ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 07 Aralık 2019 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

ANKARA ÜNYELİLER DERNEĞİ
YÖNETİCİLERİ

 

 

YÖNETİM KURULU

Sıra
No.

 Asıl Üyelerin Unvanı - Adı ve Soyadı

Sıra
No.

 Yedek Üyelerin Adı ve Soyadı

1

 Genel Başkan       İsa KORKMAZ

1

Ömer PALAVAR

2

 Genel Bşk.Yrd.    Murat OKCU

2

Murat KORKMAZ

3

 Genel Sekreter    Sebahattin YILDIRIM

3

İhsan OKCU

4

 Genel Muhasip    Nuray TAHMAZOĞLU

4

Yunus KORKMAZ

5

 Üye                       Hasan OKUYUCU

5

Emin ŞİMŞEK

6

 Üye                       Eda KARTAL

   

7

 Üye                       Songül ALTUN

   

8

 Üye                       Turgut YILDIRAN

   

9

 Üye                       Kadir ERKOÇ

   

10

 Üye                       Dr. Abdullah ŞAHİN

   

11

 Üye                       Hüseyin KİSBET

   

 

Sıra
No.

 YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

Sıra
No.

 DENETLEME KURULU

1

 Av. Mustafa HAMARAT

1

Adem TAHMAZOĞLU

2

 İsmail Faruk AKSU

2

Habip GÜL

3

 Prof. Dr. Ali AYYILDIZ

3

Harun Reşit SEVER

4

 Yılmaz SANİOĞLU

   

5

 Ahmet DEMİRCİ

   

 

 

Ankara Ünyeliler Derneği,
06 Şubat 2016 tarihinde Fevzi Çakmak 1 Sokak’taki Genel Merkez'inde
III. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi.

Ankara Ünyeliler Derneği
Üçüncü Olağan Kongresi Yapıldı

Kaynak : Ünye Haber Gazetesi - 12 Şubat 2016
http://unyetv.net/gundem/ankara-unyeliler-dernegi-3-olagan-kongresi-yapildi/

2011 yılında Ankara’da kurulan Ankara Ünyeliler Derneği, 6 Şubat 2016 tarihinde Fevzi Çakmak 1 Sokak’taki Genel Merkezinde III. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi.

Genel Kurul’da mevcut başkan İsa Korkmaz yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Yapılan Genel Kurul’da, İsa Korkmaz, Hasan Okuyucu, Murat Okçu, Mehmet Ütü, Dr. Abdullah Şahin, Emin Şimşek ve M. Ufuk Mistepe Yönetim Asil Üyeliklere, Haydar Çaloğlu, Ferruh Enginar, Harun Reşit Sever, Ömer Palavar, Bahtiyar Yörük, İsmail Akpınar ve Murat Korkmaz Yönetim Yedek Üyeliklere, Sebahattin Yıldırım, Turgut Yıldıran ve Eda Kartal Denetleme Kurulu Asıl Üyeliklere, Bekir Palavar, Songül Altun ve Yunus Korkmaz Denetleme Kurulu Yedek Üyeliklere seçildiler.

Genel Kurul’un ardından Dernek Merkezi’nde toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi aralarında iş bölümü yaparak Yönetim ve Denetleme Kurulu içerisinde görev dağılımını gerçekleştirdiler ve Karar Defteri’ni imzaladılar.

Buna göre İsa Korkmaz’ın Başkan, Hasan Okuyucu’nun Başkan Yardımcısı, Murat Okcu’nun Sekreter, Emin Şimşek’in Muhasip, Mehmet Ütü, Dr. Abdullah Şahin ve M. Ufuk Mistepe’nin de Üye olarak Yönetim Kurulu’nda bu dönem görev ifa edecekleri açıklandı.

Erkek egemen bir yapılaşmaya karşı olduklarını beyan eden yönetimin bundan böyle toplantılara eşleriyle birlikte katılmaları prensip kararı alındığı açıklandı. Gönüllü hizmet verecek genç erkek ve bayan üyelere de ihtiyaç duyduklarını ve kendileriyle temasa geçmelerini beklediklerini ifade eden yönetim kurulu, her ayın ilk Cuma akşamı mutad toplantılarına devam kararı aldı.

Ankara Ünyeliler Derneği, KÜLTÜR DERNEKÇİLİĞİ amacına müteallik çalışmalarını yürütmek üzere 04 Mart 2016 Cuma günü ÜNYELİ ŞEHİTLER konulu projeksiyonlu sunum ile hemşehrilerini bir araya toplayacak.

Önümüzdeki günlerde hemşehrilerini bir kahvaltıda mütevazı bir mekânda ağırlamayı düşünen Ankara Ünyeliler Derneği’ne başta Ünye Belediye Başkanlığı, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere sanayici ve işadamları destek sözü verdiler.

Araştırmacı, Yazar M. Ufuk Mistepe, tüm geliri Ankara Ünyeliler Derneği’ne kalmak şartıyla hazırlamış olduğu 3.075 sayfa ve 6 ciltlik ÜNYE MAKALELERİ adlı devâsa çalışmasını derneğe ithaf ettiğini açıkladı. Sponsor desteği bulunabilirse baskı çalışmalarına geçilebileceği müjdesini de verdi.

Siyasî ve ideolojik bir altyapısı bulunmayan oluşumun vizyon ve misyonu yakında dernek web sitesi, dernek Facebook sayfası ve dernek Facebook Grubu’nda yayınlanacak.

Derneğin geniş kitlelere hizmet verebilmesi adına üye kayıtlarını hızlandırması ve üye tespitlerine ağırlık vermesi dikkat çekti.

İkram sahibi eşliğinde sunumlu toplantılarla hemşehri birlikteliğine ağırlık veren dernek, ileriye dönük kısa, orta ve uzun vade yapılabileceklerin masaya yatırılması amacıyla Komisyonların da ihdasını gündeme aldı.

Ankara Ünyeliler Derneği
Dördüncü Olağan Kongresi Yapıldı

17 Mart 2018

2011 yılında Ankara’da kurulan Ankara Ünyeliler Derneği, 17 Mart 2018 Cumartesi günü Fevzi Çakmak 1 Sokak’taki Genel Merkezinde IV. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi.

Genel Kurul’da mevcut başkan İsa Korkmaz yeniden başkan seçilerek güven tazelemeye devam etti.

Yapılan Genel Kurul’da, İsa Korkmaz, Murat Okçu, Sebahattin Yıldırım, Nuray TAHMAZOĞLU, Turgut YILDIRAN, Hasan Okuyucu, Dr. Abdullah Şahin, Kadir ERKOÇ, Songül Altun, Eda Kartal, Mehmet Ütü Yönetim Asil Üyeliklere; Hüseyin KISBET, Ömer PALAVAR, Murat KORKMAZ, İhsan OKÇU, Yunus KORKMAZ ve Emin ŞİMŞEK Yönetim Yedek Üyeliklere, Habib GÜL, Adem TAHMAZOĞLU ve Harun Reşir SEVER Denetleme Kurulu Asıl Üyeliklere, Bekir Palavar, Hakan FELEK ve Haydar ÇALOĞLU Denetleme Kurulu Yedek Üyeliklere, Prof Dr. Ali AYYILDIZ, İsmail Faruk AKSU, Ahmet DEMİRCİ, Durmuş ZOR ve Mustafa HAMARAT Danışma Kurulu Asil Üyeliklere, M. Ufuk MİSTEPE, Murat OKÇU, Yılmaz SANİOĞLU, Salih ÇELİK ve Ferruh ENGİNAR Danışma Kurulu Yedek Üyeliklere seçildiler.

Genel Kurul’un ardından 21 Mart 2018 tarihinde Dernek Merkezi’nde toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi aralarında iş bölümü yaparak Yönetim, Denetleme ve Danışma Kurulu içerisinde görev dağılımını gerçekleştirdiler ve Karar Defteri’ni imzaladılar.

Buna göre İsa Korkmaz’ın Genel Başkan, Murat OKÇU’nun Genel Başkan Yardımcısı, Sebahattin YILDIRIM’ın Genel Sekreter, Nuray TAHMAZOĞLU’nun Genel Muhasip, Turgut YILDIRAN, Hasan OKUYUCU, Dr. Abdullah Şahin, Kadir ERKOÇ, Songül ALTUN, Eda KARTAL ve Mehmet ÜTܒnün de Üye olarak Yönetim Kurulu’nda bu dönem görev ifa edecekleri açıklandı.

Divan Başkanlığı’na sunulan önergelerle Yönetim Kurulu üye sayısının 7’den 11’e çıkarılması ve 5 üyeli Danışma Kurulu’nun teşkili oy birliği ile kabul edildi ve Yönetim Kurulu, her ay sunumlu ve ikramlı mutad toplantılarına devam kararı aldı.

Araştırmacı, Yazar M. Ufuk Mistepe, tüm geliri Ankara Ünyeliler Derneği’ne kalmak şartıyla hazırlamış olduğu 360 sayfalık “ÜNYELÜCE LÛGAT” adlı derleme çalışmasını derneğe ithaf ettiğini açıkladı. Önümüzdeki yıl Ünye Belediye Başkanlığı’nın sponsor destekli baskı çalışmalarına geçilebileceği müjdesini de verdi. Ve derneğin 2018 yılı hedeflerinin belirlenerek, bunların başında dernek mülkiyetinde olacak bir mekâna sahip olma girişimlerinin hayata geçirilmesinin önemini belirtti.

 


Devam Edecek

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR