ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 01 Aralık 2019 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

ANKARA
ÜNYELİLER DERNEĞİ
TARİHÇESİ

 

ANKARA ÜNYELİLER DERNEĞİ
TARİHÇESİ - I

ÜNYE UFKUNDA TARİH
Araştırmacı – Yazar: M. Ufuk MİSTEPE
mistepe@gmail.com
0 (530) 925 96 52

 İlki 1972 yılında, ikincisi 1995 yılında Zeytinburnu Ünyeliler Derneği adıyla kurulan ve İstanbul’da faaliyet gösteren 14 adet Ünye merkezli derneğin bir araya gelerek kurdukları Ünye Dernekler Federasyonu (ÜNDEF), faaliyetleriyle göz kamaştırmaya devam ederken Ankara’da son yıllara kadar ÜNYELİLER DERNEĞİ’nin hayata geçirilememiş olması hemşehrileri arasında yıldan yıla istenilmeden de olsa yapıcı eleştirel sahnelerin açılmasına ve müteakiben bu girişimsel sahnelerin hüzünle kapanmasına neden oluyordu.

2015 yılı Ankara için yüzlerin gülümsemeye başlayacağı bir yıl olacağa benziyor. “Ankara’daki Ünyeliler Plâtformu”nun tetiklediği Ordu İli Kültür ve Kalkınma Vakfı binasında başlayan aylık mutad toplantılar “Ankara Ünyeliler Derneği” üyelerini de câzibe alanı içerisine alarak, benzer toplantıların dernek çatısı altında da yapılmasına ve aktivitelerin hizmete dönük başlatılmasına vesile oldu.

Geçmişte, Ankara’da Ünyeliler Derneği kurulması yönünde birçok girişim gerçekleşti. Bu girişimler farklı nedenlerle neticeye varamadı. Hinterlandda ilk dernek kurma girişimleri Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin hayata geçirilmesine mâtuf adımlarla başladı. O dönemlerde derneğin kurulmasında ve aktivitesini devam ettirmesinde Ünyelilerin de payı büyüktü.

Vaktiyle dernek ve lokal kurma ihtiyacının önce Ünye’de ve ardından İstanbul’da hissedilmesinin gerekçeleri Ankara için de benzer özellikler taşıdığından isterseniz önce 1970’li yıllara uzanalım ve bugünlere gelirken yaşanılanları o günlerin kalemlerinden yansıyan duygularla sizlerle paylaşmaya çalışayım.

Avukat Murat TOPÇUOĞLU’nun Sorumlu Müdürlüğünü yaptığı, senede bir çıkan, 50 kuruş fiyatındaki dört sayfalık, 16 Ekim 1971 tarihli ÜNYELİLER DERNEĞİ BÜLTENİ’ni1 ve içeriğini gözden geçirerek başlamak istiyorum.

Ünyeli Dostlar ile Bir Sohbet (Ahmet TAŞKIN) :1 Düne kadar başka derneklerin konserlerinde bulunur, gıpta ederdim. Bugün, şükürler olsun bizim de Ünye’de bir derneğimiz var. Belki geç kaldık ama muvaffak olduk.

 

Önceleri iki kişinin sohbeti arasında konuşuldu. Üçüncü Ünyeli’ye açıldı. Sevinçle mâkul bulundu. Daha sonraları Ünyelileri bir araya getirelim, fikirlerini alalım diye sohbet toplantısını eğlenceli çay günü olarak bir salonda tertip ettik.

Günün şartlarına göre yine epey kalabalıktık. Hemen orada anlaştık. Kurucuları ilân ettik. Bilâhare kanunî safhaya dökmek suretiyle derneğimizi 8432 numara ile resmî hâle soktuk (Bu anlatımlar ister istemez ÜTSO’nun 2011 Ankara Kahvaltısı ve prensipte alınan kararlarını çağrıştırdı).

İstanbul’da Ünyeliler Lokali (Ömer ÇAM – YİE Öğretim Üyesi) :1 İstanbul’da yerleşmiş Ünyeliler, şehrin gürültüsü ve kalabalığı içinde yitmiş, birbirinden kopmuş bir halde bulunamazlar. İki yıldan beri İstanbul’da olduğum halde hemşehrilerimin çoğu ile görüşmek fırsatını bulamadım.

Bu şehirde yıllardır yüzlerine hasret kaldığım dostlarım, mektep arkadaşlarım, talebelerim var ki bunları kimden sual edip nerede bulacağımı bilemiyorum.

İstanbul’daki Ünyelileri bir araya getirmek, kolayca birbirlerini bulmalarına imkân sağlamak için bir lokalin açılmasına kesin ihtiyaç vardır. Ünye ile İstanbul arasındaki münasebet gün geçtikçe artmakta, Ünye’den İstanbul’a gelenlerin sayısı her gün çoğalmaktadır. Açılacak lokal, Ünye’den gelenlerle İstanbul’da kalanların bağlantısını sürdürecek, memleket sevgisinin, hemşehrilik şefkatinin kaynaştığı bir yer olacaktır. Öte yandan Karadeniz’in pırlantası, zümrüt gerdanlığı Ünye’mizin İstanbul’da temsil edilmesi, özellikle turizm ve tanıtma yönünden zorunludur. İstanbul’daki Ünyeliler Lokali, İstanbul’dan Ünye’ye açılmış bir kapı olacak, dolayısıyla Ünye’yi Türkiye’ye ve dünyaya tanıtacaktır.

Ünye ki parkı ile caddeleri, sokaklariyle her biri bir köşkü andıran şirin evleri, zengin tarihi, gönül avutan hâtıraları, eşsiz güzellikleriyle Çamlığı, Çakırtepe’si, elma, fındık bahçeleri, kırları, mısır tarlaları, denizinin mavi – yeşil dalgaları, kumlarla öpüşen temiz sulariyle güler yüzlü, cana yakın gençliği, açık kalpli, cömert, sevimli insanlariyle yaşadığımız günlerin en tatlı anılarında yer alır; gözümüzde tüter, rüyâmıza girer…

Bebek’te, Emirgân’da hayâllediğimiz Ünye’yi İstanbul’da bir lokalde yâdetmek, yaşatmak borcumuzdur. Bu lokal, aynı zamanda sosyal dayanışma ve boş zamanı değerlendirme yönünden de Ünyeliler için çok önemli faydalar sağlayacaktır. Bu sayede İstanbul’da hiçbir Ünyeli garip kalmayacak, köylü – kentli aradığı hemşehrisini rahatça bulacak, himaye ve şefkatle karşılayacaktır. İstanbul’un herhangi bir semtinde canı sıkılan, şehrin gürültüsünden, günlük işlerin kesafetinden, boş zamanının ıstırabından bunalan Ünyeliler bu lokale gelecek, Ünye’nin havasını bu lokalde bulacak, hemşehrisinin arasında müşterek memleket sevgisini yaşayacak. Hoş vakit geçirip, dinlenecektir…1

Ünyeli Gençlere Yardım Ediniz (Osman YILMAZ - Kuşçalı) :1 Saygıdeğer büyüklerim, Ünye’den İstanbul’a okumak için her sene 100’e yakın kardeşimiz gelmektedir. Bu arkadaşlarımızın % 10’unun maddî durumu müsaittir. Geriye kalan arkadaşlarımızın durumu ise içler acısıdır. Bu durumları yaşayanlar çok iyi bilirler. Bu talebe.. arkadaşlar ucuz tek odalı bir yer bulmak için 2 – 3 ay geçer. Ucuz lokanta bulmak için günde 2 – 3 saat kayıpları olur.

Üşümemek için geceleri kahvelerden ayrılamazlar. Bu dertlerden dolayı okula gitme fırsatı bulamayanlar çoğunluğu teşkil eder.

 

             Zamanla bu dertler çok gelişti, büyüdü ve uçurumlar oldu. Açılan özel okullar bu uçurumu biraz olsun dondurdu. Özel okulda okuyan 300’e yakın üniversiteli arkadaşımızın % 80’i çalışıp okuyanlardır. Bugün resmî okullar şekline dönen özel okullarda da okumak zorlaşmıştır. Çalışan arkadaşların yarısı kendini ya okula ya da işe verecektir. Bu arkadaşlara elimizi uzatmak lâzımdır.

Onları sıcak yuvalarda barındırmak için yurt yaptırmalı ve bu yurda her sabah sıcak çorbası olan bir yemekhane dahil ettirilmelidir. Sabah kahvaltılarını unutan arkadaşlar çoğunluğu teşkil eder. Bu devreleri yaşadığımız için bu durumları iyi biliriz. Mücadelelerimiz gelecek arkadaşları bu durumlardan kurtarmak içindir.

 

Saygıdeğer büyüklerim, az da olsa davalarımızı bu bültenle sizlere iletebildiğim için sevinçliyim. Gayemiz bu amaçlar altında kurmuş olduğumuz ÜNYELİLER DERNEĞİ’ni yaşatmaktır. Bunun yaşaması siz büyüklerimizin yakınen alâkasiyle olacaktır.

Bu müstesna gecemizin hazırlanmasında ve derneğin kurulmasında çok emeği geçen Sayın Ahmet TAŞKIN ağabeyimiz, bu geceden sonra belki de Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan.. yalnız kaldığı için istifa etmeyi düşündüğünü bizlere söylemesidir. Bir imtihan devresinin arifesindeyiz. Şayet imtihandan yüzümüzün akıyla çıkarsak ve kıymetli büyüklerimizden de gerekli yardımlarını görebilirsek bu derneği yaşatmaya kararlıyız. Derneğimizin yükleri ağırdır. Bu ağırlığı sayın üyelere dağıtırsak (herkes kendine düşen vazifeyi yaparsa ve yapmalıdır) o zaman istifayı düşünmüş arkadaşları kazanmış olabiliriz. Ve kazanmamız da lâzımdır.

Saygıdeğer büyüklerim ve kıymetli kardeşlerim; amacı belli olan bu ÜNYELİLER DERNEĞİ’ne elimizden gelen yardımı yaparak arkadaşlarımıza yardımcı olmalıyız. Yardımın başlıca yolu üye kaydolmakla beraber derneğinize sahip çıkmanızdır. Ünyeliler Derneği hepinizin malıdır.

Ne mutlu Ünyeli olana ve ÜNYELİ olarak kalana… Bu müstesna gecemize şeref veren saygıdeğer büyüklerimize, kıymetli kardeşlerimize Ünyeliler Derneği adına sonsuz şükranlarımı sunarken, mutluluk dolu iyi günler temenni ederim.1

Devam edecek                                                                                         09 Nisan 2015 / Ankara

 KAYNAKÇA :

 1 ÜNYELİLER DERNEĞİ Bülteni (Senelik) Sorumlu Müdür Av. Murat TOPÇUOĞLU, 16.10.1971, 4 sh., 50 krş.

► Makale, Ünye Haber Gazetesi - 22 Mayıs 2015 tarih, Yıl : 12, Sayı : 2201’de yayımlandı.

 ANKARA ÜNYELİLER DERNEĞİ
TARİHÇESİ - II

             Gurbetteyiz (Avukat TOPÇUOĞLU) : İstanbul’da bulunan Ünyeliler… çetin ve sürekli çabalar sonucu ikinci kez bir araya geldik.

Uzun süredir görmeyi arzuladığımız hemşehrilerimizle karşılaştık. Ünye’mizin özlemini bir araya gelmekle kısmen olsun gideriyoruz. Ünye anılarını bir arada yaşama ve hissetmenin yılda düzenlenecek bir iki geceye inhisar etmemesi kanısındayız. Sizlerin ilgi ve dayanışması ile sık sık bir araya gelme imkânını bulacağımızı ümid etmekteyiz.

Geçen yıla göre bu yıl havalar bizleri ve turistleri memnun etmedi. Hattâ havaların bozuk gitmesi nedeni ile binlerce turist yaz aylarının başlangıcında Ünye’yi terk ettiler. Fındık bu yıl üreticinin yüzünü güldürmedi. Tahminlerin çok altına düştü. Eskiden de fındığın az olduğu yıllar da vardı. «Bu yıl, geçen senenin başağı kadar oldu» denirdi. Ama fındık olmadı diye son yıllarınki gibi kimse üzülmedi. Belki o zamanlar şimdiki geçim sıkıntısı yoktu. Artık fındık da makinenin esiri oldu. Harman yapılmıyor daha… Dövme ve çekme makinaları ile kavşağından ayrılıyor. Eski harman âlemleri kalmadı. Tepe’de dut dibi sohbetleri, Kiraz Tepesi’nden şehri çınlatan türküler yok artık… Sadece makine gürültüsü duyuluyor. Tırmığın sabaha karşı harman üzerindeki tatlı nağmeleri tarihe karıştı. Artık fındık zamanının gelmesi onu neşeli, zevkli toplamak, harman yapmak için değil de borçları ödemek, ihtiyaçları karşılamak için isteniyor.1

Eski sandal safaları da kalmadı. Kıyılarda tek tük olsun kayık göremiyorsunuz. Gemi, limanımıza uğramadığı için tarihte denizci olarak bilinen kasabamızın bu yönü de yok artık. Bütün dünyada olduğu gibi Ünye’de de mevsimler değişti. Ne yazın yaz olduğu belli ne kışın kış. İnsanlar… evet insanlar daha çok değişti.

Ama bütün bunlara rağmen Ünye doğal güzelliği ve modern havası ile Türkiye’nin tek kasabası. Ünye’yi bir kere gören unutamıyor. Havanın bozuk olması, Kara Deniz’in haşin dalgaları Ünye’ye ayrı bir güzellik veriyor. İnsan aradığı huzur ve sükûnu Ünye’den başka yerde bulamıyor. Samimiyeti, alâkayı Ünye’den başka bir yerde bulamıyorsunuz. Ünyeli olan hissedebilir. Ünye’den ayrı olduğumuz sürece hakikaten gurbetteyiz.

Yûnus’un dediği gibi : Bir garip ölmüş diyeler / Üç günden sonra duyalar… misali Ünye’de değilsen garipsin. Kim tanır kim bilir seni İstanbul’da? Gariplik çekmiyelim. Birbirimizi arıyalım, bulalım. İşte ikinci kez bir araya geldik. Bu fırsatı da değerlendirelim…1

Şimdi de 1971 yılındaki Ünyeliler Derneği Kurucuları ve Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında kısa bilgiler verelim : Ahmet TAŞKIN (1932) – Ali oğlu, evli olup, 1 çocuk babasıdır. Serbest meslek. Derneğin Başkanı ve aynı zamanda manevî babasıdır. İsmail Hakkı KARA (1946) – Nazmi oğlu, Eczacılık son sınıfında talebedir. Cemiyet için ideal bir arkadaş olup, derneğin veznedarlığını deruhte etmektedir. Kasa gibi sağlamdır. İshak ŞAFAK (1943) – Hüseyin oğlu, bekârdır. Tek kolla derneğimize çok faydaları dokunmuştur. İsmail HASTEKİN (1911) – Tahsin oğlu, evli olup, 3 çocuk babasıdır. Emekli memur. Derneğin faal bir üyesidir.1

Necati AKIN (1932) – Haceli oğlu, evli olup, 3 çocuk babasıdır. Maden ticareti ile uğraşır. Dernek üyesidir. Ahmet ÖRDEKÇİOĞLU (1312) – Mehmet oğlu, evli olup, 4 çocuk babasıdır. Derneğin faal bir üyesidir. İsmail Hakkı YILMAZ (1948 – 19.10.2010) – Kuşçalı Mahmut’un ufak oğlu olup, bekârdır, talebedir. Cemiyetimize, fazla yardım yapamadığı için üzüntülüdür. Yönetim Kurul Üyesi’dir. Onnik AHBAB (1953) – Hampor oğlu, bekâr olup, talebedir. Bilet satmada çok emeği geçmiştir. Küçük kardeşimizi üye kaydetmekle derneğimiz çok şeyler kazanacaktır. Osman YILMAZ (1942) – Kuşçalı Mahmut’un oğlu olup, bekârdır. Akademi mezunu olup, bir bankada memurdur. Derneğin Genel Sekreteri’dir. Kendimi tanıtamıyorum.

Murat TOPÇUOĞLU (1937) – Ruhi oğlu, evli olup, avukattır. Yönetim Kurul Üyesi’dir. Hamdi TANSES (1945) – Osman oğlu, bekârdır. Talebe olup, derneğin faal bir elemanıdır. Yönetim Kurul Üyesi’dir. İshak SAYGI (1325) – Sadık oğlu, evli olup, 3 çocuk babasıdır. Emekli memur. Dernek üyesidir. Emin KUYUMCU (1928) – Osman oğlu, evli olup, 2 çocuğu vardır. Yatırım Bankası’nda Malî Tahlil Müdürü’dür. Dernek üyesidir. Nedim DUYAR (1934) – Mehmet oğlu, bekâr olup, bize sıra vermesini istiyoruz. Trikotaj ticareti yapar. Derneğin faal ve sevilen üyesidir.

Taylan GÜR (1942) – Ali oğlu, bekârdır. Talebe olup, sıra bekleyenlerdendir. Bir firmada muhasiptir. Derneğimizin de muhasipliğini yapmaktadır. Açık vermemek için çok çalışır. Yaşar ŞEN (1941) – Hüseyin oğlu, bekârdır. Fabrikada şeftir. Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Ömer ÇAM (1928) – Yüksek İslâm Enstitüsü Öğretim Üyesi’dir. Nevzat GÖZİŞ (1932) – İsmail oğlu, evli olup, 2 çocuk babasıdır. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Yüksel AKKAŞ (1939) – Sabri oğlu, bekâr olup, Maliye Hesap Uzmanı. Bize iltihak etmekle derneğimiz çok şeyler kazanmıştır. Tam cemiyetçidir.1

Geçmişe dair açıklayıcı bu bilgileri verdikten sonra şimdi de tarihçeye katkı sağlaması açısından tespit edebildiğimiz adımları ve yapılan girişimleri hemşehrilerimizin kendi anlatımlarından kronolojik sırayla izleyelim :

Yılmaz SANİOĞLU – 1964 yılında Adalet Partisi’nden Ünye Belediye Başkanlığı’nı kazanan Talâtzâde Mithat KISACIKOĞLU İstanbul’da talebeler ile toplantı yapmıştı. Konu, Ünyelileri bir araya getirip, çıkarlarını koruyacak bir dernek oluşumunu yaşama geçirmekti. Her ne kadar netice alınamasa da Ünyelilerin ilk denemesiydi. 1972 yılında, gene Belediye Başkanlığı döneminde İstanbul’da Ünyeliler Derneği’nin yaptığı bir toplantıda amacı gerçekleştirmeyi başardı ve tüm masraflarını üstlenerek ilk İstanbul Ünyeliler Derneği’ni kurmayı başardı. Gecede Osman TAYLAN, Aysel TORUNOĞLU ve ben de vardım. Ünye Expres Otobüs Şirketi’ni işletiyordum. O gece bana hediye olarak Ünye Resmi takdim olunmuştu. O resmi bulabilirsem yeniden gün yüzüne çıkarırım inşaallah.

29 Kasım 1987 tarihindeki Milletvekili Genel Seçimleri’nde Ordu 2. Bölge’den Milletvekili seçildiğimin ertesi yılı (1988) Sanayi ve Ticaret Bakanı olan vekilimiz Şükrü YÜRÜR’den Ankara’da yaşayan Ünyeliler için dernek mekânı talebinde bulunmuş ve netice alamamıştım.

1989 yılında Fatsalılar ipi göğüsledi ve Kızılay’da dernek kurmayı başardılar. 1989/90 yıllarında MİS Otel’de Arslan ATABEK, Abdullah ATABEK ve benim de aralarında bulunduğum 5 – 6 Ünyeli bir araya geldik. Aynı gündem ile Delta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cevat GÜVEN’in yanına gittik. Dernek kurma teklifimize farklı bir yanıt vererek.. “Ben, benzer amaçlı vakıf kurmayı düşünüyorum” diye cevaplamıştı. 1996 yılında da Ünye Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı’nı kurarak şirketi adına öğrencilere burs vermeye odaklı hizmet vermeye başladı. Kurduğu vakıf, dernek amaç ve misyonundan hayli farklı bir faaliyet alanında yıllarca çalışmalarını sürdürdü.

2002/2003 yıllarında ELİT Palas Otel’indeki yemekli toplantıda ben, Cemal UYSAL, Nevzat USTAOĞLU, Sebahattin YILDIRIM.. rahmetli Muhammed Ali ŞAHİN’in organizesinde gene aynı konu üzerinde efor sarfetti isek de başarılı olamadık.

Kadir ERKOÇ – 1994 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanımız Merhum Refaiddin ŞAHİN Bey TİGEM’in misafirhanesinin toplantı salonunda, bizlerin bir araya gelerek Ankara’daki Ünyelilerin dernek ya da vakıf oluşumu altında faaliyet göstermelerini temin çalışmalarının başlatılmasını istirham etmişti.

Yaklaşık 20 kişi toplanmıştık. İkizce’den gelen beş misafir de katılmıştı istişaremize. Gündüz gerçekleştirdiğimiz yemekli toplantıda hatırladığım kadarıyla İbrahim ÇAKIR, Emin CİVANBAY, Mustafa KARAMAN, Öğretmen SANİOĞLU, Gülümser SANİOĞLU ve ben vardık. Hararetli görüşmeler oldu. Toplantıda siyasîlerimiz yoktu. Temennilerin ötesinde bir neticeye ve karara varamadık ne yazık ki!

TÜİK istatistikî verileri ve ADNKS’ye göre 1975 – 2014 yılları arasında Ordu İli dışarıya toplam 475.008 kişi göç vermiştir.

Aynı kaynağa göre 2007 – 2014 yılları arasında Ordu İli’nden 5 milyon nüfuslu Ankara’ya göç edenlerin sayısı da 16.130 kişidir. Kesin rakam verememekle beraber en az 40.000 Ordulu ve 12.500 Ünyeli olduğunu tahmin ettiğimiz Ankara’da son zamanlara kadar çıkarlarımızı koruyacak bir sivil toplum kuruluşumuzun olmayışı düşündürücüdür (Bu arada Ankara’da 183 Çorum Derneği olduğunu bilhassa hatırlatalım).

Devam edecek                                                                                            09 Nisan 2015 / Ankara

► Makale, Ünye Haber Gazetesi - 19 Haziran 2015 tarih, Yıl : 12, Sayı : 2225’te yayımlandı.

 ANKARA ÜNYELİLER DERNEĞİ
TARİHÇESİ - III

            Sebahattin YILDIRIM / İbrahim ÇAKIR - 1986 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği 1987 yılında Osman POYRAZ Başkanlığında Tuna Caddesi’nde kurulmuştu. Kurucular Kurulu’nda yer alan isimler : Osman POYRAZ (Ordu), Fahri KAYMAZ (Ulubey), İbrahim ÇAKIR (Ünye), Cihan BAYGIN (Fatsa), Durmuş KALPAKLI (Ordu) ve Halis PALAVAR’dır (Ünye). Derneğin tüm mefruşatı Mesudiyeli işadamı Salih MESUDİYELİ tarafından karşılanmış, aynı yıl görkemli bir Ordulular Gecesi yapılarak tüm milletvekili, bürokratlar ve hemşehrilerimizin katılımı ve kaynaşmaları sağlanmıştır.

1988 yılında Dernek Başkanlığı görevini Ünyeli İbrahim ÇAKIR devralmış ve 2005 yılına kadar çalışmaları devam ettirmiştir.

Dernek 1988 yılında Tuna Caddesi’nden Süleyman Sırrı Sokak / Sıhhiye adresine taşınmış ve 2001 yılına kadar faaliyetlerini aktif olarak devam ettirmiştir.

Her yıl iftar yemekleri, sohbet toplantıları, Ordulular Gecesi, Çatak heyelanzedelerine yardım kampanyası, 11 Karadeniz İl Derneği ile Karadeniz’in kalkınmasına yönelik ortak toplantı ve paneller tertip edilmiş, Karadeniz’in Özelliklerini Koruma Derneği (KÖK) ile Karadeniz Kalkınma Projesi (KAP) hazırlanmış, dönemin Başbakanı ve Cumhurbaşkanı’na sunum yapılmıştır.

Dernek, Ordu’dan Ankara’ya iş ve işlemleri için gelenler dahil olmak üzere Orduluların uğrak yeri olmuş, hemşehrilere aynî ve nakdî her türlü yardım yapılmıştır.

Derneğin üye sayısı 3854’e ulaşmıştır. Bu süreçte anılan faaliyetlerde aktif olarak görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri’nin isimlerini sıralayacak olursak :

Harun Çakır (Ulubey), Bahri YILMAZ (Gölköy), Burhan YÜCE (Ordu), Sebahattin YILDIRIM (Ünye), Ahmet DEMİRCİ (Çaybaşı), Ali ÖZTÜRK (Ordu), Ahmet IŞIK (Mesudiye), Şenel BAYGIN (Fatsa), Haluk ALTUNCAN (Fatsa), Harun EFİL (Akkuş) ilk akla gelen kişilerdir.

2001 yılında Necatibey Caddesi’nde yeni lokal binasına taşınan dernek 3 yıl faaliyetlerini burada sürdürmüş, daha sonra Sıhhiye’de Marmara Sokağa taşınarak faaliyetlerine orada devam etmiştir.

Derneğin kendine ait tapulu mülkü olmadığı için ister istemez yer değişikliği olmuştur.

2011 yılında dernek, ekonomik sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerine son vermiş, 2001 ile 2011 yılları arasında gene ekonomik sıkıntılar nedeniyle sosyal faaliyetler bakımından varlık gösterememiştir.

Ünyelilerin dernekleşmesi ile ilgili olarak 1994 yılından itibaren girişimler olmuştu. Ancak bir başarı elde edilemedi. İlk girişimler merhum Refaaddin ŞAHİN Bey’in himayesinde oldu; sonuç alınamadı. 2015 yılında bu başarı yakalanmış gibi gözüküyor.

Hasan ŞİMŞEK – Ankara’da bir türlü Ünyeliler Derneği kurulup da aktif olamıyordu. Sıhhiye’de sadece İbrahim Çakır yönetiminde Ordulular Derneği faaliyetteydi. Ben de hep İstanbul’da var, niye Ankara’da yok derdim.

Rahmetli Refaiddin ŞAHİN Bey milletvekili (1991), sonra da Tarım ve Köyişleri Bakanı olunca (1994) Ankara TİGEM’de Ankara’da yaşayan bizim kuşak Ünyelilerle buluştuk. Hatırladığım kadarıyla rahmetli Racih TOKAÇ, Fatih ÜRER, Emin CİVANBAY, Mustafa KISACIKOĞLU, İbrahim ÇAKIR, Hayri YÜRÜR ve diğerleriyle 10 kişi olarak bir araya geldik. Dernekle ilgili olarak ‘kuralım’ dedik yine beceremedik!

Sonra yine Ünyelilerle TİGEM’de Refaiddin Bey’le birlikte yemek yedik. Ordan da bir şey çıkmadı.

Sonra Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığım döneminde Ankara’da 03 Nisan 2011 tarihinde Dolunay Restoran’da milletvekilimiz Sayın Mustafa HAMARAT’la birlikte bir arada kahvaltı ettik. Bazı kesimler bu iş Hasan’ın işi mi?.. dediler. Sonra tekrar bir araya geldik, Takip ve Değerlendirme Komisyonu’nda yer alacak isimler belirlendi, M. Ufuk MİSTEPE’nin editörlüğünde derneğin taslak tüzüğü hazırlandı.

Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Başmüfettiş olan Nevzat USTAOĞLU Abim ve İsa KORKMAZ, özel gayretleriyle bu oluşumun dışında bir dernek kurdular. O dernek de uzun zaman aktif olamadı, yer sorunu yaşadı. Faaliyet gösteremeyince o da yönetimi devretti. Şu anda İsa KORKMAZ Bey’in yeni kadrosuyla devraldığı derneği ve bu arada Mustafa Köseoğlu’nun yürüttüğü Ordulular Kültür Derneği de bürokratlar olarak onun yeni kiraladığı ofisinde faaliyetine devam ediyor. İbrahim ÇAKIR da yoruldu ve malûm dernek ve üye sorunlarından bezdi. Bilâhare kaçınılmaz zorluklarından dolayı derneği kapattı.

Emin CİVANBAY, Şakir GÜREL, Tuncer TOKAÇ, İbrahim ÇAKIR.. birlikte dedik ki “Ünyeliler hep lider, kimsenin güdümüne girmezler. Hazır Ordulular Vakfı Başkanı Fatsalı Sayın Kutsi YEREBASMAZ burada toplanın dedi.. bizler de onayladık.”

Akabinde Ünyeliler Plâtformu olarak her ayın ilk Çarşamba günleri orada bir araya gelip sohbet ediyoruz. Bu toplantıların devam edeceğini düşünüyorum.

Taa ki Ünyeliler çıkıp bir yer satın alma gücüne geldiğinde veya zengin bir Ünyeli bir yer bağışlayana kadar veya bir bürokrat abimiz uygun bir vakıf yeri bulana kadar Ordu İli Kültür ve Kalkınma Vakfi’nda da buluşmaya Ünyeliler Plâtformu olarak devam diyorum.

Tuncer TOKAÇ - Hatırladığım kadarıyla; 1994 yılında Ankara Başkent Öğretmenevi'nde Emin CİVANBAY, Hasan ŞİMŞEK, Racih TOKAÇ, ben ve ismini şu an hatırlayamadığım bir veya iki kişi ile birlikte Ankara'da Ünyeliler Derneği kurulması düşüncesini tartışmaya açmıştık.

Rahmetli Racih TOKAÇ tüzük hazırlama çalışmalarına başlamış ve birkaç kez aynı yerde toplanıp görüşmüştük. Ama yeterli desteği bulamadığımız için bu girişimimiz sonuçsuz kalmıştı.

Yüksel ŞEN – Yanılmıyorsam 1996 ya da 1997’de Ankara’da Ünyeliler Derneği kurma teşebbüsü adına bir girişim oldu. Hava Kurmay Albay Emekli Sayın Eren ÖZTÜRK, ben Ünye Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı’nda Genel Müdür olarak vazifeli iken yanıma gelmiş ve konuyu gündeme getirmişti.

Ünyeli Müteahhit ve İşadamı Cevat GÜVEN’in Çankaya / Ahmet Mithat Efendi Sokak’taki 1984 yılında kurulan DELTA İnşaat A.Ş. firmasının binasında faaliyet gösteren vakıfta Sayın ÖZTÜRK “Ünyeliler Derneği’ni kuralım. Ünyelileri bir araya getirerek aktif kılalım.” önerisini bana teklif etmişti. Öncü olmamı istiyordu. Vakıftaki faal görevimin yoğunluğu nedeniyle yeterince etkili olamadım ve o da beklediği desteği göremeyince düşünce yaşam şansı bulamadı.

Yüksel ŞEN – Aradan yıllar geçti ve zannedersem 2005 yılında Ünyeli Rahmetli Abdurrahman USTAOĞLU’nun Kavaklıdere, Bestekâr Sokak’taki ELİT Palas Otel’inde bir gece 50 – 60 kadar Ünyeli yemekli bir toplantıda bir araya geldi.

Masamızda ben, Cemal UYSAL, Ahmet ARPACIOĞLU, Abdurrahman USTAOĞLU ve Malî Müşavir Harun KUYUMCUOĞLU bulunmaktaydı.

Ankara’da Ünyeliler Derneği kurma girişimini bu kez medya duayenlerimizden rahmetli Muhammed Ali ŞAHİN başlatmıştı.

Gecede üç konuşma yapıldı. Birini ben, diğerini Ünye’yi çok iyi etüt eden bir akademisyen ve açılış konuşmasını da Sayın ŞAHİN yapmıştı.

Sayın ŞAHİN, Ünye ile ve mesleğiyle ilgili açıklamalar yaptıktan sonra konuyu dernek kurma düşüncesine taşıdı. Dinleyiciler olumlu kanaatte bulunarak temenniye sıcak baktılar. Kızılay’da dernek için yer kiralanması konusu gündeme gelmişti. O gece Karamürsel’e hareket etmem gerektiğinden erken kalkmak zorunda kalmıştım. Netice olarak yemekli tanışma toplantısındaki düşüceler temenni olmaktan öte gidemedi.

 

             06 Şubat 2005 tarihinde CİHAN Haber Ajansı bu konuyu “Ünyeliler Ankara’da bir araya geliyor” başlığı altında haber yapmıştı. Haber metnini aynen paylaşıyorum :

Anadolu Kültür ve Turizm Hizmetleri tarafından organize edilen "Ünyeliler Gecesi" ile yurt içi ve yurt dışında yaşayan bütün Ünyelilerin bir araya toplanması amaçlanıyor. Düzenlenen organizasyon sayesinde aynı toprakta doğup büyümüş ya da kendini oralara ait hisseden Ünyeliler ilk kez bu kadar büyük bir organizasyonla toplanmayı hedefliyor.

Memleketlerine yatırım yapacak işadamlarının ilgili problemleri konuşup tartışacakları gecede Ünyeliler Derneği Ankara Şubesi'nin açılışı da yapılacak. Yöresel yemekler ve yerel sanatçıların katılacağı gece ile Ünyeliler Gecesi gelenekselleştirilecek. Her yıl toplanmak üzere bir yıl sonraki buluşmanın adresi belirlenecek.

Ünyeli bir iş adamının ev sahipliği yapacağı Ankara'daki geceye Ünye Kaymakamı Ali BAKOĞLU, Ünye Belediye Başkanı Ahmet ARPACIOĞLU, Ordu milletvekilleri ve bakanlar davet edildi. Organizasyonun Ünye sorumlusu gazeteci Muhammet Ali ŞAHİN, "Ünye adına şimdiye kadar yapılan en büyük organizasyon. Gurbette yaşayan ancak memleket hasreti çeken hemşehrilerimizi buluşturup kaynaştırmak istedik. Ünye adına yakışır bir gece olacağından eminiz." açıklamasını yaptı.

"Ünyeliler Derneği’nin Ankara'da şimdiye kadar kurulmamış olması bizim açımızdan büyük bir eksikliktir." diyen Şahin, açılacak derneğin herkese faydalı olacağına inandığını belirtti. Gurbete çalışmak için giden ya da Ankara'ya hasta götüren birçok Ünyeli'nin mağdur olduğunu belirterek, "Derneğin faaliyetleri sayesinde hiç kimse gurbette yalnızlık çekmeyecektir." dedi.

Av. Ömer YİRMİBEŞ – Yanılmıyorsam 2006 - 2007 yıllarıydı. Toros Sokak’ta benim kiraladığım avukatlık bürosu gibi Ünyeli Eczacı Mürüvvet AYDOĞAN Abla’nın Toros Eczanesi vardı ve Ünyeliler bu mekâna çok sık gelirlerdi.

İdris Naim ŞAHİN Bey’in danışmanı İbrahim SEZGÜL, Ankara’da Ünyeliler Derneği kurulması düşüncesiyle eczaneye gelmişti. Sayın Emin CİVANBAY, ben ve Başbakanlık Müşaviri Feyzullah Bey de olaya müdahil olmuştuk. Konunun İdris Naim ŞAHİN Bey’le Sayın Şükrü YÜRÜR’e de intikal ettirilmesi düşüncesi genel kanı gördüyse de gerçekleşemedi.

Derneğe bir mekân bulma konusunda İdris Bey’in de desteğiyle Çevik Kuvvet’i geçince iki, üç bina sonra sağda metruk bir vakıf binasının derneğe tahsisi düşüncesi olgunlaşmıştı. Süreç devam ederken Ankara’daki Ünyeliler Listesi oluşturulmuştu. Bu arada ben de derneğin tüzük taslağını hazırlamıştım. Konu ciddiyet kazanmaya başladıkça ilgi duyan hemşehriler de artmaya başladı. Mustafa KISACIKOĞLU ve rahmetli Racih TOKAÇ da sürece katıldı.

Tandoğan Meydanı’nda Etap ALTINEL Hotels’de (Barceló Ankara Altinel) siyasîlerin olmadığı bir ortamda 14 kadar Ünyeli bir kış günü mesai bitimine doğru yemekli bir toplantıda bir araya geldik. Racih Bey’in taslağını hazırladığı bir vakıf oluşumu gündemin ağırlığını oluşturmaktaydı. Dernekten ziyâde vakıf açılması öneriliyordu.

Ünyelilerin iki çekincesi vardı. Birincisi; derneğin ya da vakfın bir siyasî parti güdüm ve desteğinde değil de geniş yelpazede tabana yayılmasının ve Ünye’yi temsil kabiliyetinin olması, ikincisi; derneğe ya da vakfa süreklilik arz edecek gelir sağlanması ve görevli masraflarının karşılanması konusunda açılacak restoranın içkili olup olmayacağı ve salonun oyunlara açık olup olmayacağının belirlenmesi idi. Ünyeliler arasında bu konuda ne yazık ki birlik sağlanamadı. Akabinde alınan tüm görüşme kararları birer temenni olarak kaldı.

Devam edecek                                                                                              09 Nisan 2015 / Ankara

► Makale, Ünye Haber Gazetesi - 07 Temmuz 2015 tarih, Yıl : 12, Sayı : 2240’da yayımlandı.

ANKARA ÜNYELİLER DERNEĞİ
TARİHÇESİ - IV

             M. Ufuk MİSTEPE - Ünye Ticaret ve Sanayi Odası (ÜTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan ŞİMŞEK’in, 03 Nisan 2011 tarihinde Ankara Dolunay Restoran’da düzenlediği rezervasyonlu 101 çeşit açık büfeli sabah kahvaltısına 150 Ünyeli iştirak etmişti. Konuşmalarda gündem dışı olsa da ağırlık Ankara’da bir Ünyeliler Derneği kurulması temennisi üzerine odaklanmıştı.

Ve istişareler neticesinde bir Takip ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulmasına karar verildi.

İstişare masasında şu isimler yer alıyordu : Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin ŞAHİN, eski Ordu Milletvekili Yılmaz SANİOĞLU, Ordu Milletvekili Av. Mustafa HAMARAT, eski Bakanlık Özel Kalem Müdürlerinden Emin CİVANBAY, ÜTSO Başkanı Hasan ŞİMŞEK, ÜNSEV Genel Sekreteri TSE Müfettişi Ayhan DOĞAN, TMO Daire Başkanı Kadir ERKOÇ, TEİAŞ İşletme Müdürü Tuncer TOKAÇ ve Araştırmacı, Yazar TMO APK Uzmanı M. Ufuk MİSTEPE.

İstişare Toplantısı ardından beş kişilik Takip ve Değerlendirme Komisyonu oluşturuldu.

Ankara’da Ünyeliler Derneği kurulması hakkında prensip kararları alındı. Bu kararlar çerçevesinde derneğin, Kızılay ve Metro civarında satın alınacak bir dairede faaliyet göstermesinin uygun olacağı belirtildi. Dairenin satın alma işlemleri için gerekli paranın temini hususundaki çalışmalara sonbaharda başlanılmasına karar verildi.

 

            Alışılagelmiş bir dernek görünümünden ziyâde kültürel alt yapısı olan oyun salonu yerine toplantılar ve sohbetlere açık bir dernek oluşumunun tesisi prensip olarak kabul edildi.

Ünye’yi temsil etmesi açısından da tüm hemşerilerin ortak katılımıyla teşkil olunacak yönetimin iş başına getirilmesi temenni olundu.

Takip ve Değerlendirme Komisyonu şu isimlerden müteşekkildi : ÜTSO Başkanı Hasan ŞİMŞEK, TSE Müfettişi - ÜNSEV Genel Sekreteri Ayhan DOĞAN, Bakanlık Eski Özel Kalem Müdürü Emin CİVANBAY, TEİAŞ İşletme Müdürü Tuncer TOKAÇ ve TMO APK Uzmanı, Araştırmacı - Şâir - Yazar M. Ufuk MİSTEPE.

21 Nisan 2011 tarihinde Sayın Bakanımız Refaiddin ŞAHİN Bey'in Kurtuluş'taki ofisinde toplanan Takip ve Değerlendirme Komisyonu Üyeleri’nin yaptıkları istişare sonrasında, Ünyeliler Kahvaltısı'ndaki alınan prensip kararları çerçevesinde oluşan kanaatler aşağıda özetlenmiştir :

1. Bakan, Milletvekili gibi siyasî unvana sahip ve derneğe önemli katkıları olabilecek Ünyeli şahsiyetlerin dernek kuruluşu akabinde ONURSAL ÜYE olarak dernekle ilişkilendirilmeleri,

2. Seçimler sonrası dernek binası satın alma işlemleri başlatılıncaya değin derneğin kuruluş aşamasına dair çalışmaların neticeye bağlanması,

3. Dernek binası satın alınıncaya değin Geçici Bir Adres'in dernek adresi olarak belirlenmesi (Kurtuluş'taki ofisin bu amaçla adres gösterilmesinde mahzur olmayacağı Bakanımızca beyan edilmiş, sunulacak diğer tekliflere de açık oldukları ifade olunmuştur.)

4. Geçici Yönetim Kurulu'nda en az bir bayan üyenin yer almasının gerekliliği vurgulanmıştır.

5. İlk Genel Kurul sonrası, Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri belirlenirken dernek ve Ünye menfaati gözetilerek Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri yerine popülaritesi yüksek olan hemşehrilerimizin atanmasının mümkün olabileceği düşünülmüştür (Tuncer TOKAÇ ve M. Ufuk MİSTEPE bu itibarla görevlerini devredebileceklerini ifade etmişlerdir).

Yapılan 2,5 saatlik görüşme akabinde Tüzük Taslağı üzerinde de çalışılmış ve taslağa bazı ilâveler gerçekleştirilmiştir.

 

             Tüzük Taslağı oluşturulup, Dernek Geçici Yönetim Kurulu da (başkanı hariç) tespit olunduktan sonra, çalışma evrakı Ünye’nin bizlerle muhatap siyasî erki olan Sayın Mustafa HAMARAT’a tetkik edilmek üzere dosya halinde teslim edilmiştir.

Önceleri Ordu İli Kültür ve Kalkınma Vakfı’nın hizmet verdiği apartman binasından daire satın alınması için siyasî otorite gözetiminde istişareler başlatıldı ise de girişimler neticesiz kalmış ve dernekleşme faaliyetleri belirsizlik içerisinde askıya alınmıştır. Bu belirsiz bekleme sürecinin uzaması bazı hemşehrilerimizi huzursuz etmiş ve bunca iradeye rağmen halen gözle görülür bir gelişme sağlanamaması onları farklı mekânlarda harekete geçirmiştir.

İsa KORKMAZ – Siyasî erkten bir yeşil ışık bekleme sürecine giren Takip ve Değerlendirme Komisyonu üç ayı aşkın bir zaman periyodu içerisinde gözle görülür bir gelişme kaydedemeyince ben ve konuya vâkıf Ünyeli hemşehrilerimiz Ağustos 2011 ayı içerisinde kendi aramızda dernek kuruluşu için adım atmaya karar verdik.

03.08.2011 tarihinde ilk Kurucular Kurulu olarak İsa KORKMAZ, Nevzat USTAOĞLU, Mehmet İLİKOĞLU, Habip GÜL, Ahmet ÇİÇEK, Haydar ÇALOĞLU ve Naim ESEN tarafından derneğin kuruluşuyla ilgili evrakı hazırlayıp Dernek Tüzüğü taslağını son haline getirdik ve 05.08.2011 tarihinde İsa KORKMAZ, Nevzat USTAOĞLU ve Mehmet İLİKOĞLU tarafından Ankara Valiliği Dernekler Müdürlüğü’ne saat 10:20’de müracaat yapıldı. Aynı gün 06-102-049 sayılı dernek kütük numarası verilerek Ankara Ünyeliler Derneği kimliğine resmî olarak kavuşmuş, 06.09.2011 tarih ve 203 90 / 4829 sayılı yazıyla Dernekler Masası’nca tüzük incelenerek onaylanmış ve tüzüğün kabulü resmiyet kazanmıştır.

 

             Tüzük ve ilgili onay yazısı 08.09.2011 tarih ve 20390 sayılı yazı ekinde Ankara Ünyeliler Derneği’ne gönderilmiş, 14.09.2011 tarihi itibarıyla da tarafımızdan tebellüğ olunarak teslim alınmıştır.

Tüzüğe 06.02.2016 tarihindeki III. Olağan Genel Kurul’da son hali verilmiştir. İlk Geçici Yönetim Kurulu’nda İsa KORKMAZ, Nevzat USTAOĞLU, Mehmet İLİKOĞLU, Mustafa DURGUN, Habip GÜL, Ahmet ÇİÇEK, Haydar ÇALOĞLU, Naim ESEN ve Abdullah Onur USTAOĞLU yer aldı.

Derneğin resmî yazışma adresi olarak SERVER Basın Yayın, İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı’nın Demirtepe, GMK Bulvarı, 24/8 numaralı binasının 5. katındaki dairesi usulen adres olarak belirlendi. Ama bu adreste herhangi bir aktivite gerçekleşmedi.

Ankara Ünyeliler Derneği’nin 08.02.2012 tarihli Geçici Yönetim Kurulu toplantısında aldığı 2 numaralı karar ile de M. Ufuk MİSTEPE Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği’ne atandı (Halen Dernek Yönetim Kurulu Asıl Üyesi olarak katkılarını sürdürmekte).

09.02.2014 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel Kurul’da İsa KORKMAZ, Murat OKCU, Hasan OKUYUCU, Haydar ÇALOĞLU, Ömer ÇATIK yönetimde yer aldı.

23.02.2014 tarih ve 2014/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı’yla da kendi aralarında yaptıkları görev dağılımında oy birliği ile Başkan İsa KORKMAZ, Başkan Yardımcısı Hasan OKUYUCU, Genel Sekreter Murat OKCU, Genel Sayman Haydar ÇALOĞLU, Üye Ömer ÇATIK olarak belirlendi.

Hemşerilerin buluşma noktası olarak GMK Bulvarı, Fevzi Çakmak 1 Sokak, No. 18/13 adresinde kiralanan Dernek Merkezi dairesi Yönetim Kurulu üyeleriyle beraber tutulup, teşrifat ve düzeni sağlanmıştır. 2016 yılı itibarıyla on aydır Ünyelilerin hizmetindedir.

Derneğin Faaliyetleri : Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri hep birlikte kendi imkânlarıyla ve birkaç hemşehrinin iştirakiyle değişik mekânlarda toplanıp, halkayı büyüterek her ayın ilk Çarşamba ve Cuma günleri sohbet toplantıları düzenlemiştir.

Katılan hemşehri ve misafirlere mevsimine göre toplantılarda yörenin damak lezzetlerinden hamsi tava, kuru fasulye, pancar çorbası, mısır ekmeği, yoğurt, Ünye lokumu, su böreği ve ailenin kurduğu yöresel taze fasulye turşusundan kavurma ikram edilmiştir.

Faaliyet konuları arasında dernek kuruluş amaçlarında belirtilenlere ilâveten hemşehrilerin bir arada toplanmasının sağlanması, duayenler ile aynı ortamda sohbet edebilme fırsatının yakalanması ilk etapta arzulanan bir beklenti idi.

Ünyelilik ruhu ve bilincinin, Ünyelilik aidiyet duygusunun Ankara'da yaşayan hemşehrilerle de paylaşılması, Ünye’nin sorunlarının başkentten daha etkin çözüm bulma şansının olması, bürokraside deneyimli birçok bürokratın Ankara’da görev yapıyor olmasının getirdiği avantajlar ve sanat câmiasının da desteği ile eğitim çalışmalarına hız verilmesi önem arz etmekteydi.

Bu husus dernek çatısı altında BİZ olabilmek adına yardımlaşmanın sağlanması ve Ünye'nin zengin kültürünü ayrıştırmadan aynı ortamda Ünye ve Ünyeli çıkarları adına artı değerlerin paylaşılmasına zemin hazırlanması olarak telâkki edilmelidir.

İlâveten derneğin Facebook kaydı yapılarak, orada faaliyet ve duyuruların görsel destekli paylaşımına da imkân sağlanmış olup Ankara Ünyeliler Derneği web sitesi de http://ankaraunyelilerdernegi.com/tr/index.php adresinde yayına sokulmuştur.

Dernek toplantılarında kültürel birikimi sağlamak ve kültürel değerlerin paylaşımına imkân vermek adına bilgilendirme amaçlı, konferans ve brifing ağırlıklı sunumlar başlatılmıştır.

İlk olarak Nevzat USTAOĞLU, Stratejik Plânlama ve Ülkemizdeki Uygulama İmkânları bahsine dair brifing vermiş, ikinci olarak mebusumuz Yılmaz SANİOĞLU ve M. Ufuk MİSTEPE, Ünye’de Yûnus Emre ve Türbesi konusunu masaya yatırarak, katılımcılara dosya destekli ve slayt sunumlu bir sohbete zemin hazırlamışlardır.

Üye aidatlarının toplanması işlemleri için Mobil Aidat Sistemi Mayıs ayında devreye sokulmuş, toplu SMS sistemi ile ilgili anlaşma sağlanmış ve üyelerin iyi ve kötü günlerini paylaşmak ve duyurular yapmak için faaliyete geçirilmiş bulunmaktadır.

Derneğin sabit giderlerinin karşılanması açısından en az 300 üyenin Mobil Aidat Sistemi’ne kayıt olması ve onay verme duyarlılığı göstermeleri beklentimizdir.

Daha etkin hizmet verilebilmesi açısından diğer beklentiler; hemşehrilerin dernekle irtibata geçmeleri, cep telefonları ve e-mail adreslerinin güncel olarak ilgililerle paylaşılması, hemşehrileri daha yakından tanımak ve tanıtmak için aile bilgileri, ad, soyad, doğum tarihleri, meslek ve adreslerinin belirlenmesi olarak özetlenebilir.

Derneği yaşatmak ve üyelerin yapılacak hizmetlere katkıda bulunmalarını sağlamak için sembolik olan aylık aidatların muhtelif yöntemlerle zamanında tahsilinin derneğin amacına ulaşmasını sağlayacağı kuşkusuzdur.

Tarihî coşku ve perspektiften, derneğin hayrlara vesile olması dilek ve temennisiyle…

                                                                                                                          28 Temmuz 2015 / Ankara

► Makale, Ünye Haber Gazetesi - 31 Temmuz 2015 tarih, Yıl : 12, Sayı : 2258’de yayımlandı.

 

 


Devam Edecek

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR