ederek insanımızın can, mal ve servet kaybının önlenmesini" hedef aldığını kaydeden Mehmet Yaman, duyarlı ve dikkatli olunması halinde trafik kazalarının önüne geçilebileceğini belirterek şunları söyledi :

            Trafik millî ve sosyal meselelerimizin başında gelmektedir. Sürücü, yaya ve yolcuların toplumsal görev ve sorumluluklarını bilerek yerine getirdikleri zaman mesele kendiliğinden çözümlenecektir. Amacımız kazasız, can ve mal kaybı olmadan trafiğin düzenlenmesidir. Kurallara uymayan sürücülerin bir gün sizi ve yakınlarınızdan bir tanesini sakat bırakabileceği hattâ ölüme sebep olabileceği düşünülerek hareket edilmesi gerekmektedir."

            Genel Merkezi Konya'da bulunan FAMDER'in adresi şöyle :

            Nalçacı Cad., Ay İşhanı, No.: 84/37, Tel - Faks : 0 332 237 80 80 KONYA.

 

Zaman Online Gazete
http://212.154.21.40/2001/05/06/marmara/marmaradevam.htm#11

Trafikçiler dernek kurdu

            Zonguldak'ın Ereğli ilçesine trafik sivil toplum kuruluşlarının örgütlenmesini sağlamak amacıyla Fahri Trafik Müfettişliği Derneği açıldı.

            Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Ruhan Bölük yaptığı açıklamada, yapılan mücadelede 80 yıl kamu denetiminin ağır bastığını ve toplum bilincinin gerçekleşemediğini söyleyerek, "İleri ülkelerde de 100 yıl önce başlayan trafikte sivil toplum kuruluşlarının örgütlenmesi topluma ve resmî otorite olan devlete çok büyük katkı sağlamıştır. Ülkemizde ancak 2000 yılında başlayan bu hareket ile 25 ilde şubeleri açılmış ve açılmaya devam etmektedir. Gönüllü, aydın, tarafsız, ciddi bir yapılanma ülkemiz için büyük şanstır." diye konuştu.

            Zonguldak'ta derneğe 48 kişinin üye olduğunu bunun daha da artacağını açıklayan Bölük, aydın ve bilinçli harekette görev alan tüm müfettişleri kutladığını kaydetti.

            Açılışa Kaymakam Mustafa İngenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Çağrıcı ve diğer davetliler katıldılar.
                                                                                                                                                      
EREĞLİ (cha)

 

FAHRÎ TRAFİK MÜFETTİŞLERİNİN ÇIĞLIĞI

DEŞİFRE EDİLİYORUZ!!

Kimden : Tevfik Karataş <tevfikkaratas@hotmail.com>

MAHKEMELERDE GİZLİLİK

ADALET BAKANLIĞINA 15/04/2003

            TÜRKİYE’DE 70 MİLYON İNSANIMIZIN YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞINDA KARA YOLLARININ TAŞIMA PAYI, ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN % 95’İNİ TEŞKİL ETMEKTEDİR. BUGÜN İÇİN TÜRKİYE’DE YAKLAŞIK 10 MİLYON MOTORLU ARAÇ VE 16 MİLYON SÜRÜCÜ BELGELİ İNSANIMIZ BULUNMAKTA VE HENÜZ DOYUMLULUK ORANI DA % 50 CİVARINDADIR. ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİRLERARASI TOPLU TAŞIMADAN BİR YAPILANMA İÇERİSİNDE TRAFİĞİN DENETİMİ ÇOK BÜYÜK BİR YAPILANMA İÇERİSİNDE TRAFİĞİN DENETİMİ ÇOK BÜYÜK BİR ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR.

            HENÜZ KIRSAL KESİMDEN KENTLEŞMEYE DEVAM EDEN ÜLKEMİZDE TOPLUMUMUZUN BİLİNÇSİZLİĞİ VE SÜRÜCÜ BELGELİ İNSANLARIN İYİ BİR EĞİTİMDEN GEÇİRİLMEMESİ NEDENİ İLE ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİRLERARASI TRAFİKTE ÇOK BÜYÜK İNSAN MAL VE HİZMET KAYIPLARIMIZ DEVAM ETMEKTE VE AVRUPA ÜLKELERİNİN DE ÖNÜNDE BİRİNCİ SIRADA YER ALMAKTADIR. BU ÇARPIK VE EĞİTİMSİZ TRAFİKTE DENETİM 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU GEREĞİNCE BAZI RESMÎ OTORİTELERE VERİLDİĞİ GİBİ SİVİL TOPLUMA DA VERİLEREK AYDIN VE GÖNÜLLÜ İNSANLARIN DA BU DENETİMDE DEVLETE YARDIMCI OLMALARI, DESTEK VERMELERİ, PROJE ÜRETMELERİ DE İSTENİLMİŞTİR.

            1997 YILINDA 2918 SAYILI YASAYA EKLENEN 6. MADDE İLE YASAL OLARAK FAHRÎ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ İHDAS EDİLEREK TRAFİKTE KURAL İHLALLERİ YAPAN SÜRÜCÜLERE SİVİL OTO KONTROL SİSTEMİYLE CEZA UYGULAMASI DA YAPMAKTADIRLAR. TÜRKİYE GENELİNDE 10,950 FAHRÎ TRAFİK MÜFETTİŞİ 81 İLDE GÖREV YAPMAKTADIR. BU UYGULAMA GELİŞMİŞ ÜLKELERDE 50 YIL ÖNCE UYGULANIP TOPLUM BİLİNÇLENMESİ GELİŞTİRİLİRKEN BİZDE BU YÖNTEMLER YENİ UYGULANMAKTA VE ÇOK FAYDALI SONUÇLARI DA DOĞURMAKTADIR.

            ANCAK; UYGULAMADA BAZI HATALAR VE HUKUKİ BOŞLUKLAR DA BULUNMAKTADIR. BU KONUDA EN ÖNEMLİ SORUNLARDAN BİR TANESİ ADALET BAKANLIĞI'NI İLGİLENDİRMEKTEDİR. BU YAPILANMADA GÖREV ALANLARIN KENDİLERİNİ DEŞİFRE ETMEMELERİ VE GİZLİLİĞİ NE KADAR ÖNEMLİ İSE, DEVLETİN DE ONLARI DEŞİFRE ETMEMESİDİR. ÖRNEĞİN MOTORLU ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE YAZILAN BİR CEZADAN DOLAYI İTİRAZ ETMELERİ HALİNDE MAHKEMELERCE AYNI DURUŞMAYA BİRLİKTE ÇAĞRILMAKTADIR. BÖYLE OLUNCA DA TANINMAK, TEHDİT ALMAK, GELECEKTE BİR ZARAR GÖRMEK VEYA DEŞİFRE OLDUĞUNDAN DOLAYI GÖREV YAPILAMAMAKTADIR.

            TÜM İLLERDEN GELEN BU ŞİKAYET VE GÖREVDEN KORKARAK VAZGEÇME NEDENİ İLE DURUMUN ÇÖZÜMLENMESİ GEREKMEKTEDİR. TÜM GELİŞMİŞ ÜLKELERDE DEVLETİN KENDİSİNİN GÖREV VERDİĞİ UNSURLARIN DEŞİFRE OLMASINA HİÇBİR ZAMAN İMKÂN VERMEDİĞİ GİBİ BU HUSUSTA GÖREV İHMALİ OLANLARI DA CEZALANDIRMAKTA VE HATTA BUNDAN DOLAYI KİŞİ MADDÎ VE MANEVÎ ZARAR GÖRMÜŞ İSE, ONLARIN ZARARININ BOYUTU ORANINDA TAZMİNAT ÖDEMEKTEDİR. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 81 İL EMNİYET MÜDÜRLERİNE YAZMIŞ OLDUĞU BİR ÇOK GENELGELERİNDE FAHRÎ TRAFİK MÜFETTİŞLERİ'NİN KİMLİKLERİ VE EŞKALLERİNİN KESİNLİKLE VERİLMEYECEĞİ BELİRTİLMİŞTİR.

            Aynı paralelde Adalet Bakanlığı'nın gerekli hukukî incelemeleri yaparak bir kamu görevini gönüllü yapan Fahrî Trafik Müfettişleri'nin yazmış oldukları cezalara karşı bir itiraz halinde hakimlerce aynı saatte duruşma salonlarına alınmaması ve bir başka gün/saatte duruşmaya davet edilerek ifadesine başvurması, onların ev adresi, iş adresleri ve telefonlarının karşı tarafa verilmemesi görev yapma ve can emniyeti bakımından çok önemlidir. Bu konunun tetkik edilerek çözümlenmesi ile, 81 il Cumhuriyet Savcılıkları'na ve Trafik Mahkemeleri'ne bildirilmesini ve sonucundan da tarafımıza tüm Fahrî Trafik Müfettişleri'ne duyurulması için bilgi verilmesini takdirlerinize arz ederiz.

                                                     İhsan MEMİŞ Türkiye Fahrî Trafik Müfettişleri Derneği Genel Başkanı
                                                                        Salih IRMAK Dernek Genel Başkan Vekili

YAZDIR

 

Makaleler Ana Sayfasına   

  Dönmek İçin TIKLAYINIZ !