ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 01 Ağustos 2007 tarihinde güncellenmiştir.)

.

AVCILIK
İNSANLIĞIN SONU ...
Bir hayvanın soyunun tükenmesinin,
insanlığın sonuna bir adım daha yaklaşmak olduğunu
anlayıp anlamadığınızı sizlere sorabilir miyim?

                                                                                                       Marlo Morgan, Bir Çift Yürek, Aralık/1999, Sh. 118.

        

Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)

İlk insanın yaşamı için avcılık bir zorunluluktu.
Tarih boyunca beslenmeye çeşitlilik katan bir uğraş haline gelen avcılık,
günümüzde spor ya da yırtıcı hayvanlardan korunma
yolu olarak da sürdürüldü.
Ama Bugün???
 

Ateşli silâhların kullanılmasıyla, avcıların av hayvanlarını daha uzak mesafeden
ve daha çok sayıda vurma imkânları büyük ölçüde artmıştır.


AV DÜNYASI ve AV TURİZMİ
(Hacı Hüseyin Suyabatmaz)

                                  

            1961 yılında kurulan Ünye Avcılar Derneği 4500 üyeyle faaliyetini sürdürmektedir. Büyüklerin ifadelerine göre eskiden ilçe ve hinterlandında her türlü av hayvanı bulunmakta idi. Fakat bilinçsiz, soykırımcı ve yasal olmayan avlanma sonunda hayvan türlerinin önemli bir çoğunluğu yok edilmiştir.

            Bölgemizde göçmen yaban hayvanlarından bıldırcın, ördek, kaz ve çulluk; yerli yaban hayvanlarından ise tavşan, keklik, sülün bulunmaktadır. Sülün ve tavşanlar katledilerek yok edilmişlerdir. Asarkaya olarak bilinen Gölceğiz, Yüceler ve Başköy arasında bulunan yöremizde yetiştirilen ormanlar, av yaban hayvanlarının yaşamlarına uygun hale getirilmiş ve millî park haline getirilmiştir.

                         

Yeryüzünde bazı topluluklar yalnızca avcıdır.
Avcı toplumlarda yaşam büyük ölçüde kara ve deniz memelilerine bağlıdır.
Bu hayvanların etinden yiyecek; kemik, boynuz, toynak ve kas kirişlerinden silâh;
derilerinden de giyecek elde edilir.

Avcılar Kulübü Bayram Seremonisinde

Salih Başaran Fotoğraf Arşivi - Gönderen Baba Yavaş İbrahim Gürkan

GELECEK NESLİN BALIĞI TANIMASI İÇİN
(Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi, Yıl : 2, Sayı : 15, Mayıs/1996)

TROL'E OLDUĞU GİBİ
ALGARNA VE CİK CİK AVINA DA SINIR KONMALI

            Denizlerin eski cömertliğine yeniden kavuşabilmesini sağlamak için trol'e olduğu gibi algarna ve cik cik avına da sınır getirilmesi gerekmektedir.

                 

            Usulsüz avlanma yüzünden kurutulduğu bilinen denizlerin eski cömertliğine kavuşarak hiç olmazsa gelecek neslin de balığı tanımasını sağlamak için tüm avlanmaya sınır getirilmelidir.

Avcılar Derneği Cumhuriyet Bayramı Tören Geçişinde

Hacı Hüseyin Suyabatmaz Fotoğraf Arşivi
Bıldırcın Avında Nazmi Atay, Bulut Ersavaş, Hacı H. Suyabatmaz

Hacı Hüseyin Suyabatmaz Fotoğraf Arşivi - 2003/Akçay
.

.
Hacı H. Suyabatmaz, Ömer Sırmabıyık,
Salih Başaran, Necmi Hasdemir, Mehmet Sabas

Hacı Hüseyin Suyabatmaz Fotoğraf Arşivi - 2003/Akçay

                      Su ürünleri katliamının önlenmesi için bir dizi önlem alınmasına rağmen trol yasağının kısmen de olsa başarılı geçmesi balıkçılık açısından ne kadar tatmin edici olduğu bilinse de, özellikle Terme sahillerinde yapılan algarna ve cik cik avının da trol kadar zararlı olduğu bilinmektedir.

            

            Algarna ve cik cik avına sınır konmadığı taktirde trol yasağının hiçbir anlam ifade etmeyeceğine dikkat çeken vatandaşlar hiç olmazsa gelecek neslimizin balık yemeleri şöyle dursun balık cinslerini tanımaları açısından denizlerin genel anlamda korunmasını istediler.

 

KALKAN Balığı (Psetta maxima)
http://www.yelkenci.org/haftaninkonusu.php?a=56 http://www.karalahana.com/karadeniz/haber/kalkan.htm http://www.scubaturk.8m.com/serv05.htm
http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/ANADOLUNUNSESI/179/AND28.htm http://www.dogasavascilari.org/trol.htm

            Bir dip balığı olan Kalkan Karadeniz'in en tanınmış balığıdır. Gezici balık değildir. Bütün hayatı dipte yatmakla geçer. 25 - 30 yıllık ömrü olan Kalkan Balığı 1 m boya erişebilir. Sahillerde 5 - 10 m'den başlayarak 300 - 400 m derinliklere inebilir. Etçil ve fazlasıyla obur bir balıktır. 5 - 7 yaşlarında olgunlaşıp üremeye geçebilir. Üremeleri 10 - 15 derece sularda Nisan' dan Haziran'a kadar sürer. Milyonlarca yumurta vermesi yanında etinin lezzeti ve verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksektir.

 

Kaz ve Ördek Avında
Ayhan Ekmekçi, Orhan Ekmekçi ve Salih Başaran

Salih Başaran Fotoğraf Arşivi
Sahilde Bıldırcın Ağıyla Marangoz (Arap) İsmail Demirkol Usta

Salih Başaran Fotoğraf Arşivi - 10.09.1994

KAPTANLAR, REİSLER, GELİN İŞBİRLİĞİ YAPALIM...
http://www.tudav.org/balilke.htm

Değerli balıkçı dostlar; RASTGELE...

            Bize kulak verin, sizlere bazı önerilerimiz var….Denizlerin ve canlı kaynakların korunması için; tayfalarınızı, av yasakları konusunda bilgilendiriniz. Personelinize korunması gereken türleri anlatınız ve gösteriniz. Tayfalarınıza 1380 Sayılı Yasa ve Su Ürünleri Sirkülerleri'ni okuyunuz, anlatınız.

            Tayfalarınıza denizlerin temiz tutulması için telkinde bulununuz. Ekmek teknelerini kirletmemelerini, kirletenleri uyarmalarını ve gerekli mercilere şikayet etmelerini tavsiye ediniz. Unutmayın geleceğinizle, ulusumuzun geleceğinin tehdit altına girmesine izin vermeyiniz. Böyle gelmiş böyle gider, kimse zaten görev yapmıyor demeyiniz.

            Kalkan balığı avcılığı için verilen koordinatlara dikkat edin, yanlışlıkla veya bilinçli olarak komşu ülkelerin av sahalarına girmeyin. Unutmayın, bilinçli olarak komşu ülkelerin sularında balık avlamak başkasının bahçesindeki meyveleri çalmak gibidir. Bu nedenle, uluslararası sulardaki mevkilerinizi iyi ayarlayın.

Balıkçı birlik ve kooperatiflerinin yöneticilerini uyarınız. Onlara denizlerin korunması ve sürdürülebilir balıkçılık için görevlerini hatırlatınız. Balıkhanelere gelen küçük boylu balıkları satan ve getirenleri ihbar ediniz. Size balıkçılıkla ilgili sorulan istatistikî sorulara doğru ve samimi cevaplar veriniz. Balıkhaneler ve belirtilen yerler dışında balık indirenleri ilgili kurumlara bildiriniz.

 

Turan Uygur, Temel Başaran

Salih Başaran Fotoğraf Arşivi
Hasan ve Bekir AVCI
Cumhuriyet Bayramı Tören Geçişi

Salih Başaran Fotoğraf Arşivi

            Avlanması yasak olan balıkları tutmayınız ve avlamayınız. Sorumlu balıkçılık ilkeleri konusunda çalışan kurum ve kuruluşlar sizin öneri, dilek ve şikayetleriniz için yardıma hazırdır. Bunun için gelin işbirliği yapalım. Biz her zaman hazırız. İşte size yardımcı kuruluşlar ; Sahil Güvenlik Komutanlığı ( 158), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı Su Ürünleri İl, İlçe Müdürlükleri, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ( 0 216 424 07 72).

 

Karar sizin; ya ileride çoluk çocuğunuza da yemek için
denizde balık bırakacaksınız, ya da lezzetsiz ithal balıkları yiyecek; çocuklarınıza balıkları boyama kitaplarında göstereceksiniz . Haydi , hep birlikte çalışma zamanı...

 

                   
 
 
ZAMAN TÜNELİMDE ÜNYE
            Gış geldimi avcılık başliidu. En büyük silâhımız "sapanga"ydı. Bir aaç çatalına, ince iki şamyel parçası baalanidu. Meşin'den, mermi niyetine gullancamız pıtık böyüklüünde daş yuvası da eklenince, Amerikan ordusunda bile bulunmiidu bööle güçlü silâhlar. Yalnuz, lâsdiklernen, meşini mükkem baalıcan. Yoksa, sökülür, lâsdik gözüyen çarpar. Daşlar, yaludan toplanur ve ceplere doldurulurdu. Sapanga'mızın lâsdikleri, çatala güzelce dolanur, öbür cebe yerleştürülürdü. Dersin, Viyana gapılarına gidiiuk...
 
                         
 
            Maale aralarında guşların peşindeyük artuk... Bozayıl veya garatavuk vurursan yanına kimse yaklaşamazdı. Aaaçta guşu görür, bi gözü gapatur, sapangayı ayarlar ve bırakursun... "Çaat!" diye bi ses gomşunun penceresinden. Gaç gaçabüldüün gadar... Undan soona, maalede, haber programı başlidu, "Bilgin, ...........'ların camını pörtletti." diye.
 
            Zabaaleyin galkmışın... Pencereden bakdın... Gar yavmış... Baççeye goşup, bi metrelik yer açıp, sertme'yi gurucan... Ama ucuna baalıcan kement, at gılından olcak. Guş basınca "şıp" diye ayaandan yakaliicak... Bi de, bi parça balık avından bişi yapiduk... Una "küme" mi, ne diiduk, ya?
                                                                                    (Zaman Tünelimde Ünye - Bilgin Hasdemir, 29. sh.)
 
YUNUS BALIKLARI
http://www.maxitv.com.tr/haber/haber.asp?haber=5
 

            Yunus balıkları, zaman zaman nefes almak için suyun üzerine çıkarlar. Hiç bir zaman, derin bir uykuya dalmazlar. Onlar çok iyi dalgıçlardır, 150 m kadar inebilirler. Fakat sadece 5 dakika suyun altında durabilirler.
Bebek yunus balığı suyun içinde doğar. Bir teyze, anne yunus balığa doğumda ve bebeği hızlıca suyun üzerine çıkartmak için yardım eder. Tüm yunus balıkları bu zor anda oraya gelir ve bebeğe bakarlar. Böylece anne suyun üzerine çıkıp nefes alır. Bu yardım insanlarda da olur.

NÜFUS CÜZDANI : BOY : 3 m, KİLO:150 kg (ortalama),
HAMİLELİK SÜRESİ : 1 yıl, ÖMÜRLERİ : 20 ile 30 yıl arası,
YÜZME HIZI : 65 km/saat, YİYECEKLERİ : küçük balıklar,
DÜŞMANLARI : Balina, köpek balığı, insan.
           OYUN ZEVKİ : Oynamak hayatlarından bir şeydir. Gemilerin kenarlarında zıplarlar, hızlılık yarışı yaparlar. Bazen suyun üzerinde olan odunlarla oynarlar, hatta küçük balıklarla.   Haberi hazırlayan : Gül Özavcı

 
 
TÜRKİYE DE HANGİ SU ÜRÜNLERİ TÜRLERİ KORUMA ALTINDA
Ülkemizde su ürünleri yasakları 1380 Sayılı Yasa ve Su Ürünleri Sirkülerleri'yle denetlenmektedir.
 
 
AVLANMALARI TAMAMEN YASAK Olan Deniz Canlıları (2002 Yılı Sirküleri Madde - 6) :
Yunuslar, Foklar, Deniz Alaları, İşkina ve Mersin Balıkları, Beni Balığı,Yağlı Balık, Büyük ve Küçük Ayı
İstakozları, Deniz Kaplumbağaları, Banyo Süngerleri, Pina, Kırmızı Yıldız, Triton, Deniz Atı, Deniz
Kulağı, Kırmızı ve Siyah Mercanlar, Deniz Çayırları türleri (Posidonia oceanica, Zostera noltii).
 
                
 
Avlanmalarında Sınır Bulunan Türler Boy Yasakları (Cm)
Sayıca hamsi ve İstavritte % 15 diğer su ürünlerinde % 5 oranında küçük boylara izin verilir.
Akvides
Barbunya
Akya
Berlam
Çipura
Deniz Böceği
Hamsi
İstakoz
İstavrit
İstiridye
Kalkan
Amuderya kefali
Sarıkulak kefal
2.4
13
20
25
15
20
9
25
13
6
40
35
30
Has kefal
Diğer kefaller
Kılıç
Kırlangıç
Kidonya
Kolyoz
Kum şirlanı
Lagos
Levrek
Lipsoz
Çinekop
Mavi Yengeç
Mercan
30
20
130
35
3
18
2.5
30
18
15
14
8
15
Kum midyesi
Minekop
Nil barbunyası
Orfoz
Palamut
Pisi
Sarıağız,Muskar
Sinarit
Tekir
Orkinoz
Uskumru
Yazılı orkinos
2
25
10
40
25
20
25
20
11
90
20
45
 
M. Ufuk MİSTEPE - Camcı Mah. 1965

M. Ufuk Mistepe Fot. Arşivi
Ali Doğaner, Bankacı İbrahim

55 AF 543 - Salih Başaran Fotoğraf Arşivi
İzmir Poligonunda Selçuk Sürgit Ünyelilerle

Selçuk Sürgit Fotoğraf Arşivi - 1965
BILDIRCIN
(Quail-Coturnix Coturnix)
http://www.avkopegi.com/bildircin.htm
 
     
TÜFEK
Bıldırcın avı için silindir şoklu tüfekler ve hafif dolu fişekler (28-30 gr.) tercih edilmelidir. Şoklu tüfeklerle yakın mesafeden
yapacağınız atışlarda hem vuruş şansınız azalır, hem de vurduğunuz taktirde hayvanı yenilmeyecek kadar kötü parçalarsınız.
Bir çok av köpeği de parçalanmış bıldırcını yemekte veya çiğnemektedir. Tüfeğin süperpoze (alt alta namlulu)
ya da çifte (yan yana namlulu) olarak seçilmesi avcının tercihine ve zevkine kalmıştır.
FİŞEK
Fişek olarak kullanacağımız fişek standart 28 - 30 gr. 8 - 9 - 10 numara olmalıdır. İri saçma yine hayvanı parçalayacağı için
ve uzak mesafeli atışlarda bıldırcının saçma grubunun arasında kalıp vurulmama ihtimali olacağı iç
in tavsiye edilmez.
Ruhsatlı bir avcı, bir av gününde sınırsız sayıda bıldırcın avlayabilir.
 
Bıldırcın

Av Eti

       Bıldırcın, sülüngiller familyasının en küçüğüdür. Çayır, tarla, bozkırlarda ve hububat tarlalarında görülür. Sürü halinde bulunmazlar, tek veya birkaçı bir arada gezerler; kendisine iyice yaklaşılmadıkça kolay kolay uçmaz. Havalandığı zaman gürültülü ve alçaktan gider. Bıldırcın avında çok dikkatli ve keskin atıcı olmak gerek. Köpeksiz bıldırcın avı çok zor olur. Her seviyedeki avcının yapabileceği sevilen bir avdır.Bütün mesele bıldırcının nerede aranması gerektiğini bilmektedir. Bıldırcın seyrek otlu ve düzenli olarak kesilen çayırlar ile ekili alanları tercih eder. Ayrıca sulak alanlar ve sazlıkların kenar bölgeleri, kuru yeşil alanlar tür için önemlidir. Kendilerini temel olarak uzun çimenlerle kaplı çayırlarla saklarlar. Beslenmelerinin büyük bir kısmını bitkilerin üzerindeki ve topraktaki omurgasızlar oluşturur sonbahar ve kışın genel olarak tohumla beslenirler.

 
DENİZ BİTTU UŞAKLAR!!!
            Bütün denizlerimizde su canlılarının nesilleri hızla azalmaktadır. Ülkemizin en verimli denizi olan ,Karadeniz'de de nesli azalan bir çok tür bulunmaktadır. Bunların başında Orkinos, Kılıç, Mersin,Uskumru gibi ticarî balıklar gelir.
 
            Karadeniz'de avlanan 300 - 400 kg'lık Orkinoslar ne yazık ki artık sadece anılardadır. Kalkan stoklarının artırılması için Trabzon'da Tarım Bakanlığı'na bağlı Su Ürünleri Enstitüsü tarafından Kalkan Balığı yavruları üretilerek tekrar denize bırakılmaktadır. Karadeniz'de yaşayan Afalina, Mutur ve Tırtak olarak bilinen üç tür Yunus koruma altındadır. Yunuslar her yıl kalkan ağlarına takılarak ölmektedir.
 

İlk Çağ'larda spor amacıyla avcılık yapmak,
boş zamanı ve varlığı olan hükümdarlara ve soylulara özgü bir uğraştı.

                                  

SPOR İÇİN AVLANMAKLA, YİYECEK İÇİN AVLANMAK ARASINDA
ESKİ ZAMANDAN BERİ BİR AYRIM YAPILIRDI...

Aşağıdaki kurbağa, sineği spor olsun diye mi avlamaktadır?

Kendini sportmen olarak gören avcılar
sizce, acaba şu kurallara uymakta mıdırlar?


Hacı Hüseyin Suyabatmaz, Sadi

Yaraladığınız hayvanın izini takip edip, onu öldürür müsünüz?
Yerdeki bir ördeği vurup öldürebilir misiniz?
Bir su çukuru ya da tuz kayası başına saklanıp büyük av hayvanının gelmesini bekler misiniz?

                                      

 

Halis Genç - Kuğu ve Kaz Avı Dönüşünde

Salih Başaran Fotoğraf Arşivi
Cevat Uzbay, Mahmut Çil,
Ömer Sırmabıyık, Halis Genç, Hulusi Güven

Hacı H. Suyabatmaz Fot. Arşivi - 1972/Niksar

DENİZ VE KARA AVI

Deniz avı yapmak ve onu yemek size helâl kılındı ki, hem size, hem de yolcu
olanlarınıza faydalı olsun. Kara avı ise, ihrâmda bulunduğunuz müddet içerisinde,
size haram edildi. Huzuruna varıp toplanacağınız Allah'dan korkun.
                                                                                                                                                                                          El' - Maide Sûresi (Sûre : 5, Âyet : 96)

                                           

Hayvanların kanına susamış yaratılışlar zulmetmeye doğal olarak meyillidirler.
Roma'da halk, hayvanların katlini izlemeye alıştıktan sonra, insanlar ve gladyatörlerle
devam etmişti. Korkarım doğanın kendisi insanlara, insanca olmayan bir içgüdü veriyor.
Hayvanların birlikte oynayıp birbirlerini okşamalarını izlemekten kimse hoşlanmaz;
ancak onların birbirlerini yırtıp parçalamaları evrensel bir eğlence kaynağıdır.
Kimse duyduğum bu sempatiyle alay etmesin,
çünkü onlara nazik davranmamızı ilâhiyat emrediyor.
Ona hizmet etmek üzere bizi buraya yerleştiren tek ve aynı Tanrı olduğuna
ve bizim gibi onların da onun ailesinden olduğuna bakarak,
onlara sevgi ve ilgi göstermemizi emretmesi haklı görülür.
                                                                                                                                        Michel De Montaigne - Denemeler (1 Mart 1580), Alkım Yayınevi/2000, sh. 119. 
 


GEYİİN GAFASI
(Zaman Tünelimde Ünye - Bilgin Hasdemir, 48. sh.)

            Bubamlar (Donuzcu Gadir) ava gitmiş. Av bol. Kirez zamanı. Yorulmuşlar, oturmuşlar bi aacın altına. Kirez yiilar. Birden bi geyik çıkmasın mı? Saçmaları bitmiş. Bubam kirez çiitlerini tüfee doldurmuş... "Bam... Baam" Kirez çiitleri, geyiin gafasına girmiş, amma gaçmış. İki sene soona yine kirez zamanı, ormanda bi bakmışlar bi geyik. Kirezler sallanii gafasında...

                                                     .

 

HER KÖYE BİR FAHRÎ AV MÜFETTİŞİ
(Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi, Yıl : 2, Sayı : 15, Mayıs/1996)

            Ünye Avcılar ve Atıcılar Derneği Dernek Başkanı Kadir İNCE "Uzun yıllar yürürlükte olmasına rağmen yaşama geçirilmemiş olan Fahrî Av Müfettişleri'ne ihtiyaç duyulduğu"nu bildirdi.

            Konuyla ilgili olarak radyolarımıza bir açıklama yapan Başkan Kadir İNCE, "Bilinçsiz yapılan avlanma neticesinde av hayvanı nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.

            Başkan İNCE kentimizdeki av hayvanlarıyla avlanma sahalarını kontrol altına almak, dolayısıyla bilinçsiz avlanmaya engel olmak için derneğimize en az beş yıllık üye kaydı bulunan dernek üyelerimizden yeterli sayıda Fahrî Av Müfettişleri oluşturacağız dedi.

            Bu konuda doğa ve hayvan sevgisiyle dolu, gönüllü Fahrî Av Müfettişi olmak isteyen üyelerin, Ünye Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanlığı'na başvuruda bulunmalarını isteyen Başkan Kadir İNCE; avcılık bilinçli yapılırsa gelecek nesle bol av hayvanı bırakabiliriz dedi.

            Ayrıca yavru dönemine giren Karaca neslinin çoğalması için de av köpeklerinin bağlanmasını istedi.

Hacı Hüseyin Suyabatmaz - Kızılcakese Köyü'nde Domuz Avında 1993

Hacı Hüseyin Suyabatmaz Fotoğraf Arşivi

 

AV MEVSİMİ BAŞLADI
(Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi, Yıl : 2, Sayı : 19, Eylül/1996)
(Nostaljik Bir Haber)

            Merkez Av Komisyonu'nun kararına göre 26 Şubat 1997 tarihine kadar bıldırcın, kaya güvercini, tahtalı üveyik ve bağırtlak avı yapılabilecek. 12 Ekim - 8 Aralık tarihleri arasında ise keklik, kum kekliği, çil, ada tavşanı ve tavşan avlanabilecek.

            Yeşilbaş, suna, boz ördek, fiyu, kirik, çıkrıkçın, kılkuyruk, kaçıkgaga, macar, tepeli ördek, karabaş patka, elmabaş, paspaş, kadife deniz ördeği, altıngöz, sakarca kazı, bekasin, kızkuşu, karatavuk ve çulluğun avlanma tarihleri de 12 Ekim 1996 ile 26 Şubat 1997 arası olarak belirlendi.

                             

            Geçen yıl serbest olan porsuk, sansar, kokarca, gelincik, sakarmeke, kakım ve tilki avı bu yıl yasaklandı. Av mevsiminde günlük sınırlar da belirlendi. Buna göre bir günde en fazla çil - tavşan 1, ada tavşanı - kınalı keklik 2, bağırtlak - çulluk - yaban kazı 4, yaban ördeği 8, bıldırcın 12, üveyik ve diğer av hayvanları 10'ar adet avlanabilecek.

            Bu arada ayı avı da belirli yöreler ve özel izinle 1 Ağustos'tan bu yana devam ediyor. Ayı avı için yabancı avcılar 3.500 US Dolar, Türk avcılar 130 Milyon TL ödüyor. Bütün yurtta avlanmalar Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri ile resmî tatillerde yapılabiliyor.


SÜLÜNLER
http://www.parkhayvancilik.com/sulunler.htm

Bir zamanlar Ünye'de Cumhuriyet Bayramı çelenklerinde sülünleri, doldurulmuş cansız bedenleriyle
seyreder; bu yaratılışın nadide armağanlarına kıyılabilir mi derdik çocuksu yüreğimizle? Şimdi ise fotoğraflara
bakarak son pişmanlığın çığlıklarında fayda etmeyen acı nostaljiyi yaşıyoruz sinelerimizde...
 

HATUNİ (Elmas) SÜLÜN
(Lady Amherst)


Anavatanı : Batı ÇİN (1829)
Yumurta adeti :
24 -35
Kuluçka süresi
: 22 -24 gün
KIRMIZI ALTIN SÜLÜN
(Red golden Pheasant )


Anavatanı : Orta Çin - (1758)
Yumurta adedi
: 24-35
Kuluçka süresi
: 22 -24 gün
HATUNİ (Elmas) SÜLÜN
(Lady Amherst)


Anavatanı : Batı ÇİN (1829)
Yumurta adeti :
24 -35
Kuluçka süresi
: 22 -24 gün

İşte bu süperpoze tüfek
Sülün'ün soykırımı için tam bir biçilmiş kaftan!

Bir çift Sülün kalmış ormanda; ben gördüm, yuvasını öğrenmek ister misiniz?

SARI ALTIN SÜLÜN
(
Yellow golden Pheasant )

Mutasyondur.
Yumurta adedi
: 24 -35
Kuluçka süresi
: 22 -24 gün

KRAL SÜLÜN
(
Reeves Pheasant )

Anavatanı . Orta ve kuzey Çin (1829)
Yumurta adedi
:14 -30 adet
Kuluçka süresi
: 24 gün
GÜMÜŞ SÜLÜN
 (Silveer Pheasant )

Anavatanı : Çin - Burma - Orta Tayland (1758) Yumurta adedi : 7 -20 adet
Kuluçka süresi :
24 gün

Ünye Akvaryumunun Şirin Dostları
http://www.fishbase.org/Country/CountryResultList.cfm?requesttimeout=9999&Country=792&group=marine
http://www.scubaturk.8m.com/new_page_4.htm

Adı Familyası Bilimsel Adı Fotoğrafı
  Barbunya balığı   Mullidae   Mullus barbatus
  Çarpan balığı   Siganidae   Siganus luridus
  Çarpan Balık   Trakonya   Trachintjs st.
  Çinekop balığı   Pomatomidae   Pomatomus saltatrix
  Çingene Palamudu   Scombridae   Sarda sarda
  Çipura balığı   Sparidae   Sparus aurata
  Deniz Anası
      (Gandilik) - Medüz
  Hydrazoa   Aurelia aurita
  Dil balığı   Soleidae   Solea solea
  Fok balığı     Monacus monacus
  Gelincik Balığı   Secquappe   Gidropsarus mediterraneus
  Gümüş Balığı   Cyprinidae   Chalcalburnus mossulensis
  Hamsi balığı   Engraulidae   Engraulis encrasicolus
  Hermit Yengeci     Hermit_crab
  İskorpit balığı   Scorpaenidae   Scorpaena porcus
  İspari balığı     Diplodus annularis
  İstavrit balığı   Carangidae   Trachurus trachurus
  İzmarit balığı   Centracanthidae   Centracanthus cirrus
  Kalkan balığı   Scophthalmidae   Psetta maxima
  Karagöz balığı   Sparidae   Diplodus cervinus cervinus
  Kaya balığı - Âliye   Gobiidae   Oxyurichthys papuensis
  Kaya balığı - Gomit   Gobiidae   Knipowitschia caucasica
  Kaya balığı - Gorsilik   Gobiidae   Labrus berggylta
  Kaya balığı - Sümüklü   Gobiidae    
  Kefal balığı   Mugilidae   Mugil cephalus
  Kırlangıç balığı   Triglidae   Triglia lucerna
  Kofana balığı    
  Köpek balığı   Triakidae   Mustelus punctulatus
  Kötek (Minakop) balığı     Umbrna cirrosa
  Levrek balığı   Moronidae   Dicentrarchus labrax
  Lüfer balığı   Pomatomidae   Pomatomus saltatrix
  Mersin balığı     Acipenser stellatus
  Mezgit balığı    
  Midye    
  Morina balığı   Acipenseridae   Huso huso
  Orkinos balığı     Thunnus thynnus
  Palamut balığı   Scombridae   Sarda sarda
  Sarıkanat balığı   Pomatomidae   Pomatomus saltatrix
  Teke (İğneli) balığı    
  Tekir balığı     Mullus surmuletus
  Tirsi balığı     Alosa caspia
  Torik balığı   Scombridae   Sarda sarda
  Uskumru balığı   Scombridae   Scomber scombrus
  Vatoz balığı   Rajidae   Raja radula
  Yengeç (Kır - Bavra)    
  Yılan balığı   Anguillidae   Anguilla anguilla
  Yunus Balığı    
  Zargana (Sargan) balığı   Belonidae   Tylosurus acus acus

        

VERMEDİĞİN CANI GEREKMEDİKÇE ALMAMALISIN!
 

 

BİL Kİ!
YAŞATMANIN HAZZI,
ÖLDÜRMEKTEN ÇOK DAHA KEYİFLİDİR.

 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR